Show simple item record

dc.contributor.advisorJíra, Otakar
dc.contributor.authorNováková, Radka
dc.date.accessioned2021-11-19T12:56:58Z
dc.date.available2021-11-19T12:56:58Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-29
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/2491
dc.description.abstractVe své diplomové práci jsem se zaměřila na priority školního klubu Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s. v Táboře. V teoretické části diplomové práce se zmiňuji o volném čase v souvislosti s dětmi, o historickém vývoji výchovy ve volném čase, o funkcích, formách a činnostech zájmového vzdělávání, vztazích a komunikaci, definici školního klubu a o jeho přednostech, o účastnících školního klubu, o školním vzdělávacím programu a o klíčových kompetencích. V praktické části diplomové práci jsem si stanovila cíl výzkumu, který měl ukázat priority školního klubu. Na základě zkoumaného školního klubu jsem vytvořila hypotézy. Pravdivost či nepravdivost hypotéz měl ověřit dotazník sestavený z výzkumných otázek. K upřesnění výzkumu posloužily doplňující odpovědi strukturovaného rozhovoru s rodiči a s vychovatelkami daného školního klubu. Vyhodnocení dotazníku a rozhovorů přineslo ověření hypotéz.cze
dc.format91 s. (22 813)
dc.format91 s. (22 813)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectvolný čascze
dc.subjectpedagogika volného časucze
dc.subjectzájmové vzdělávánícze
dc.subjectškolní klubcze
dc.subjectstřední školní věkcze
dc.subjectvolnočasová zařízenícze
dc.subjectpatologické jevycze
dc.subjectrámcový vzdělávací programcze
dc.subjectklíčové kompetencecze
dc.subjectvychovatelcze
dc.subjectfunkce a činnosti školního klubucze
dc.subjectLeisure timeeng
dc.subjectleisure time pedagogyeng
dc.subjectinterest educationeng
dc.subjectschool clubeng
dc.subjectmiddle school ageeng
dc.subjectleisure time institutionseng
dc.subjectpathological phenomenaeng
dc.subjectframework education programmeeng
dc.subjectkey competencieseng
dc.subjecteducatoreng
dc.subjectschool club functions and activitieseng
dc.titlePriority školního klubucze
dc.title.alternativePriorities of school clubeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag29558
dc.description.abstract-translatedIn my dissertation I focused on the priorities of Bernard Bolzano o.p.s. school club in Tábor. In the theoretic part of my dissertation I mention leisure time in connection with children, historical development of leisure time pedagogy, functions, forms and activities of interest education, relationships and communication, definition of a school club and its advantages, school club participants, framework education programme and key competencies. In the practical part of the dissertation I made a research on priorities of a school club. On this basis I created various hypotheses. The veracity or inveracity of the hypotheses should have been verified by a questionnaire formed by research questions. Special additional questions of a structured dialogue with parents and educators of the school club served to specify the research. The evaluation of questionnaires and dialogues has brought the verification of the hypotheses.eng
dc.date.accepted2014-05-27
dc.description.departmentTeologická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePedagogika volného časucze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Teologická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programVychovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record