Show simple item record

dc.contributor.advisorMachula, Tomáš
dc.contributor.authorPaterová, Jana
dc.date.accessioned2021-11-19T12:56:46Z
dc.date.available2021-11-19T12:56:46Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-08
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/2482
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá etickými teoriemi v sociální práci. Zhodnocuje přínos etických teorií pro oblast sociální práce obecně a následně i konkrétně, rozpracováním tří vybraných etických teorií- Kantovy racionalistické etiky, Humovy empiristické etiky a etiky péče. Poukazuje na důležitost eticky správného rozhodování, s čímž souvisí i znalost základních etických hodnot. Obojí je nezbytnou součástí profesionality sociálního pracovníka. Etické teorie přispívají k lepšímu pochopení etiky a přicházejí s teoretickým návodem, jak lze etické hodnoty aplikovat v praxi.cze
dc.format79
dc.format79
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectetická teoriecze
dc.subjectracionalismuscze
dc.subjectempirismuscze
dc.subjectetika péčecze
dc.subjectsociální prácecze
dc.subjectmotivacecze
dc.subjectmoccze
dc.subjectethical theoryeng
dc.subjectracionalismeng
dc.subjectempirismeng
dc.subjectethics of careeng
dc.subjectsocial workeng
dc.subjectmotivationeng
dc.subjectcontroleng
dc.titleRacionalismus a empirismus v etice sociální prácecze
dc.title.alternativeRationalism and empiricism in ethics of social workeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag28220
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with ethical theories in social work. Evaluates the contribution of ethical theories for social work in general and after that also specifically by elaborating three chosen ethical theories- Kant?s rationalistic ethics, Hume?s empiristic ethics and ethics of care. This thesis points to the importace of ethically correct decision making, which is related to the knowledge of fundamental ethical values. Both are an essential part of professionalism of social worker. Ethical theories contribute to a better understanding of ethics and come with theoretical instructions how to apply ethical values in practice.eng
dc.date.accepted2013-05-28
dc.description.departmentTeologická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineEtika v sociální prácicze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Teologická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programSociální prácecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record