Show simple item record

dc.contributor.advisorKaplánek, Michal
dc.contributor.authorVaněčková, Iveta
dc.date.accessioned2021-11-19T12:13:08Z
dc.date.available2021-11-19T12:13:08Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009-06-15
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/1386
dc.description.abstractV úvodu své práce se zabývám vysvětlením pojmu sociálně patologické jevy a zařazením tohoto pojmu do sociální patologie, přičemž dále některé tyto významné negativní a nebezpečné jevy ohrožující mládež popisuji. Hlavně se zaměřuji na násilné jevy a závislosti. Následně řeším problém prevence a to jak primární, sekundární tak terciální. Píši hlavně o různých doporučeních a opatřeních, aby k prevenci, a to hlavně té terciální, vůbec nemuselo docházet. Dále se zaměřuji již na prevenci sekundární a to především právě násilných jevů a závislostí. Na závěr se soustřeďuji na Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích, kde stručně popisuji aktivity tohoto střediska se zřetelem na to, zda a jak provádí či uskutečňuje právě tu sekundární prevenci, aby nedocházelo ke vzniku či rozšiřování sociálně patologických jevů.cze
dc.format102 s.
dc.format102 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectsociální patologiecze
dc.subjectsociálně patologické jevycze
dc.subjectnásilícze
dc.subjectzávislostcze
dc.subjectprevencecze
dc.subjectprimárnícze
dc.subjectsekundárnícze
dc.subjectterciálnícze
dc.subjectsalesiánské středisko mládežecze
dc.subjectsocial pathologyeng
dc.subjectsocially pathological phenomenaeng
dc.subjectviolenceeng
dc.subjectdependenceeng
dc.subjectpreventioneng
dc.subjectprimaryeng
dc.subjectsecondaryeng
dc.subjecttertiaryeng
dc.subjectsalesian youth centreeng
dc.titleSekundární prevence sociálně patologických jevůcze
dc.title.alternativeSecondary Prevention of Socially Pathological Phenomenaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag12508
dc.description.abstract-translatedIn exordium of thesis I am engaged in the explanation of the conception of socially pathological phenomena and in the diagnosis of this conception into the social pathology and then I describe some of these significant negative and dangerous phenomena, which threaten the youth, too. Mainly I target violent phenomena and dependencies. Subsequently I am resolving the problem of primary, secondary and tertiary prevention, too. I am writing especially about different recommendations and measures, how not to need occur the prevention, especially the tertiary prevention. Next I target the secondary prevention especially the prevention of violent phenomena and dependencies. In conclusion I am focusing on Salesian youth centre - centre of children and youth in České Budějovice and shortly I describe activities of these centre with an eye on the pursuance or the realization of the secondary prevention not to occur the origin or the expansion of socially pathological phenomena.eng
dc.date.accepted2009-09-10
dc.description.departmentTeologická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePedagogika volného časucze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Teologická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programVychovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record