Show simple item record

dc.contributor.advisorKocmichová, Linda
dc.contributor.authorRybáříková, Barbora
dc.date.accessioned2021-12-08T10:13:18Z
dc.date.available2021-12-08T10:13:18Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-06-23
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/32890
dc.description.abstractNáplní této diplomové práce je literární komparace díla The Picture of Dorian Gray (1891) spisovatele Oscara Wilda a díla The Bedroom Secrets of the Master Chefs (2006) autora Irvina Welshe. Cílem této práce je tedy zdůraznit shodné i rozdílné rysy analyzovaných děl. Práce se nejprve zaměří na stručný popis života obou autorů a také literárních směrů, které v daných dobách dominovaly. Dále se bude zabývat analýzou jmenovaných knih, zdůrazní kontroverzní témata, morální stránku děl a také přítomnost nebo absenci estetických konceptů. Závěrečná část se bude věnovat komparaci Wildova a Welshova románu. Bude zaměřena především na společná témata, charakteristiku hlavních postav a na formální odlišnosti obou děl.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.titleI.Welsh, O. Wilde: Shodné motivy v dílech autorů, jejichž vznik dělí více než století, aneb dekadence z pohledu postmodernismu. Komparace děl Obraz Doriana Graye a Postelová tajemství mistrů kuchařůcze
dc.title.alternativeI. Welsh, O. Wilde: Punished Villains in The Bedroom Secrets of The Master Chefs and The Picture of Dorian Grayeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag40571
dc.description.abstract-translatedThe aim of this diploma thesis is a comparison of literary works The Picture of Dorian Gray (1891) by Oscar Wilde and The Bedroom Secrets of the Master Chefs (2006) by Irvine Welsh. The goal of this thesis is to emphasize common and contrasting features of these works. Initially, the thesis will focus on the brief biography of both authors and the description of literary movements that dominated the given periods. Further, the thesis will deal with the analysis of already mentioned books, it will emphasize some controversial topics, moral side of the works and the presence or absence of aesthetic concepts. The final part will focus on the comparison of the novels written by Wilde and Welsh. It will be focused mainly on the common themes, characteristics of the main heroes and the formal differences between the works.eng
dc.date.accepted2016-08-31
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineZn-AJncze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record