Now showing items 1-20 of 31

  • Aktuální výzkum v oblasti ochrany půdy, vody a organismů v zemědělsky využívaných povodích 

   Konečná, J.; Karásek, P.; Sáňka, M.; Zajíček, A.; Adámek, Zdeněk; Velíšek, Josef; Halešová, J.; Vavřina, A. (Ministerstvo zemědělství ČR, 2020)
   Publikace popisuje cíle a metodiku projektu MZe QK1910282 „Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb“.
  • Amurský lysec. Nové plemeno pro chov kapra v měnících se podmínkách 

   Prchal, Martin; Kocour, Martin (Český rybářský svaz, 2020)
   Popularizační článek pojednává o nově vyšlechtěném plemeni lysého kapra tzv. Amurského lysce a jeho využití pro produkční chov v současných podmínkách a dalších možnostech jeho šlechtění.
  • Aspekty bezpečného používání léčivých a dalších látek používaných v intenzivních chovech ryb využívajících technologii RASs (recirkulační akvakulturní systémy) 

   Kolářová, Jitka; Policar, Tomáš; Nepejchalová, L. (Profi Press s.r.o., 2019)
   Řešení zdravotní problematiky v chovech ryb chovaných v RAS vyžaduje kromě efektivnosti léčby a bezpečnosti pro ryby také bezpečnost pro čistící systém RAS, především nitrifikační bakterie na biologických filtrech. Přípravky ...
  • Brownfields, Positive - Negative Element of Regional Development 

   Dvořáková Líšková, Zuzana; Dušek, Jiří; Mezerová, Adéla; Dvořák, Petr; Vejvodíková, B (Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014)
   Brownfields in the South Bohemian Region are mostly connected with previous agricultural activities, timber and mining industry, and military premises. The regeneration of rural brownfields is often complicated by pending ...
  • Dva pohledy na lov kapra (1) 

   Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
   Jedná se o první díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
  • Dva pohledy na lov kapra (2) Příjem potravy a práce s lovným místem 

   Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
   Jedná se o druhý díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
  • Dva pohledy na lov kapra (3) Lov z hladiny a rizika spojená s používáním rostlinných návnad 

   Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
   Jedná se o třetí díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
  • Dva pohledy na lov kapra (4) 

   Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
   Jedná se o čtvrtý díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
  • Ecological risk assessment of heavy metals in brown trout (Salmo trutta m. fario) from the military training area Boletice (Czech republic) 

   Dvořák, Petr; Andreji, Jaroslav; Mráz, Jan; Dvořáková Líšková, Zuzana; Klufová, Renata (Maghira and Maaspublications, 2016)
   This study to assess the environmental pollution status in streams (Loutecky, Spicak, Olsina, Trebovicky, Polecnicky and Luzny) from the Boletice area. Were determined of some metal (Hg, Pb, Cd) concentrations in the muscle ...
  • Genetické zdroje ryb 

   Flajšhans, Martin (Svaz chovatelů hospodářských zvířat, 2018)
   Popularizační článek shrnuje vznik a vývoj programu uchování a využití genetických zdrojů ryb in situ a ex situ od roku 1993 do současnosti. Zabývá se jejich unikátní domestikační historií, způsoby využití a důvody uchovávání ...
  • Genetika a šlechtění ryb: Možnosti zvyšování užitkovosti kapra selekcí 

   Prchal, Martin; Kocour, Martin (Český rybářský svaz, 2019)
   Popularizační článek se sumarizuje výsledky a praktické informace o možnostech selekčního šlechtění kapra obecného v podmínkách rybniční akvakultury. Zabývá se možností zvyšování hlavních užitkových znaků jako růst, výtěžnost ...
  • Az idegenhonos tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) helyzete Magyarországon 

   Weiperth, András; Kouba, Antonín; Csányi, Béla; Danyik, Tibor; Farkas, Anna; Gál, Blanka; Józsa, Vilmos; Patoka, Jiří; Juhász, Vera; Pârvulescu, Lucian; Mozsár, Attila; Seprős, Richárd; Staszny, Ádám; Szajbert, Bettina; Ferincz, Árpád (Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft, 2020)
   A tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) a világszerte leingkább veszélyeztetett állatcsoportok közé sorolhatók.
  • Importance of Green Marketing and its Potential 

   Dvořáková Líšková, Zuzana; Cudlínová, Eva; Pártlová, Petra; Dvořák, Petr (Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016)
   Green marketing is possibly the newest type of marketing. Recently, it has also been the most discussed one by organizations, companies and even states. Green marketing tries to produce, promote and recycle products that ...
  • K čemu je dobré dívat se na rybníky z (velké) výšky 

   Duras, Jindřich; Potužák, Jan; Brom, Jakub; Nedbal, Václav (Český rybářský svaz, 2020)
   Rybníků máme v Česku spoustu a chápeme je jako jakési národní bohatství, na které můžeme být hrdí. To je krásné pomyšlení. Jakmile se ale začneme dívat na otázku přínosu rybníků pro naši krajinu blíže, zjistíme, že věc je ...
  • Nepříznivé faktory ovlivňující ryby v pstruhových vodách 

   Randák, Tomáš (Český rybářský svaz, 2020)
   Článek se zaměřuje na charakteristiku zásadních negativních faktorů, které mohou ovlivňovat rybí populace v pstruhových vodách.
  • Odpadní produkty cibule kuchyňské jako zdroj antiooxidantů v masných výrobcích 

   Bedrníček, Jan; Golian, Jozef; Samková, Eva; Belej, Lubomír; Smetana, Pavel; Čapla, Jozef; Kadlec, Jaromír; Bárta, Jan; Bártová, Veronika; Kolek, Jan; Mráz, Jan; Laknerová, Ivana; Pešek, Milan (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018)
   Cibule je jedna z nejdůležitějších druhů zeleniny na světě. Velké množství cibulových odpadů se vyprodukuje každý rok. Některé frakce odpadu, které jsou bohaté na antioxidanty, mohou být využity při výrobě masných výrobků ...
  • On the Optimization of Recirculated Aquaculture Systems 

   Rodrigues, H.C.; Papáček, Štěpán; Petera, Karel; Herskovits, J.; Masaló, Ingrid; Mota Soares, C.M.; Araújo, A.L.; Oca, Joan; Guedes, J.M.; Folgado, J.O.; Moleiro, F.; Madeira, J.F.A. (Springer Nature Switzerland AG, 2019)
   The improved design of recirculated aquaculture systems (RAS) is needed facing the demand for increased fish production as well as increased concern of fish wellbeing. Here, we make a step towards using of computational ...
  • Perspektivy rybářského hospodaření v pstruhových vodách (1) 

   Randák, Tomáš (Český rybářský svaz, 2020)
   Článek se zaměřuje na problematiku rybářského hospodaření na pstruhových vodách včetně možných nových přístupů, které mohou perspektivně stabilizovat či zlepšit situaci na pstruhových vodách.
  • Perspektivy rybářského hospodaření v pstruhových vodách (2) 

   Randák, Tomáš (Český rybářský svaz, 2020)
   Článek se zaměřuje na problematiku rybářského hospodaření na pstruhových vodách včetně možných nových přístupů, které mohou perspektivně stabilizovat či zlepšit situaci na pstruhových vodách.
  • Produkce ryb v rybnících ČR ve 20. století: významné trendy a změny (1) 

   Regenda, Ján (Český rybářský svaz, 2020)
   V článku jsou popsané změny ve výměře rybniční plochy a dosahované celkové produkce ryb v ČR v průběhu celého 20. století. Rovněž jsou uvedeny a popsány základní příčiny těchto změn.