Show simple item record

dc.contributor.advisorŠvejda, Gabriel
dc.contributor.authorCaisová, Adéla
dc.date.accessioned2021-12-07T11:54:04Z
dc.date.available2021-12-07T11:54:04Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008-04-02
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/26602
dc.description.abstractCílem waldorfské pedagogiky je podněcovat a rozvíjet růst dítěte. Podle Rudolfa Steinera je zapotřebí položit pevné základy, aby vznikl optimální a harmonický vývoj člověka. Pevný a dobrý základ vzniká právě v předškolním období. Waldorfští pedagogové se snaží dojít k těmto cílům. Waldorfská pedagogika není jenom o volných hrách a specifických činnostech v mateřské škole. Je za tím i snaha a dovednosti pedagogů a také rodičů. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na obsahovou náplň a organizaci roku ve waldorfské mateřské škole. Pojednává o přístupu k dětem a také spoluúčasti rodičů. Praktická část se zabývá výzkumným šetřením, které bylo provedeno ve dvou předškolních zařízeních ve Svobodné mateřské škole Sluníčko a v 6. Mateřské škole v Písku. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na srovnání organizace a způsobu vzdělávání v obou mateřských školách a jaký způsob je vhodný pro děti předškolního věku.cze
dc.format39 s. , 6 s. obr. příloh
dc.format39 s. , 6 s. obr. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.titleWALDORFSKÁ PEDAGOGIKA V ČESKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLEcze
dc.title.alternativeTHE WALDORFS EDUCATION IN CZECH KINDERGARTENeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag9538
dc.description.abstract-translatedThe target of waldorfs education is to promote and evolve grow of a child. According to Rudolf Steiner it is needed to set up strong basics for creating optimum and harmonious man evolution. Strong and good basics are creating in pre-school period. Waldorfs teachers are trying to reach these targets. Waldorfs education is not only about free games and specific activities in nursery school. Efforts and skills of teachers and parents are behind it too. This work is divided into theoretical and practical part. Theoretical part aims at content fill and year organization in Waldorf nursery school. It deals with approach to children and parents partnership too. Practical part concerns with investigate research, which was made in two pre-school institutions - in Free nursery school Sluníčko and in 6. Nursery school in Pisek. Investigate research was aimed at comparing institutions and the way of education in both nursery schools and which technique is appropriate for pre-school children.eng
dc.date.accepted2008-04-28
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineUčitelství pro mateřské školycze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeSomr, Miroslav


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record