Now showing items 10-19 of 19

  • Odpadní produkty cibule kuchyňské jako zdroj antiooxidantů v masných výrobcích 

   Bedrníček, Jan; Golian, Jozef; Samková, Eva; Belej, Lubomír; Smetana, Pavel; Čapla, Jozef; Kadlec, Jaromír; Bárta, Jan; Bártová, Veronika; Kolek, Jan; Mráz, Jan; Laknerová, Ivana; Pešek, Milan (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018)
   Cibule je jedna z nejdůležitějších druhů zeleniny na světě. Velké množství cibulových odpadů se vyprodukuje každý rok. Některé frakce odpadu, které jsou bohaté na antioxidanty, mohou být využity při výrobě masných výrobků ...
  • Position, Mission and Role of Local Action Groups (LAG) in the Stability and Development of Rural Space 

   Pártlová, Petra; Mura, Ladislav; Novák, Tomáš; Bumbalová, Monika; Váchalová, Radka; Gubáňová, Monika; Dvořáková Líšková, Zuzana (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016)
   In the present paper, possibilities of using LAG as an ideal platform for the initiation of actually functional and long-term development of rural regions are described. The countryside in the Czech Republic faces an exodus ...
  • Screening včelích patogenů a vliv habitatu na zdravotní stav včelstev 

   Mráz, Petr; Hýbl, Marian; Hoštičková, Irena; Čurn, Vladislav (Pracovní společnost návstavkových včelařů, 2020)
   Včela medonosná patří mezi nejvýznamnější opylovatele mnoha kulturních plodin i planě rostoucích rostlin po celém světě. Proto jejich stále častější plošné úhyny jsou velmi diskutovaným tématem. Jedním z nejvíce škodlivých ...
  • Selection of indigenous isolates of entomopathogenic soil fungus Metarhizium anisopliae under laboratory conditions 

   Skalický, Aleš; Bohatá, Andrea; Šimková, Jana; Osborne, L.S.; Landa, Zdeněk (Springer Dordrecht, 2014)
   Eight native isolates of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin were obtained by monitoring soils cultivated in a conventional manner. These isolates were compared in three areas: (a) ...
  • Studium vlastností a biologických aktivit mouky lnu olejného 

   Jarošová, Markéta; Bárta, Jan; Bártová, Veronika (Profi Press s.r.o., 2019)
   Lněná mouka představuje cenný zdroj různých látek nejen z pohledu výživy, ale i funkčních vlastností. Tato práce byla zaměřena právě na studium vlastností a biologických aktivit mouky získané ze lněných výlisků, které byly ...
  • Using satellite data analysis to determine the effect of land cover on the physical properties of the surface 

   Kuntzman, Jan; null, null; Nedbal, Václav; Brom, Jakub (SGEM Scientific eLibrary, 2020)
   In the last few years, the climate change has become more and more apparent. In this time the Central European region has experienced disruption of the precipitation layout, serious storms, heatwaves and droughts. Primarily ...
  • Vliv systému a intenzity pastvy na porostovou skladbu, produktivitu a mimoprodukční funkce dlouhodobého pastevního porostu 

   Kobes, Milan; Hejna, Ondřej; Peterka, Jiří; Tonka, Tomáš (Profi Press s.r.o., 2019)
   V letech 2000 – 2015 byl ověřován vliv systémů pastvy s různým zatížením pastevního porostu na vývoj porostové skladby pastevních porostů, produkci biomasy, množství nedopasků a spasené pícní biomasy při pastvě masného ...
  • Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech II 

   Kolář, Vojtěch; Hadačová, Veronika; Franta, Pavel; Hesoun, Petr (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2018)
   Tato práce shrnuje výsledky průzkumů výskytu vodních brouků a ploštic ve dvaceti vybraných chráněných územích v jižních Čechách. K odchytu hmyzu byly použity pasti na principu vrše s kuřecími játry jako návnadou. Tato ...
  • VÝLISKY SEMEN LNU A KONOPÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ NA MOUKY A BÍLKOVINNÉ KONCENTRÁTY 

   Bárta, Jan; Jarošová, Markéta; Bártová, Veronika; Švajner, Josef (Profi Press s.r.o., 2019)
   Výlisky semen lnu resp. nažek konopí (získané z lisování olejů) byly upraveny na tři druhy práškových materiálu – výliskovou mouku (M), frakce mouky s velikostními částicemi menšími než 250 μm (F) a bílkovinný koncentrát ...
  • Změny ve výtěžnosti čerstvého sýra v závislosti na kvalitě mléka 

   Kala, Robert; Štětina, Jiří; Kořán, Jakub; Čurda, Ladislav; Samková, Eva; Bártová, Zuzana (Vysoká škola chemicko technologická, 2016)
   Hodnocení bylo provedeno na čerstvých sýrech vyrobených v laboratorních podmínkách. Cílem bylo sledovat především výtěžnost a aktivní kyselost sýra v závislosti na kvalitě mléka a teplotě při sýření. Syrové kravské mléko ...