Show simple item record

dc.contributor.advisorKaplánek, Michal
dc.contributor.authorUhlířová, Daniela
dc.date.accessioned2021-11-19T12:55:16Z
dc.date.available2021-11-19T12:55:16Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-08
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/2406
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rekreační funkcí volného času u studentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity. V diplomové práci je proveden rozbor literatury v dané problematice s uvedením druhů rekreace a stručného historického přehledu v kontextu volného času. Je provedena analýza rekreace a aktivního životního stylu včetně předchozích výzkumných studií. V ústřední kapitole je definován pojem a funkce volného času, popsána perioda vysokoškolského studia, rekreační aktivity a volný čas studentů s uvedením několika výzkumných studií. V závěru teoretické práce je celá jedna kapitola zaměřena na studenta Teologické fakulty Jihočeské univerzity s rozborem genderu a genderové statistiky na Jihočeské univerzitě. Hlavním cílem výzkumného šetření je zjistit, metodou nestandardizovaného dotazníku, jakým způsobem využívají volného času k rekreaci studenti Teologické fakulty Jihočeské univerzity, případně zjistit návrhy studentů na zlepšení rekreační funkce volného času. Získaná data z nestandardizovaného dotazníku budou porovnána podle genderu, formy studia a jednotlivých oborů studia Teologické fakulty Jihočeské univerzity, dále bude provedeno vyhodnocení a doporučení pro praxi.cze
dc.format137 s. (182 179 znaků)
dc.format137 s. (182 179 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectrekreacecze
dc.subjectzotavenícze
dc.subjectstudent TF JUcze
dc.subjectvolný čascze
dc.subjectfunkce volného časucze
dc.subjectrecreationaleng
dc.subjectrecoveryeng
dc.subjectstudent of the TF JUeng
dc.subjectleisureeng
dc.subjectfiction of leisureeng
dc.titleRekreační funkce volného času u studentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíchcze
dc.title.alternativeThe recreational function of leisure time in students of the Faculty of Theology, University of South Bohemina in České Budějoviceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag25145
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the recreational function of free time for students of the Faculty of Theology of the University of South Bohemia. The thesis is an analysis of the literature on the matter, stating kinds of recreation and brief historical overview in the context of free time. It is an analysis of recreation and active lifestyles including previous research studies. The central section is defined by the concept and function of free time period described in university education, recreational activities and leisure time of students, stating research studies. One whole chapter in the end of the theoretical part is focused on student from Faculty of Theology of the University of South Bohemia with the analysis of gender problem and gender statistics at the University of South Bohemia. The main goal of the research is to determine with the method of non-standardized questionnaire, how students the Faculty of Theology of the University of South Bohemiao use leisure time for recreation, pertinently to find proposals to improve the recreational function of free time. The data obtained from non-standardized questionnaire are compared by gender, kind of study and individual fields of study the Faculty of Theology of the University of South Bohemia, the main goal is to make an evaluation and recommendations for practice.eng
dc.date.accepted2013-05-28
dc.description.departmentTeologická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePedagogika volného časucze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Teologická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programVychovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record