Show simple item record

dc.contributor.advisorŠedová, Lenka
dc.contributor.authorEignerová, Anna
dc.date.accessioned2021-12-03T09:25:36Z
dc.date.available2021-12-03T09:25:36Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-05-03
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/19315
dc.description.abstractVýživa a stravovací návyky jsou jedním z bodů zdravého životního stylu, stejně jako psychická a fyzická pohoda. Stravování by mělo být pravidelné se zastoupením všech složek výživy ve správném poměru. Důležitý je poměr cukrů, tuků a bílkovin (55 - 60 % : 25 - 30 % : 10 - 15 %), dostatečný příjem obilovin (3-6 porcí za den), ovoce a zeleniny (3 - 5 porce za den), mléčných výrobků (2 - 3 porce za den), masa a masných produktů (1 - 2 porce za den). Dostatečný příjem tekutin, který by se měl pohybovat okolo 30ml na kg naší váhy, je významnou součástí naší výživy. Cílem této práce bylo zhodnotit kvalitu stravovacích návyků sester na JIP a ARO dle programu NutriDan. K dosažení tohoto cíle byly stanoveny 4 hypotézy, a to: H 1 Sestry na JIP a ARO se stravují pravidelně. H 2 Sestry mají v jídelníčku ovoce a zeleninu zastoupené doporučeným množstvím denně (4 x 100 g). H 3 Příjem tekutin v zaměstnání je menší než příjem tekutin mimo zaměstnání. H 4 Poměr cukru, tuku a bílkovin v jídelníčku odpovídá individuálnímu odhadu energetického výdeje. Výzkum byl koncipován jako kvantitativní, přičemž byl použit anonymní dotazník, který měl 3 části (obecnou, speciální a vzpomínaný jídelníček za 24 hodin). Rozdáno bylo 104 dotazníků, z toho 52 sestrám intenzivní péče na ARO a 52 sestrám intenzivní péče na oddělení JIP. Tyto dotazníky byly rozdány do 3 nemocnic, vrátilo se 73 dotazníků. Z toho bylo 43 sester pracujících na ARO a 30 na JIP. Ke zpracování dat výzkumu byl použit program Microsoft Excel a program NutriDan, výsledky pak byly upraveny do grafů. Cíl práce byl naplněn, přičemž hypotézy 1, 2 a 4 se byly vyráceny, a hypotéza 3 se potvrdila. Sestry intenzivní péče pracující na JIP a ARO se nestravují pravidelně, mají často snížený příjem energie, nemají správný poměr cukru, tuku a bílkovin. Příjem ovoce a zeleniny, masa, mléčných výrobků a vlákniny je rovněž snížený a nepravidelný. Příjem tekutin je dostatečný, jak v zaměstnání, tak i doma. S výsledky bakalářské práce bude seznámen management nemocnic a oddělení, kde byl výzkum prováděn. Práci bude možné použít jako podklad pro vytvoření přednášek a osvětového materiálu ke změně přístupu sester intenzivní péče k jejich stravování.cze
dc.format64 s. 7 s. příloh
dc.format64 s. 7 s. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectNutriDancze
dc.subjectsestracze
dc.subjectJIPcze
dc.subjectAROcze
dc.subjecttekutinycze
dc.subjectvýživacze
dc.subjectživinycze
dc.subjectzátěžcze
dc.subjectNutriDaneng
dc.subjectnurseeng
dc.subjectICUeng
dc.subjectARWeng
dc.subjectliquidseng
dc.subjectnutritioneng
dc.subjectnutrientseng
dc.subjectburdeneng
dc.titleHodnocení stravovacích návyků sester na JIP a ARO programem NutriDancze
dc.title.alternativeEvaluation of nutrition habits of nurses on ICU and ARW by NutriDan programmeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag16942
dc.description.abstract-translatedNutrition and eating habits are one of the items of healthy lifestyle as well as mental and physical well-being. Eating should be performed on regular basis and all nutrition components have to be represented in proper proportion. The interrelation of sugars, fats (seba) and proteins is very important (55 - 60 % : 25 - 30 % : 10 - 15 %), sufficient protein ingestion (3-6 portions a day), fruit and vegetables (3 - 5 portions a day), dairy products (2 - 3 portions a day), meat and meat products (1 - 2 portions a day). Drinking liquids should be sufficient and should be kept within the range of about 30ml per 1 kg of our body weight, and of course the drinking liquids is important integral part of our nutrition. The aim of this work has been to evaluate and assess quality of eating habits of nurses working at Intensive Care Units (ICU) and Anaesthesiological Resuscitation Ward (ARW) according to NutriDan programme. In order to accomplish this aim the following four hypotheses have been postulated: H 1 The nurses working at ICU and ARW eat their meals on regular basis. H 2 The nurses working at ICU and ARW have their menus containing fruit and vegetables with ratio in accordance with recommended quantities for daily consumption (4 x 100 g). H 3 The consumption of liquids at work is lower than that out of work (at home). H 4 The interrelation of sugar, fat and proteins in nurse menus is in harmony with individual estimate of energy expenditure. Research has been outlined and drawn up as quantitative one and anonymous questionnaire (answer sheet) has been used containing 3 parts (general pat, special part and the menu mentioned above applied in time period of 24 hours). One hundred and four questionnaires (104) have been distributed in all while fifty-two (52) pieces of which have been given to nurses working at Anaesthesiological Resuscitation Ward and fifty-two (52) pieces of the questionnaire have been given to nurses working at Intensive Care Units.The aforementioned questionnaires have been distributed in three hospitals and seventy-three (73) have been received for our evaluation, of which forty-three (43) from nurses working at Anaesthesiological Resuscitation Ward and thirty (30) from nurses working at Intensive Care Units. For research data processing we have applied two programs: Microsoft Excel program and NutriDan program; the results obtained have been processed so as to be presented as graphs. The aim of the work has been fulfilled and the hypotheses 1, 2 and 4 se have been invalidated i.e. disconfirmed whereas the hypothesis 3 has been confirmed. The nurses working at Intensive Care Units and Anaesthesiological Resuscitation Ward do not eat their meals on regular basis, they often have lower energy taking, moreover they do not have correct interrelation of sugar, fat and proteins. The aforementioned nurses show lower and irregular consumption of fruit and vegetables, meat and dairy products and dietary fibre. Consumption of liquids is sufficient both at work and at home. The management of hospitals and wards as well will be made familiar with the results of this bachelor's degree diploma work i.e. those where the research has been carried out. This work can be used as a source material for lectures and enlightenment material in order to change the attitude of nurses of intensive care to eating habits of theirs.eng
dc.date.accepted2010-06-03
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeDuková, Ivana
dc.description.defence- prezentace v pořádku - dodržen vymezený čas 1. Domníváte se, že by bylo vhodné pro management oddělení ARO a JIP věnovat větší pozornost dodržování stravovacích návyků sestrami pro jejich větší pracovní výkonnost? 2. Jakým způsobem by bylo možné tento proces zjistit? - sledovat stravovací návyky, větší nabídky zeleniny v závodní jídelně Komise - doporučeno k publikování Klasifikace: Výborněcze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record