Now showing items 1-2 of 2

  • Nákupní chování v oblasti m-Commerce 

   Fedorková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2015)
   Téma mé diplomové práce se týká nákupního chování spotřebitelů v oblasti m-Commerce. Cílem této práce je na základě analýzy nákupního chování a postojů spotřebitelů zhodnotit potenciál tohoto prodejního kanálu na českém ...
  • Návrh strategie m-Commerce pro vybranou organizaci 

   Filipová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2009)
   Klíčové faktory ve prospěch m-Commerce jsou rychlý technický vývoj mobilních telefonů v mnoha oblastech, vysoká penetrace mobilů v populaci (v roce 2008 v ČR dokonce 129,6 aktivních SIM karet na 100 obyvatel) a mnohoúčelové ...