Show simple item record

dc.contributor.advisorFreitinger-Skalická, Zuzana
dc.contributor.authorČechová, Petra
dc.date.accessioned2021-12-03T07:53:27Z
dc.date.available2021-12-03T07:53:27Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/17999
dc.description.abstractPro neustále rostoucí požadavky na práci se snímky vyhotovenými na digitálních snímkovacích přístrojích ve zdravotnických zařízeních byl vyvinut systém PACS (Picture Archiving and Communicatig System, systém pro archivaci a přenos dat). Práce se zabývá základní definicí systému pro archivaci a přenos obrazu (PACS), vysvětluje základní pojmy a význam v současnosti platné definice pro DICOM (Digital Image and Communications in Medicine, komunikační standard pro snímání a přenos digitalních informací) a možnostmi, které PACS nabízí, zejména po jeho napojení do nemocničního informačního systému. Zmíněny jsou výhody, nevýhody i rizika a využití tohoto systému ve zdravotnictví. Cílem práce je porovnání dvou systémů pro archivaci a přenos obrazu ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a Masarykově onkologickém ústavu díky popisu struktury těchto systémů.cze
dc.format43 s., 4 s. obr.příloh.
dc.format43 s., 4 s. obr.příloh.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectPACScze
dc.subjectDICOMcze
dc.subjectSYSTÉMcze
dc.subjectSERVERcze
dc.subjectTomoConcze
dc.subjectPACSeng
dc.subjectDICOMeng
dc.subjectSYSTEMeng
dc.subjectSERVEReng
dc.subjectTomoConeng
dc.titlePACS (Picture Archiving and Communicating System), srovnání výhod a nevýhod dvou systémůcze
dc.title.alternativePACS (Picture archiving and communicating system), confrontation advantages and disadvantages two systemseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag11092
dc.description.abstract-translatedThe system PACS ( Picture archiving and communicating system) was developed in medical institutions because of all the time increasing requirements on images elaborated at digital imaging machines. The thesis deals with the basic definition of Picture archiving and communication system (PACS), explains basic definitions and importance of contemporary valid definition for DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). It further deals with possibilities offered by PACS, especially its linking with existing hospital information system. There are mentioned advantages, disadvantages, risks and usage of this system in medicine. The aim of my thesis is comparison of two communications systems for archiving and image transmission. The research processed in Teaching Hospital of Saint Anna in Brno and in Masaryk Oncology Institution thanks to description of system structure and sent questionnaires on this topic.eng
dc.date.accepted2008-06-04
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineRadiologický asistentcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeCharvát, František


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record