Now showing items 21-31 of 31

  • Dva pohledy na lov kapra (3) Lov z hladiny a rizika spojená s používáním rostlinných návnad 

   Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
   Jedná se o třetí díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
  • Rybníky: významný prvek české krajiny – užitek pro každého z nás (2) 

   Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
   Jedná se o druhý díl série popularizačních článků věnovaných významu rybníků jako důležitých krajinných prvků ČR pro širokou společnost. Tento díl pojednává o mimoprodukčních (ekosystémových) funkcích rybníků (akumulační, ...
  • Dva pohledy na lov kapra (4) 

   Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
   Jedná se o čtvrtý díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
  • Produkce ryb v rybnících ČR ve 20. století: významné trendy a změny (2) 

   Regenda, Ján (Český rybářský svaz, 2020)
   V článku je uveden vývoj intenzifikace chovu ryb v ČR v průběhu 20. století z pohledu použití hnojiv a krmiv. Dále je zmíněna rovněž změna ve struktuře rybích obsádek, zejména u doplňkových druhů ryb.
  • Dva pohledy na lov kapra (1) 

   Vohralík, Pavel; Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
   Jedná se o první díl série popularizačních článků věnovaných lovu kapra obecného ve sportovních revírech spojujících v sobě praktické poznatky ze sportovního lovu s vědeckými poznatky z biologie ryb se zvláštním zřetelem ...
  • Produkce ryb v rybnících ČR ve 20. století: významné trendy a změny (1) 

   Regenda, Ján (Český rybářský svaz, 2020)
   V článku jsou popsané změny ve výměře rybniční plochy a dosahované celkové produkce ryb v ČR v průběhu celého 20. století. Rovněž jsou uvedeny a popsány základní příčiny těchto změn.
  • Rybníky: významný prvek české krajiny – užitek pro každého z nás (1) 

   Drozd, Bořek (Český rybářský svaz, 2020)
   Jedná se o první díl série popularizačních článků věnovaných významu rybníků jako důležitých krajinných prvků ČR pro širokou společnost. Tento díl pojednává o tom, co jsou to rybníky, dále o smyslu jejich využití, vysvětluje, ...
  • Az idegenhonos tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) helyzete Magyarországon 

   Weiperth, András; Kouba, Antonín; Csányi, Béla; Danyik, Tibor; Farkas, Anna; Gál, Blanka; Józsa, Vilmos; Patoka, Jiří; Juhász, Vera; Pârvulescu, Lucian; Mozsár, Attila; Seprős, Richárd; Staszny, Ádám; Szajbert, Bettina; Ferincz, Árpád (Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft, 2020)
   A tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) a világszerte leingkább veszélyeztetett állatcsoportok közé sorolhatók.
  • K čemu je dobré dívat se na rybníky z (velké) výšky 

   Duras, Jindřich; Potužák, Jan; Brom, Jakub; Nedbal, Václav (Český rybářský svaz, 2020)
   Rybníků máme v Česku spoustu a chápeme je jako jakési národní bohatství, na které můžeme být hrdí. To je krásné pomyšlení. Jakmile se ale začneme dívat na otázku přínosu rybníků pro naši krajinu blíže, zjistíme, že věc je ...
  • Amurský lysec. Nové plemeno pro chov kapra v měnících se podmínkách 

   Prchal, Martin; Kocour, Martin (Český rybářský svaz, 2020)
   Popularizační článek pojednává o nově vyšlechtěném plemeni lysého kapra tzv. Amurského lysce a jeho využití pro produkční chov v současných podmínkách a dalších možnostech jeho šlechtění.
  • Aktuální výzkum v oblasti ochrany půdy, vody a organismů v zemědělsky využívaných povodích 

   Konečná, J.; Karásek, P.; Sáňka, M.; Zajíček, A.; Adámek, Zdeněk; Velíšek, Josef; Halešová, J.; Vavřina, A. (Ministerstvo zemědělství ČR, 2020)
   Publikace popisuje cíle a metodiku projektu MZe QK1910282 „Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb“.