Recent Submissions

 • Do European tourists intend to revisit the same countries? Effect of satisfaction in European Union destinations 

  Štumpf, Petr; Vojtko, Viktor; Janeček, Petr (Routledge journals, Taylor and Francis LTD., 2020)
  A high level of tourist satisfaction is one of the most common goals of sustainable tourist destinations. The general assumption is that a higher level of tourist satisfaction leads to higher tourist loyalty to destinations ...
 • Do European tourists intend to revisit the same countries? Effect of satisfaction in European Union destinations 

  Štumpf, Petr; Vojtko, Viktor; Janeček, Petr (Routledge journals, Taylor and Francis LTD., 2020)
  A high level of tourist satisfaction is one of the most common goals of sustainable tourist destinations. The general assumption is that a higher level of tourist satisfaction leads to higher tourist loyalty to destinations ...
 • Preventívny a liečebný význam pohybových aktivít vo vyššom veku 

  Kukačka, Vladislav; Kimáková, Tatiana (RE-PUBLIC, 2020)
  Článek informuje o pozitivním vlivu přiměřených pohybových aktivit na tělesné systémy. Nezastupitelnou úlohu hrají pohybové aktivity v prevenci některých onemocnění a oslabení a významně se podílejí na léčbě těchto onemocnění. ...
 • Imunitný tréning 

  Kukačka, Vladislav; Kimáková, Tatiana (RE-PUBLIC, 2020)
  Odborný článek je zaměřen na aktuální téma posilování imunitního systému. Vychází z imunitního tréninku, který v osmdesátých létech minulého století publikoval německý lékař Dr. Hermann Geesing s myšlenkou systematického ...
 • Volunteering of people with disability 

  null, null; Marková, Aneta (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2020)
  This article deals with the volunteering of people with disability. Currently, this issue is becoming of interest to both the expert and nonexpert population. The introduction focuses on the clarification of the research ...
 • Polyvalentní úlohy v matematice 

  Samková, Libuše (Jednota českých matematiků a fyziků, 2020)
  Příspěvek představuje úlohy otevřené ve smyslu otevřeného přístupu k matematice a jejich podtyp zvaný polyvalentní úlohy. Na základě formálního vymezení obou typů úloh text uvádí několik ilustračních příkladů v podobě ...
 • Vzdělávání a výchova v oblasti dopravní bezpečnosti 

  Kavan, Štěpán; Kavan, Štěpán; Pavličíková, Helena; Felcan, Miroslav; Brumarová, Lenka (Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019)
  Příspěvek je zaměřen na problematiku bezpečnostního vzdělávání, zejména na konkrétní oblast vzdělávání v oblasti bezpečnosti v dopravě. Cílem příspěvku je základní vymezení a charakteristika dopravní bezpečnosti, která je ...
 • Planning and conducting inquiry based mathematics course for future primary school teachers. 

  Samková, Libuše; Novotná, Jarmila; Moraová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
  The contribution presents some methodological issues related to a teaching experiment conducted under an educational research aiming at implementation of inquiry based mathematics education into university courses for ...
 • Bezpečnostné vzdelávanie v oblasti prvej pomoci na základných školách v Českej a Slovenskej republike 

  Kavan, Štěpán; Kováčová, Lucia; Pavličíková, Helena (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2017)
  Článok skúma implementáciu vyučovania tém prvej pomoci v základnom vzdelávaní jako významnej formy bezpečnostného vzdelávania. V prvom rade je nevyhnutné, aby školy boli chopné poskytnúť prvé informácie v prípade zdravotných ...
 • Observing how future primary school teachers reason and generalize: the case of number triangles and Concept Cartoons 

  Samková, Libuše; Szarková, D.; Letavaj, P.; Tichá, Marie; Richtáriková, D.; Prašílová, M. (Vydavatel'stvo Spektrum STU, 2017)
  The contribution focuses on the possibility to use an educational tool called Concept Cartoons as a diagnostic instrument in problem solving and problem posing activities of future primary school teachers. The aim of the ...
 • Jak se potkat s názory svých studentů a být překvapen 

  Szalai, Daniel; Vojtová Vilhelmová, Lenka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016)
  Důležitost současnosti a jejích aktuálních témat, proces hledání. Výtvarné výstupy v časosběrném projektu na dané téma pod názvem Dopis nevinnému.
 • Digitální výzvy pro vizuální sociologii 

  Šimůnek, Michal (Časopis Biograf (Občanské sdružení), 2015)
  V souvislosti s diskusemi, které se odehrávaly v průběhu výroční konference International Visual Sociology Association, se studie věnuje výzvám, které před vizuální sociologii kladou digitální technologie.
 • Ohlédnutí za sedmi podobami badatelsky orientovaného vyučování matematice 

  Samková, Libuše; Bastl, null; Lávička, null (Vydavatelský servis, 2016)
  Tento příspěvek navazuje na třídílnou sérii Sedm podob badatelsky orientovaného vyučování matematice přednesenou na Setkání v roce 2014. V první části příspěvku se vracíme k podobě dané prostředím a představujeme podrobně ...
 • Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů 

  Tichá, Marie; Uhlířová, Martina; Samková, Libuše (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2016)
  Příspěvek je zaměřen na badatelsky orientované vzdělávání jako možnou cestu rozvíjení a zkvalitňování profesionality v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. Vzhledem k tomu, že proces bádání vede k domněnkám, hypotetickým ...
 • Badatelsky orientované vyučování matematice v přípravě budoucích prvostupňových učitelů 

  Uhlířová, Martina; Samková, Libuše (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2016)
  Příspěvek představuje pedagogický výzkum zaměřený na implementaci badatelsky orientovaného vyučování do univerzitních kurzů matematiky pro budoucí prvostupňové učitele. V hlavní části se věnujeme otázkám souvisejícím s ...
 • Developing views of proof of future primary school teachers 

  Samková, Libuše; Balko, Ludovít; Szarková, Dagmar; Tichá, Marie; Richtáriková, Dagmar (Slovak University of Technology in Bratislava, 2016)
  In our contribution we focus on the possibility to develop views of proof of future primary school teachers during a university course on arithmetic conducted in inquiry-based manner. We present our classroom interventions ...
 • The echo of things: The lives of photographs in the Solomon Islands 

  Šimůnek, Michal (2015)
  Review article of the book Wright, Ch. 2013. The echo of things: The lives of photographs in the Solomon Islands. Durham & London: Duke University Press.
 • Pavel Klvač: Scenes of rural life, In our back yard, Closeness never too close, Rural dwellers and Backyard landscapes 

  Šimůnek, Michal (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2015)
  Review article of the books: Klvač, P., ed. (2006): Kulisy venkovského života/ Scenes of rural life. Drnovice: Občanské sdružení Drnka. - Klvač, P., ed. (2007): Na tom našem dvoře/ In our back yard. Drnovice: Občanské ...
 • Dialog skla a dřeva v Pošumaví 

  Vejsová, Věra (Česká sklářská společnost, 2015)
  Stať vychází z faktu, že vimperské mezinárodní sklářské workshopy nejen reflektují tradice pošumavského sklářství, ale specifický koncept „dialogů“ skla s dalšími materiály obohacuje interakci tradičního uměleckého řemesla ...
 • Interaktivní dokument a digitální etnografie. Zpráva ze světa nových technologií a inovativních přístupů v etnografii 

  Šimůnek, Michal (Časopis Biograf (Občanské sdružení), 2014)
  V reakci na prudký rozvoj nových technologií řada sociálních vědců experimentuje s novými možnostmi sběru, analýzy a uchovávání dat a s novými způsoby šíření vědeckého poznání. Tato studie si klade za cíl představit oblast ...

View more