Recent Submissions

 • Dva pohledy na lov kapra (2) Příjem potravy a práce s lovným místem 

  Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
  Jedná se o druhý díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
 • Aktuální výzkum v oblasti ochrany půdy, vody a organismů v zemědělsky využívaných povodích 

  Konečná, J.; Karásek, P.; Sáňka, M.; Zajíček, A.; Adámek, Zdeněk; Velíšek, Josef; Halešová, J.; Vavřina, A. (Ministerstvo zemědělství ČR, 2020)
  Publikace popisuje cíle a metodiku projektu MZe QK1910282 „Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb“.
 • K čemu je dobré dívat se na rybníky z (velké) výšky 

  Duras, Jindřich; Potužák, Jan; Brom, Jakub; Nedbal, Václav (Český rybářský svaz, 2020)
  Rybníků máme v Česku spoustu a chápeme je jako jakési národní bohatství, na které můžeme být hrdí. To je krásné pomyšlení. Jakmile se ale začneme dívat na otázku přínosu rybníků pro naši krajinu blíže, zjistíme, že věc je ...
 • Amurský lysec. Nové plemeno pro chov kapra v měnících se podmínkách 

  Prchal, Martin; Kocour, Martin (Český rybářský svaz, 2020)
  Popularizační článek pojednává o nově vyšlechtěném plemeni lysého kapra tzv. Amurského lysce a jeho využití pro produkční chov v současných podmínkách a dalších možnostech jeho šlechtění.
 • Az idegenhonos tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) helyzete Magyarországon 

  Weiperth, András; Kouba, Antonín; Csányi, Béla; Danyik, Tibor; Farkas, Anna; Gál, Blanka; Józsa, Vilmos; Patoka, Jiří; Juhász, Vera; Pârvulescu, Lucian; Mozsár, Attila; Seprős, Richárd; Staszny, Ádám; Szajbert, Bettina; Ferincz, Árpád (Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft, 2020)
  A tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) a világszerte leingkább veszélyeztetett állatcsoportok közé sorolhatók.
 • Rybníky: významný prvek české krajiny – užitek pro každého z nás (1) 

  Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
  Jedná se o první díl série popularizačních článků věnovaných významu rybníků jako důležitých krajinných prvků ČR pro širokou společnost. Tento díl pojednává o tom, co jsou to rybníky, dále o smyslu jejich využití, vysvětluje, ...
 • Dva pohledy na lov kapra (3) Lov z hladiny a rizika spojená s používáním rostlinných návnad 

  Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
  Jedná se o třetí díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
 • Rybníky: významný prvek české krajiny – užitek pro každého z nás (2) 

  Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
  Jedná se o druhý díl série popularizačních článků věnovaných významu rybníků jako důležitých krajinných prvků ČR pro širokou společnost. Tento díl pojednává o mimoprodukčních (ekosystémových) funkcích rybníků (akumulační, ...
 • Dva pohledy na lov kapra (4) 

  Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
  Jedná se o čtvrtý díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
 • Produkce ryb v rybnících ČR ve 20. století: významné trendy a změny (2) 

  Regenda, Ján (Český rybářský svaz, 2020)
  V článku je uveden vývoj intenzifikace chovu ryb v ČR v průběhu 20. století z pohledu použití hnojiv a krmiv. Dále je zmíněna rovněž změna ve struktuře rybích obsádek, zejména u doplňkových druhů ryb.
 • Produkce ryb v rybnících ČR ve 20. století: významné trendy a změny (1) 

  Regenda, Ján (Český rybářský svaz, 2020)
  V článku jsou popsané změny ve výměře rybniční plochy a dosahované celkové produkce ryb v ČR v průběhu celého 20. století. Rovněž jsou uvedeny a popsány základní příčiny těchto změn.
 • Dva pohledy na lov kapra (1) 

  Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
  Jedná se o první díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
 • Perspektivy rybářského hospodaření v pstruhových vodách (2) 

  Randák, Tomáš (Český rybářský svaz, 2020)
  Článek se zaměřuje na problematiku rybářského hospodaření na pstruhových vodách včetně možných nových přístupů, které mohou perspektivně stabilizovat či zlepšit situaci na pstruhových vodách.
 • Nepříznivé faktory ovlivňující ryby v pstruhových vodách 

  Randák, Tomáš (Český rybářský svaz, 2020)
  Článek se zaměřuje na charakteristiku zásadních negativních faktorů, které mohou ovlivňovat rybí populace v pstruhových vodách.
 • Workshop - Monitoring of freshwater fish meat and their products. 

  Honzlová, A.; Čurdová, H.; Šimek, B.; Másílko, J.; Příborský, Josef; Velíšek, Josef; Mráz, Jan; Schebestová, L. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, 2020)
  Článek shrnuje informace z workshopu ,,Sledování kvality masa sladkovodních ryb a výrobků z nich“, který se konal 18. a 19. září 2019 v prostorách zámku Lnáře.
 • Progestiny v českých vodách a jejich možný vliv na ryby 

  Kocour Kroupová, Hana; Šauer, Pavel; Máchová, Jana (Český rybářský svaz, 2020)
  Progestiny představují mimořádně nebezpečnou skupinu polutantů životního prostředí, protože se jedná o vysoce aktivní látky, které i ve velmi nízkých koncentracích dosahujících řádově jen jednotek ng/l negativně ovlivňuji ...
 • Perspektivy rybářského hospodaření v pstruhových vodách (1) 

  Randák, Tomáš (Český rybářský svaz, 2020)
  Článek se zaměřuje na problematiku rybářského hospodaření na pstruhových vodách včetně možných nových přístupů, které mohou perspektivně stabilizovat či zlepšit situaci na pstruhových vodách.
 • Základní popis evropských sekavců zahrnující jejich biologii a význam ve vědě 

  Tichopád, Tomáš (Český rybářský svaz, 2020)
  Základní popis evropských sekavců zahrnující jejich biologii a význam ve vědě.
 • Sledování výskytu progestinů ve vodách v ČR a hodnocení jejich možného vlivu na vodní organismy 

  Šauer, Pavel; Kocour Kroupová, Hana; Máchová, Jana (Česká společnost vodohospodářská, 2019)
  Byl sledován výskyt 15 progestinů v odpadních a povrchových vodách České republiky. Výsledky prokázaly v odpadní vodě výskyt 12 z 15 sledovaných progestinů. Jako první na světě jsme v odpadní vodě detekovali výskyt progestinů ...
 • Genetika a šlechtění ryb: Možnosti zvyšování užitkovosti kapra selekcí 

  Prchal, Martin; Kocour, Martin (Český rybářský svaz, 2019)
  Popularizační článek se sumarizuje výsledky a praktické informace o možnostech selekčního šlechtění kapra obecného v podmínkách rybniční akvakultury. Zabývá se možností zvyšování hlavních užitkových znaků jako růst, výtěžnost ...

View more