Show simple item record

dc.contributor.advisorŠmíd, Marek
dc.contributor.authorNekolová, Lucie
dc.date.accessioned2022-03-08T14:07:28Z
dc.date.available2022-03-08T14:07:28Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-07-13
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/38374
dc.description.abstractTématem této diplomové práce byla sametová revoluce v dnešním kurikulu základní školy. Zabývala jsem se tedy analýzou učebnic dějepisu a občanské výchovy a jejich následnou komparací s ohledem na zpracování tématu sametové revoluce. V teoretické části jsem se soustředila na objektivní zpracování sametové revoluce a událostí, které revoluci předcházely a také těch, které doprovázely vznik nového demokratického Československa. Neopomněla jsem ani důležité osobnosti této doby a opoziční aktivity spjaté se sametovou revolucí. V praktické části jsem tedy přistoupila k analýze učebnic. Z každého předmětu jsem vybrala učebnice tří nakladatelství. Nejprve jsem provedla komplexní analýzu učebnic a následně se zabývala zpracováním tématu sametové revoluce. V dějepise se tímto učivem zabývají žáci až v devátém ročníku, proto jsem analyzovala pouze tyto učebnice. Učebnice dějepisu popisují téma na různém množství stránek a nabízí také odlišný počet doplňujících obrazových komponentů. Rovněž informace o osobnostech revoluce se liší. Učebnice občanské výchovy neobsahují kapitolu, která by se zabývala čistě tímto tématem. Musela jsem tedy nahlédnout do učebnic pro šestý, sedmý, osmý i devátý ročník a vyhledávat informace, které s tímto obdobím souvisejí. Informace předkládané žákům se v různých ročnících i v různých nakladatelstvích liší. Na závěr jsem provedla komparaci učebnic občanské výchovy a dějepisu.cze
dc.format73
dc.format73
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectsametová revolucecze
dc.subjectVáclav Havelcze
dc.subjectučebnicecze
dc.subjectkomparace učebniccze
dc.subjectobčanská výchovacze
dc.subjectdějepiscze
dc.subjectzákladní školacze
dc.subjectThe Velvet Revolutioneng
dc.subjectVáclav Haveleng
dc.subjecttextbookseng
dc.subjectcomparison of the textbookseng
dc.subjectcivicseng
dc.subjecthistoryeng
dc.subjectprimary schooleng
dc.titleSametová revoluce v dnešním kurikulu základní školycze
dc.title.alternativeThe Velvet Revolution in the contemporary Czech primary school curriculumeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag49124
dc.description.abstract-translatedThe subject of this thesis was the Velvet Revolution in the contemporary Czech primary school curriculum. I dealt with the analysis of textbooks of history and civics and their subsequent comparison in regard to their approach to the topic of the Velvet Revolution. In the theoretical part, I focused on the objective analysis of the Velvet Revolution and events that preceded the revolution as well as those that accompanied the emergence of a new democratic Czechoslovakia. Nor did I neglect to include the notable personalities of this period and oppositional activities connected with the Velvet Revolution. In the practical part I proceeded to carry out an analysis of textbooks. For each subject I chose textbooks from three publishers. First, I did a comprehensive analysis of the textbooks and then dealt with the Velvet Revolution. In history classes, students only study this subject in the 9th grade. Therefore, I exclusively analyzed these textbooks. History textbooks accord the topic a different number of pages as well as an unequal number of accompanying images. Also, information varies about the key figures associated with the Velvet Revolution. Civics textbooks do not contain a separate chapter dealing with this topic. I had to look at the textbooks for the sixth, seventh, eighth and ninth grade, and search for the information associated with the period. The information presented to students varies from grade to grade and by publisher. Finally, I carried out a comparison of the textbooks of civics and history.eng
dc.date.accepted2018-08-30
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineČJn-OVancze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeMurad, Salim


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record