Now showing items 1-5 of 5

  • Aktivování hlubokého stabilizačního systému páteře u žen po prodělaných gynekologických operacích 

   Jiránková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tématem této bakalářské práce je aktivování hlubokého stabilizačního systému páteře u žen po prodělaných gynekologických operacích. Hluboký stabilizační systém páteře je systém zahrnující svaly, které se podílejí na ...
  • Efektivita cvičení na labilních plochách u studentů fyzioterapie na Jihočeské univerzitě 

   Čejková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2013)
   Pro mou bakalářskou práci jsem si zvolila téma ? Efektivita cvičení na labilních plochách u studentů fyzioterapie?. Labilní plochy a cvičení na těchto labilních plochách pozitivně ovlivňují celý náš organismus, zejména náš ...
  • Hluboký stabilizační systém 

   Řehůřková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tématem této bakalářské práce je hluboký stabilizační systém. Jedná se o systém svalů, které zpevňují páteř v klidu i při pohybu. Dysfunkce hlubokého stabilizačního systému je jednou z mnoha možných příčin vertebrogenních ...
  • Vliv cvičení jumpingu na posturální funkce páteře 

   Kepková, Jana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma ?Vliv cvičení jumpingu na posturální funkce páteře?. Jumping je bezpečné a šetrné aerobní cvičení na minitrampolínách, které blahodárně působí prakticky na všechny systémy ...
  • Význam nohy pro cvičení hlubokého stabilizačního systému 

   Turková, Alena (Jihočeská univerzita, 2012)
   Téma hlubokého stabilizačního systému je v dnešní době stále aktuální, neboť jeho dysfunkce způsobuje vertebrogenní potíže, které jsou jednou z častých důvodů pracovní neschopnosti. Hluboký stabilizační systém představuje ...