Now showing items 1-20 of 56

  • A CLOCKWORK ORANGE: THE SIGNIFICANCE AND IMPLICATIONS OF MUSIC IN BURGESS'S NOVEL AND ITS PRESENTATION IN KUBRICK'S FILM ADAPTATION 

   Vyhlidalová, Nikola (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat význam a vliv hudby na román A Clockwork Orange a porovnat její roli ve stejnojmenném filmovém ztvárnění. Autorem románu je britský spisovatel a skladatel Anthony Burgess, ...
  • Allegory in Bunyan´s Pilgrim´s Progress: Spiritual and Psychological Journey to the Self 

   Pechová, Hana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce se zabývá alegorickými prvky v díle Johna Bunyana Poutníkova cesta (1678). Je postavena na srovnání se středověkou alegorií, konkrétně ve formě morality, a s ohledem na vyprávěcí techniky, vztah mezi ...
  • Analysis of the novel Dracula 

   Doležalová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2021)
   V roce 1897 Bram Stoker vydal své gotické dílo Drákula, které se stalo okamžitým fenoménem své doby. Dílo bylo vydáno koncem 19. století, jehož společnost obklopovalo mnoho strachu a úzkostí z neznámého. Cílem mé ...
  • Analýza českých překladů názvů raných anglických dramat (do r. 1850) 

   Pechová, Hana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato diplomová práce se zabývá českými překlady názvů anglických dramat vzniklých do roku 1850, tak jak jsou shromážděny v databázi KAPRADÍ. Z větší části jde o názvy překladů Shakespearových her, zastoupeny jsou však ...
  • Being a gentleman in Dickens's Great Expectations 

   Mikulášová, Magdalena (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem této práce je analýza konceptu gentlemanství v Dickensově románu Great Expectations. Práce je rozdělena na dvě části. V první části popisujeme obraz společnosti ve viktoriánské Anglii a životní podmínky a vyhlídky ...
  • Bohové futuristického věku: Koexistence člověka a umělé inteligence ve světle posthumanistických konceptů americké science-fiction literatury 20. století. 

   Podlaha, Roman (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato diplomová práce se převážně zabývá posthumanistickými filosofickými koncepty, které jsou přítomny v americké literatuře science-fiction 20. století. Vybrané texty jsou ty, ve kterých hlavní roli hraje aspekt umělé ...
  • Coming-of-Age in American Fiction 

   Šojdelová, Jana (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce Coming-of-age in American Fiction se zabývá motivem dospívání v americké literatuře. Předmětem teoretické části je nastínění a vymezení termínu a následné zkoumání narativních strategií a témat typických ...
  • České překlady historických románů Bernarda Cornwella 

   Rolník, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním, analyzováním a srovnáváním existujících českých překladů románů současného britského autora Bernarda Cornwella, hledá chybná, sporná i příkladná řešení překladových situací a ...
  • Dickens's characters 

   Černošková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato práce se zabývá postavami ve vybraných dílech Charlese Dickense. Jejím cílem je ukázat, že existují typické postavy, jakési archetypy, které se v Dickensových dílech opakují. Jsou to například chudé děti stíhané osudem, ...
  • East meets West: Multicultural concepts in contemporary Britain viewed by several immigrant authors 

   Smržová, Magdaléna (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem práce je pohled na klíčová témata současné západní multikulturní společnosti a jejich odraz v několika literárních dílech britských autorů východního původu. Velká Británie, stejně jako ostatní státy západní Evropy, ...
  • Ernest Hemingway's Fiesta, Francis Scott Fitzgerald's The Great Gatsby and the Development of Femininity and Masculinity in the 1920s 

   Krejzlová, Anna (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem této diplomové práce je analýza postav z amerických románů The Great Gatsby (1925) Francise Scotta Fitzgeralda a Fiesta (1926) Ernesta Hemingwaye, s hlavním zaměřením na ženské postavy. Nejdříve se práce pokusí popsat ...
  • Fay Weldon's Short Stories- Translation and Commentary 

   Kadlecová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2020)
   Diplomová práce je zaměřena na překlad jednoho z krátkých příběhů spisovatelky Fay Weldon ze sbírky Nothing to Wear, Nowhere to Hide (2002). Teoretická část práce je věnována seznámení s tématem překladu a jeho podobami a ...
  • Flaubertův papoušek jako postmoderní dílo 

   Burianová, Nikol (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá knihou anglického spisovatele 20. století, Juliana Barnese, Flaubertův papoušek, z hlediska postmoderny. Cílem práce je poukázat na postmoderní rysy a charakteristiky přítomné v románu a ...
  • Forming Identity in Jennifer Egan's Novels 

   Kouklíková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce se zaměřuje na otázku identity a jejího formování v románech současné americké autorky Jennifer Eganové. Nejprve charakterizuje pojetí identity v literatuře ve vztahu k literárním postavám a vymezuje tento ...
  • From Child in Time to Atonement: The importance of crisis in Ian McEwan's works 

   Krhutová, Karolína (Jihočeská univerzita, 2017)
   Předmětem diplomové práce "Od Dítěte v pravý čas k Pokání: Důležitost krize v dílech Iana McEwana" je identifikace a následná analýza výše zmíněné problematiky. Práce se zaměřuje na šest novel spadajících do daného úseku, ...
  • Hidden Feminism in Jane Austen's Novels 

   Zemanová, Eva (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem této práce je analýza skrytého feminismu v dílech Jane Austenové, a to v románech Pýcha a předsudek a Mansfieldské panství. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá životními podmínkami žen ...
  • James Joyce and the science of mind - the approach of Cognitive Narratology to Dubliners 

   Zelená, Lenka (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá knihou Dubliners irského spisovatele Jamese Joyce a jejím vztahem k vědní disciplíně zvané Kognitivní naratologie. Cílem práce je analyzovat a následně interpretovat vybrané povídky právě ...
  • Jeho temné esence: Ateismus v trilogii Philipa Pullmana 

   Ertelová, Jitka (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce Jeho temné esence: Ateismus v trilogii Philipa Pullmana si klade za cíl analyzovat ateistické elementy ve fantasy trilogii Jeho temné esence (Zlatý kompas, Jedinečný nůž, Jantarové kukátko) britského ...
  • Jižanská gotika a mužské postavy v románech Cormaca McCarthyho Vnější tma a Dítě Boží 

   Kovářová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce se zabývá mužskými protagonisty dvou raných románů Cormaca McCarthyho Vnější tma a Dítě Boží. Oba romány jsou spojovány s jižanskou gotikou, a proto je první část věnována její krátké charakteristice ...