Show simple item record

dc.contributor.advisorMuchová, Ludmila
dc.contributor.authorTalánová, Daniela
dc.date.accessioned2021-11-19T12:56:57Z
dc.date.available2021-11-19T12:56:57Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-06
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/2490
dc.description.abstractPráce se zabvá integrací Jednoty bratrské do české společnosti v souvislosti s realizací volnočasových programů. První část se věnuje problematice interakce církve v souvislosti s nabídkou aktivit ve volném čase z teoretického hlediska. Přináší odpovědi na výzkumné otázky na základě literárních pramenů. Podává přehled o historii Jednoty bratrské až do její současnosti a o její interakci se společností. Všímá si její práce s lidmi, způsobů evangelizace i celkovému vztahu ke společnosti. Ve druhé části jsou zachyceny názory členů církve Jednoty bratrské, kteří se věnují volnočasovým programům. Srovnává jednotlivé výpovědi respondentů, vyzdvihuje jim společné prvky. Získané odpovědi též porovnává s výsledky teoretického zkoumání.cze
dc.format137 s. (250 668 snaků).
dc.format137 s. (250 668 snaků).
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectIntegracecze
dc.subjectsubkulturacze
dc.subjectvolný čascze
dc.subjectJednota bratrskácze
dc.subjectvolnočasové aktivitycze
dc.subjectIntegrationeng
dc.subjectSubcultureeng
dc.subjectLeisure Timeeng
dc.subjectMoravian Churcheng
dc.subjectLeisure Activitieseng
dc.titleIntegrace Jednoty bratrské do české společnosti v souvislosti s realizací volnočasových aktivitcze
dc.title.alternativeIntegration of Moravian Church into Czech Society in Context with Realisation of Leisure Activitieseng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag29557
dc.description.abstract-translatedThis work deals an integration of Moravian Church in Czech society in connection with realization of leisure time activities. The first part is devoted to the issues of interaction of the church in connection with leisure time activities from theoretical point of view. It gives answers to research questions on the basis of literary sources. It summarizes the history of Moravian Church up to the present and its interaction with the society. It also points out its work with people, way of evangelization and general attitude. In the second part there are noted opinions of members of Moravian church, who devoted themselves to leisure time activities. The work compares particular espondents´ statements and highlights their common elements. Then the gained answers are compared with the results of the theoretic research.eng
dc.date.accepted2013-05-30
dc.description.departmentTeologická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePedagogika volného časucze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Teologická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programVychovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record