Show simple item record

dc.contributor.advisorKotrbová, Kvetoslava
dc.contributor.authorMachová, Petra
dc.date.accessioned2021-12-03T12:52:23Z
dc.date.available2021-12-03T12:52:23Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-21
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/20777
dc.description.abstractPráce mapuje způsoby ochrany studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích před pohlavně přenosnými nemocemi. Soubor tvořili studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Cílem této práce spočívá v monitorování znalosti studentů Zdravotně sociální fakulty o pohlavně přenosných nákazách a ve zmapování míry ochrany zdraví studentů Zdravotně sociální fakulty před pohlavně přenosnými nemocemi. Teoretická část popisuje základy vývoje lidského sexuálního chování. Popisuje charakteristiku jednotlivých vývojových období a problematiku jednotlivých úskalí těchto období. Praktická část práce monitoruje znalosti studentů o pohlavně přenosných nákazách, zároveň monitoruje i jejich sexuální chování a proočkovanost dotazovaných dívek proti rakovině děložního čípku. Jako nástroj sběru dat byla použita metoda dotazování, která byla uskutečněna formou dotazníku. Kvótou pro výzkum bylo studium studentů na ZSF JU, zvolený obor na ZSF JU a forma studia. Celému výzkumu předcházel předvýzkum, který měl za úkol ověřit všechny výzkumné nástroje a etapy sběru dat, výběrového šetření i analýzy.cze
dc.format103 s.
dc.format103 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectPohlavně přenosné nemocicze
dc.subjectpohlavní stykcze
dc.subjectprevencecze
dc.subjectprezervativcze
dc.subjectrizikocze
dc.subjectSexually transmitted diseaseseng
dc.subjectsexual intercourseeng
dc.subjectpreventioneng
dc.subjectcondomeng
dc.subjectriskeng
dc.titleOchrana studentů ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích před pohlavně přenosnými nemocemicze
dc.title.alternativeHealth and Social Protection of Students of the Faculty of the University of South Bohemia in the Czech Budejovice from Sexually Transmitted Diseaseseng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag26579
dc.description.abstract-translatedThe study deals with ways to protect students of the Faculty of Health and Social University of South Bohemia in České Budějovice against sexually transmitted diseases. The group consisted of students of the Faculty of Health and Social University of South Bohemia . The aim of this work consists in monitoring students' knowledge of Health and Social Faculty of sexually transmitted diseases and mapping the extent of health students from the Faculty of Health and Social sexually transmitted diseases. The theoretical part describes the evolution of human sexual behavior. It describes the characteristics of the different stages of development issues and pitfalls of each of these periods. The practical part monitors the students' knowledge about sexually transmitted diseases, while also monitoring their sexual behavior and surveyed coverage of girls against cervical cancer . As a tool of data collection method was used questioning, which was carried out using a questionnaire. Quota for the research was to study the JU Faculty, students , elected to field ZSF JU and the form of study. The whole research was preceded by partial study , which was supposed to verify all stages of research tools and data collection, sample survey and analysis.eng
dc.date.accepted2012-06-15
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineOdborný pracovník v ochraně veřejného zdravícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programVeřejné zdravotnictvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeWeinerová, Lenka


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record