Show simple item record

dc.contributor.advisorTonka, Tomáš
dc.contributor.authorSalzmanová, Kateřina
dc.date.accessioned2024-03-12T12:14:57Z
dc.date.available2024-03-12T12:14:57Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-04-23
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/45743
dc.description.abstractVáclavky patří z hospodářského hlediska mezi významné škodlivé činitele našich lesů, kdy václavky způsobují prosychání smrku, které může přerůst v kůrovcovou kalamitu. Pro určování jednotlivých kmenů fytopatogenních hub klasická morfologická charakteristika neposkytuje dostatečné určení jednotlivých druhů. V současné době je věnována pozornost molekulárním metodám analýz polymorfismu DNA spolu s tradiční morfologickou klasifikací. V literárním přehledu je popsán rod Armillaria. Také jsou zde popsány jednotlivé druhy václavek, které se vyskytují na území ČR, jejich role v chřadnutí smrkových porostů a ochranná opatření proti václavkám. Jsou zde zmíněny molekulární markery používané v identifikaci václavek. Součástí teoretické časti je i popis a princip použitých molekulárních metod. Cílem diplomové práce bylo identifikovat jednotlivé druhy václavek rodu Ar-millaria ze vzorků sbíraných v suchem poškozených lesích v ČR. Molekulární analýza byla provedena podle variability úseku genu translačního elongačního faktoru 1 alfa (EF 1 alfa). V praktické části jsou zpracovány vlastní výsledky práce. Pro účely výzkumu bylo vybráno několik lesních lokalit postižených suchem v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Testovaný soubor tvořilo celkem 92 vzorků DNA václavek rodu Armillaria. Výsledky potvrdily největší výskyt václavky v. smrkové (66 vzorků). V testovaném souboru byly identifikovány i václavky v. cibulkotřenná (21 vzorků) a v. hlíznatá (5 vzorků). Získaná data byla použita ke konstrukci fylogenetického stromu.cze
dc.format51
dc.format51
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectArmillariacze
dc.subjectEF 1 alfacze
dc.subjectBasidiomycetescze
dc.subjectTricholomataceaecze
dc.subjecttaxonomiecze
dc.subjectArmillariaeng
dc.subjectEF 1 alphaeng
dc.subjectBasidiomyceteseng
dc.subjectTrichomataceaeeng
dc.subjecttaxonomyeng
dc.titleMolekulární determinace václavek r. Armillariacze
dc.title.alternativeMolecular identification of Armillariaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag64401
dc.description.abstract-translatedArmillaria species causes economic losses in forestry in the Czech Republic. Combination of drought stress, Armillaria infection and bark beetles (Ips typographus) is the main reason on tree mortality in Norway spruce (Picea abies) plantation. The theoretical part describes genus Armillaria. There is desribed the role in Norway spruce mortality and the controle of Armillaria root rot of trees. Review also includes molecular markers used in Armillaria identification and description and principle of methods used in this study. The aim of this thesis was identification of Armillaria species came from drought stressed forrests from the Czech Republic. Molecular analysis was based on polymorphisms in the translational elongation factor alpha gene (EF 1 alpha). The empirical part presents the results of the study. The studied population consisted 92 samples of Armillaria DNA came from drought stressed forrests. The results confirmed the highest incidence of Armillaria ostoyae (66 samples). There were identified also Armillaria cepistipes (22 samples) and Armillaria gallica (5 samples). The results was used to build phylogenetic tree.eng
dc.date.accepted2021-06-14
dc.description.departmentFakulta zemědělská a technologickácze
dc.thesis.degree-disciplineZemědělské biotechnologiecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologickácze
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-programZemědělské inženýrstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record