Show simple item record

dc.contributor.advisorZimmelová, Petra
dc.contributor.authorVěchtíková, Monika
dc.date.accessioned2021-12-08T13:33:23Z
dc.date.available2021-12-08T13:33:23Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-08-18
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/34409
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem Samota seniora jako zdravotně sociální problém. Hlavním cílem bylo zjistit, jak senioři subjektivně vnímají samotu v kontextu svého života. V bakalářské práci byly stanoveny dvě hlavní výzkumné otázky. První výzkumná otázka se zabývá tím, jaký má vliv samota seniora na jeho zdravotní stav. A druhá otázka zkoumá, jak samota seniora ovlivňuje jeho život. Práce je rozdělena do dvou částí teoretická část a výzkumná část. Teoretická část má čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje stáří a stárnutí, jsou zde popsány klinické a psychologické změny. V další kapitole jsou popsány životní změny ve stáří, kde je také popsána příprava na stáří a stárnutí. Třetí kapitola se zabývá seniory, jak je pro ně důležitá rodina, komunikace a potřeby a také volnočasové aktivity. Poslední kapitola se věnuje osamělosti seniorů. Zde jsem uvedla typy osamělosti, následky a projevy osamělosti a také jak nejlépe osamělost překonávat.Pro výzkumnou část byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu prostřednictvím hloubkových narativních rozhovorů. Pro rozhovory bylo vybráno pět respondentů, kteří žijí ve své domácnosti sami. Získaná data byla analyzována pomocí otevřeného kódování.Z výsledku výzkumu vyplynulo, že samota seniora ovlivňuje jeho život ve všech směrech. Výsledky bakalářské práce mohou posloužit jako základní podklad na popis samoty jako sociálního jevu, který může výrazně ovlivnit život seniora.cze
dc.format54
dc.format54
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectstářícze
dc.subjectstárnutícze
dc.subjectseniorcze
dc.subjectosamělostcze
dc.subjectsamotacze
dc.subjectold ageeng
dc.subjectgrowing oldeng
dc.subjectsenioreng
dc.subjectlonelinesseng
dc.subjectsolitudeeng
dc.titleSamota seniora jako zdravotně sociální problémcze
dc.title.alternativeSenior loneliness as healthy social problemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag47652
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor Thesis is focused on the loneliness of a senior as a social issue. The main goal of the Thesis is to find out how seniors subjectively perceive the loneliness in the context of their lives. In the Bachelor Thesis, there were set two main research questions. The first question occupies with the influence of loneliness on the senior´s state of health. The second question studies how loneliness of the senior affects his life. The Thesis is divided into two parts- the theoretical part and the practical part. The theoretical part consists of four chapters. The first chapter deals with old age and ageing. In the chapter, there are described clinical and psychological changes. In the next chapter, there are described life changes when you are growing old, preparation for old age and ageing. The third chapter is focused on seniors, especially how important is a family, communication, seniors´ needs and also leisure activities for seniors. The last chapter occupies with seniors´ loneliness. In this chapter, there are mentioned types of loneliness, consequences and manifestation of loneliness and also the way how you can get over the loneliness. In the practical part, there is used the method of qualitative research via deep narrative interviews. For interviews, five respondents living alone were chosen. Obtained data were analysed by opening coding. The results of the research show that loneliness affects senior´s life in every respect. Results of the Bachelor Thesis could be used as a fundamental base for a description of loneliness as a social issue, that can markedly influence senior´s life.eng
dc.date.accepted2016-09-06
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineRehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniorycze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programRehabilitacecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeŠebestianová, Štěpánka


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record