Show simple item record

dc.contributor.advisorMoravcová, Jana
dc.contributor.authorVlášek, Jakub
dc.date.accessioned2024-03-12T12:14:58Z
dc.date.available2024-03-12T12:14:58Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-04-23
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/45745
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem "Vnímání role zeleně v intravilánu města" se v úvodní části zabývá klimatickou změnou a adaptačními opatřeními na zmírnění jejího dopadu. V další části přechází na roli a funkci zeleně v tomto procesu se zaměřením na specifika měst, zejména v souvislosti s projevem městského tepelného ostrova. Jejím cílem je zjistit formou dotazníkového šetření postoj obyvatel a návštěvníků města Českých Budějovic ke klimatické změně, stavu životního a přírodního prostředí ve městě, jejich vztah k městské zeleni a identifikovat, co v této oblasti vnímají jako nedostatečné nebo nepříjemné. Na základě statistického vyhodnocení průzkumu jsou v závěru formulovány doporučení pro místní samosprávu.cze
dc.format98 s. (128 816 znaků)
dc.format98 s. (128 816 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectklimatická změnacze
dc.subjectadaptační opatřenícze
dc.subjectfunkce zeleněcze
dc.subjectměstská zeleňcze
dc.subjectclimate changeeng
dc.subjectadaptation measureseng
dc.subjectgreen functioneng
dc.subjecturban greeneryeng
dc.titleVnímání role zeleně v intravilánu městacze
dc.title.alternativePerception of the role of greenery in the urban area of the cityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag64900
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis called "Perception of the role of greenery in urban areas" deals in the introductory part with climate change and adaptation measures to mitigate its impact. In the next part, he moves on to the role and function of greenery in this process, focusing on the specifics of cities, especially in connection with the mani-festation of the urban heat island. Its aim is to find out, in the form of a questionnaire survey, the attitude of residents and visitors to the city of České Budějovice to climate change, the state of the living and natural environment in the city, their relationship to urban greenery and identify what they perceive as insufficient or unpleasant in this area. Based on the statistical evaluation of the survey, recommendations for local self-government are formulated in the conclusion.eng
dc.date.accepted2021-06-09
dc.description.departmentFakulta zemědělská a technologickácze
dc.thesis.degree-disciplineAgroekologie - Péče o krajinucze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologickácze
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-programZemědělské inženýrstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record