Show simple item record

dc.contributor.advisorGrulich, Josef
dc.contributor.authorZikmundová, Petra
dc.date.accessioned2021-12-08T12:16:04Z
dc.date.available2021-12-08T12:16:04Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-07-28
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/33591
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá problematikou výměnku v druhé polovině 19. století a počátku 20. století, jak ji zaznamenala v beletristické tvorbě Vlasta Pittnerová (doba života), autorky ženských románů z venkovského prostředí. Práce je založena na komparaci tvorby Vlasty Pittnerové a odborníků zabývajících se tematikou sociálních dějin venkova. Metodologicky práce vychází z prolnutí sociálních dějin, každodenností a mikrohistorie. Hlavním předmětem diplomové práce se staly převody venkovských usedlostí, sňatkové strategie a výměnek samotný. Vedlejší rovinu práce tvoří život autorky, který v mnohém dokresluje její tvorbu, a krátký exkurz do české literatury druhé poloviny 19. století a počátku 20. století. K výzkumu byly využity povídky a romány odehrávající se na selské usedlosti, na kovárně a v mlýně, jež byly porovnávány s výzkumy odborníků. Cílem této práce bylo zjistit, zda se próza s venkovskou tematickou může vedle historických úředních pramenů evidenční povahy považovat za další možnost relevantního zdroje poznání každodenního života na venkově a v jednotlivých rodinách.cze
dc.format94 s. (205 557 znaků)
dc.format94 s. (205 557 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.titleNa statku a v chaloupce. Odraz rodinných a sociálních struktur českého venkova 2. poloviny 19. století v ženském románu Vlasty Pittnerovécze
dc.title.alternativeAt the farmhouse and the cottage. The reflection of the family and social structures of the Czech countryside in the second half of the 19th century in Vlasta Pittner's feminine novel.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag49298
dc.description.abstract-translatedThis essay deals with the problem of the retirement in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century based on the fictional works of Vlasta Pittnerová, who was the author of simply female novels and romances set in the countryside surroundings. The essay is patterned on the comparison of the Vlasta Pitterová´s writings/works and the results of the modern historians, who are dealing with the issue of the social history of the rural areas. This essay is based on the combination of the social history, microhistory and history of the everyday life, methodologically. The main topic of the essay are transfers of the rural farms, marriage strategies and retirement. The short excursion into the Czech literature of the 19th century and Vlasta Pittnerová ´s life itself constitutes the secondary theme of the essay. What ´s more her life infuences her works in many ways. To the research were used the novels and romances setting of big farms, mills, and blacksmith´s workshops. Their storylines, plots and backgrounds are compared with the results of modern historiography on the theme of the rural family. The main purpose of this essay is to verify whether he rural thematic prose can - besides the historical official sources of the registration consider as another possibility of a relevant source of knowledge of the everyday life in the countryside and in individual families.eng
dc.date.accepted2017-09-05
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineDn-Zncze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeSkořepová, Markéta


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record