Show simple item record

dc.contributor.authorPaštéková, Michaelacze
dc.contributor.authorDadejík, Ondřejcze
dc.date.accessioned2021-05-05T06:31:44Z
dc.date.available2021-05-05T06:31:44Z
dc.date.issued2020cze
dc.identifier.isbn978-80-972624-3-3cze
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/872
dc.description.abstractČlánek se vrací k pojetí estetického vektorového pole Andrewa Paula Ushenka. Ushenko ve své filozofii představil princip energie a platnost tohoto svého základního metafyzického principu se potom pokusil prokázat i v rámci své vlastní teorie estetického vnímání. V tomto článku je hlavní pozornost zaměřena na Ushenkovo komplexní pojetí „estetického vektorového pole“ rozpracované v knize Dynamika umění (1953), přesněji řečeno, na přezkoumání jeho rozlišení mezi „egocentrickým“, „dvou-centrovým“ a „estetickým vektorovým polem“. Své pojetí Ushenko rozvíjel ještě v době, kdy v centru zájmu estetických teorií bylo jednoznačně umění. Příspěvek se pokusí naznačit směr takového využití Ushenkova procesuálního pojetí estetična, které by zahrnulo i dříve opomíjené oblasti estetických jevů, jimž se dnes věnuje estetika přírody, environmentální estetika či estetika každodennosti.cze
dc.formatp. 164-175cze
dc.language.isoczecze
dc.publisherSlovenská asociácia pre estetikucze
dc.relation.ispartofEstetika centra a periférie – centrum a periféria estetikycze
dc.subjectA. P. Ushenkocze
dc.subjectestetické vektorové polecze
dc.subjectprocesuální filozofiecze
dc.subjectestetická zkušenostcze
dc.subjectestetika každodennosticze
dc.subjectA. P. Ushenkoeng
dc.subjectaesthetic vector fieldeng
dc.subjectprocess philosophyeng
dc.subjectaesthetic experienceeng
dc.subjecteveryday aestheticseng
dc.titleDynamika estetického vektorového polecze
dc.title.alternativeDynamics of Aesthetic Vector Fieldeng
dc.typeConferenceObjectcze
dc.identifier.obd43887798cze
dc.description.abstract-translatedThe article returns to the concept of the aesthetic vector field of Andrew Paul Ushenko. In his metaphysics hypothesis Ushenko introduced the principle of power, and then he tried to prove the validity of his basic metaphysical principle in his own theory of aesthetic perception. In this article, the main focus is on Ushenko’s complex concept of the “aesthetic vector field” presented in the book The Dynamics of Art (1953), more specifically, on his distinction between “egocentric”, “double-centered” and “aesthetic vector fields”. Ushenko developed his notion at a time when art was almost without exception in the center of aesthetic theories. The paper indicates the direction of such a use of Ushenko’s process aesthetics, which would include previously neglected areas of aesthetic phenomena, i.e. aesthetics of nature, environmental aesthetics, or aesthetics of everyday life.eng
dc.peerreviewedyescze
dc.publicationstatuspostprintcze
dc.project.IDGA16-13208S/Proces a estetika: Explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofii Alfreda North Whiteheadacze
dc.eventEstetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky (23.10.2019 - 25.10.2019, Univerzitná knižnica v Bratislave)cze


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record