Show simple item record

dc.contributor.advisorBalounová, Zuzana
dc.contributor.authorKošková, Irena
dc.date.accessioned2021-11-30T10:46:14Z
dc.date.available2021-11-30T10:46:14Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-11
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12052
dc.description.abstractSběr ohrožených druhů rostlin z přírody za účelem obchodu, spolu s úbytkem přirozených stanovišť výskytu, jsou hlavními příčinami úbytku populací ve volné přírodě. CITES zařadila na svůj seznam ohrožené druhy, u kterých je nezbytná regulace obchodu. Mezi ně náleží i většina madagaskarských sukulentů. Tato práce zhodnocuje obchod s madagaskarskými sukulenty, chráněnými CITES, mezi Českou republikou a ostatními zeměmi. Obchod byl vyhodnocen na základě dat z databáze obchodu CITES (CITES Trade Database) spravovanou UNEP WCMC za období mezi lety 1992 až 2012. Nejčetnějším důvodem obchodu s vybranou skupinou rostlin byla komerce. Hlavní zemí dovozu a zpětného vývozu byl Madagaskar s dominantním podílem exemplářů původem z přírody. Téměř všechny exempláře byly živé rostliny z Přílohy II. Podíl zastoupení rodů v dovozu, zpětném vývozu a vývozu byl velmi podobný. Trendy vývoje obchodu nebyly statisticky průkazné.cze
dc.format65 s. (99 158 znaků)
dc.format65 s. (99 158 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectObchodcze
dc.subjectMadagaskarcze
dc.subjectsukulentycze
dc.subjectCITEScze
dc.subjectdovozcze
dc.subjectzpětný vývozcze
dc.subjectvývozcze
dc.subjectTradeeng
dc.subjectMadagascareng
dc.subjectsucculent plantseng
dc.subjectCITESeng
dc.subjectimporteng
dc.subjectre-exporteng
dc.subjectexporteng
dc.titleObchod s madagaskarskými sukulenty,chráněnými CITEScze
dc.title.alternativeInternational trade in Malagasy succulents, protected by CITESeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag32111
dc.description.abstract-translatedHarvesting of endangered plant species from wild nature for trade purposes as well as reduction of natural habitats are the main reasons for lost populations in wild nature. CITES listed the endangered species, for which trade control is required, to its list. Included in the list is majority of Madagascar-based succulents plants. This thesis reviews trade with the Madagascar-based succulent plants protected by CITES between the Czech Republic and other countries. The trade was reviewed based on data from CITES Trade Database administered by UNEP WCMC for periods between 1992 and 2012. The most frequent reason of the trade with the selected group of plants was commercial interests. The main country of import and re-export was Madagascar with dominant share of specimens originating from wild nature. Almost all specimens were live plants from Appendix II. The share of represented genus in import, re-export and export was very similar. The development trends were not demonstrable from the statistical point of view.eng
dc.date.accepted2014-06-03
dc.description.departmentZemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineBiologie a ochrana zájmových organismůcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programZemědělská specializacecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record