Show simple item record

dc.contributor.advisorČítek, Jindřich
dc.contributor.authorNováková, Petra
dc.date.accessioned2021-11-30T10:59:22Z
dc.date.available2021-11-30T10:59:22Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12335
dc.description.abstractHlavním cílem práce je shrnout a popsat možnosti zlepšování genetické odolnosti dojnic proti zánětu mléčné žlázy za pomoci genetické selekce. Snaha odhalit veškeré genetické parametry mastitidy je obtížné a dlouhodobé výzkumy genů souvisejících s onemocněním jsou teprve na začátku. První část je věnována popisu mastitid, které jsou jedním z hlavních zdravotních problémů v chovu dojného skotu a mají mnoho negativních dopadů. Dále jsou uvedeny vybrané geny, které se prozatím vědcům podařilo spojit s nemocí.cze
dc.format41 s. (53 493 znaků)
dc.format41 s. (53 493 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectgenetikacze
dc.subjectmastitidycze
dc.subjectgenetické markerycze
dc.subjectgenetické predispozicecze
dc.subjectGeneticseng
dc.subjectmastitiseng
dc.subjectgenetic markerseng
dc.subjectgenetic predispositioneng
dc.titleGenetické poruchy zdraví skotucze
dc.title.alternativeGenetic health disorders of cattleeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag37535
dc.description.abstract-translatedThe main aim is to summarize and describe the possibilities of improving genetic resistance of cattle against mastitis with the assistance of genetic selection. Effort to reveal all genetic mastitis parameters is difficult and long term researches of genes associated with mastitis are just in the beginning. The first part is devoted to a description of mastitis, which is one of the major health problems in the breed of dairy cattle and has many of negative impacts. Next are listed selected genes that scientists have so far managed to connect with the disease.eng
dc.date.accepted2015-06-08
dc.description.departmentZemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineZemědělské biotechnologiecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programZemědělstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record