Show simple item record

dc.contributor.advisorEder, Jürgen
dc.contributor.authorKubová, Andrea
dc.date.accessioned2021-12-09T07:55:56Z
dc.date.available2021-12-09T07:55:56Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/35992
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá rozborem díla Bronsteins Kinder německého spisovatele židovského původu Jurka Beckera. Nejprve je představen historický kontext, který slouží pro lepší pochopení románu, jehož hlavním cílem je odpověď na otázku: "Co se dělo s přeživšími Židy v NDR po druhé světové válce?" Poté se práce zaměří na představení autora a konečně na samotné dílo s hlavním tématem "Pomsta nebo odpuštění", kde Jurek Becker poskytuje obraz dvou generací, které rozdělují zážitky z koncentračního tábora, a tím vytváří rozdílný pohled na tuto tematiku. Po podrobnějším rozebrání díla s interpretací následuje zaměření se na důležité prvky, které tvoří děj románu.cze
dc.format47 s. (81 342 znaků)
dc.format47 s. (81 342 znaků)
dc.language.isode
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectJurek Beckercze
dc.subjectBronsteins Kindercze
dc.subjectpřeživší Židécze
dc.subjectholocaustcze
dc.subjectotázka viny a odpovědnosticze
dc.subjectNDRcze
dc.subjectpomstacze
dc.subjectJurek Beckereng
dc.subjectBronsteins Kindereng
dc.subjectsurvivor Jewseng
dc.subjectHolocausteng
dc.subjectthe question of guilt and responsibilityeng
dc.subjectGDReng
dc.subjectrevengeeng
dc.titleRache oder Verzeihung in Jurek Beckers "Bronsteins Kinder"cze
dc.title.alternativeRevenge or Forgiveness in Jurek Becker's "Bronsteins Kinder"eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag48098
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the analysis of the work Bronsteins Kinder written by a German author of Jewish birth Jurek Becker. The historical context is introduced at first to enable better understanding of the novel, whose main task is the answer to the question: "What happened with Jews who survived in the GDR after the World War II?" Then, the thesis is focused on introduction of the author and finally on the work itself with the main theme "Revenge or Forgiveness", where Jurek Becker offers a view of two generations which are separated by experiences from a concentration camp and so creates a different view of this subject matter. After more detailed analysis of the work with the interpretation, it follows focusing on the important elements which constitute the plot of the novel.eng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineAnglický jazyk a literatura - Německý jazyk a literaturacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeKönig, Jan Václav


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record