Show simple item record

dc.contributor.advisorBohatá, Andrea
dc.contributor.authorSandala, DAVID
dc.date.accessioned2024-03-12T12:14:58Z
dc.date.available2024-03-12T12:14:58Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-04-23
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/45744
dc.description.abstractAbstrakt Hlavním cílem této práce bylo otestovat metody izolace entomopatogenních hub z různých podmínek prostředí. V prním experiment byly inokulovány entomopatogenní houby B. bassiana M. brunneum, I. fumosorosea a L muscarium ve dvojích do sterilního půdního substrátu a inkubovány po dobu 50 dnů. Analýza kompatibility byla prováděna po 14 a 50 dnech inkubace. Výsledky byly porovnávány s výsledky v době 0, kdy byly z kontrolních suspenzí založeny testy, při kterých se hodnotil počet tvořících se kolonií (CFU, colony-forming unists). Výsledky ukázaly, že lze z půdy snadno izolovat entomopatogenní houby za pomoci rutinní metody použití selektivní živné půdy dodine. Zároveň byla z fotografické dokumentace zaznamenána interakce mezi jednotlivými druhy. Druhý experiment byl zaměřen na aplikaci entomopatogenní houby I. fumosorosea a L muscarium a mykoparazitické houby T. virens na rostliny okurek. Z výsledků tohoto experimentu též vyplývá, že jak entomopatogenní houby, tak mykoparazitickou houbu lze i z fyloplánu snadno izolovat entomopatogenní houby pomocí selektivní živné půdy na bázi dodine a mykoparazitickou houbu T. virens po-mocí selektivní živné půdy TSM (Trichoderma selektive medium). Zároveň bylo prokázáno, že relativní vzdušná vlhkost je důležitá pro růst a vývoj entomopatogenních hub po preventivní aplikaci na rostliny okurky seté.cze
dc.formatLXVIII
dc.formatLXVIII
dc.language.isoeng
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectKlíčová slova: soil substratecze
dc.subjectcucumber leavescze
dc.subjectentomopatogenní houbycze
dc.subjectmykoparazi-tická houbacze
dc.subjectI fumosoroseacze
dc.subjectL muscariumcze
dc.subjectM. brunneumcze
dc.subjectB. bassianacze
dc.subjectT. virenscze
dc.subjectvlh-kost.cze
dc.subjectKeywords: entomopathogenic fungieng
dc.subjectmycoparasitic fungieng
dc.subjectI fumosoroseaeng
dc.subjectL musca-riumeng
dc.subjectM. brunneumeng
dc.subjectB. bassianaeng
dc.subjectT. virenseng
dc.subjecthumidity.eng
dc.titleVyužití různých metod izolace entomopatogenních a mykoparazitických hub z různých podmínek prostředícze
dc.title.alternativeThe use of different methods for isolation of entomopathogenic and mycoparasitic fungi from different environmental conditionseng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag64452
dc.description.abstract-translatedAbstract The main objective of this work was to test methods for isolating entomopathogenic fungi from different environmental conditions. In the first experiment, entomopatho-genic fungi B. bassiana, M. brunneum, I. fumosorosea and L. muscarium were inocu-lated in pairs into sterile soil substrate and incubated for 50 days. Compatibility anal-ysis was performed after 14 and 50 days of incubation. The results were compared with those on day 0 when the control suspensions were used to establish tests to assess the number of colony-forming units (CFU). The results showed that entomopathogenic fungi can be easily isolated from soil using the routine method of dodine selective nutrient soil. At the same time, the interaction between species was recorded from photographic documentation. The second experiment focused on the application of the entomopathogenic fungi I. fumosorosea and L muscarium and the mycoparasitic fun-gus T. virens to cucumber plant leaves. The results of this experiment also show that both entomopathogenic fungi and mycoparasitic fungus can be easily isolated even from the phylloplane entomopathogenic fungi using dodine-based selective medium and mycoparasitic fungus T. virens using Trichoderma selective medium (TSM). It was also shown that relative humidity is important for the growth and development of entomopathogenic fungi after preventive application to cucumber plant leaves.eng
dc.date.accepted2021-06-18
dc.description.departmentFakulta zemědělská a technologickácze
dc.thesis.degree-disciplineZemědělské inženýrství - Prvovýrobacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologickácze
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-programZemědělské inženýrstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record