Now showing items 1-20 of 29

  • Analýza nabídky venkovského cestovního ruchu v mikroregionu Bechyňsko 

   Mazancová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem práce je analyzovat nabídku venkovského cestovního ruchu v mikroregionu Bechyňsko. Na základě analýzy pak tuto nabídku zhodnotit. Tuto oblast jsem si vybrala z důvodu, že ji tvoří 11 obcí s velkým potenciálem pro ...
  • Analýza regionálních značek v Jihočeském kraji 

   Marečková, Ilona (Jihočeská univerzita, 2010)
   Regionální značení je novodobým způsobem, jak zviditelnit tradiční české regiony a zároveň oživit jejich ekonomiku. Má bakalářská práce se problematikou regionálního značení zabývá. Cílem je analyzovat regionální značky ...
  • Analýza využití regionální značky u vybraných producentů v oblasti Šumava 

   Hlavín, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce pojednává o aplikaci regionální značky ''Šumava originální produkt\regm{}'' na výrobky a služby v regionu Šumavy. Současně práce hodnotí dopad užívání této značky a přínosy pro její uživatele. Výsledkem je vyhodnocení ...
  • Analýza využití regionální značky u vybraných producentů v oblasti Šumava 

   Nikrmajerová, Monika (Jihočeská univerzita, 2010)
   Předmětem bakalářské práce je vyhodnotit využití regionálního značení výrobků. Úvodní část se zabývá regionálním značením po celé České republice. Další část obsahuje informace o regionální značce Šumava - originální ...
  • Analýza využití regionální značky u vybraných producentů v oblasti Šumava 

   Krylová, Dana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce analyzuje využití a přínos regionálních značek u vybraných producentů v oblasti Šumava, konkrétněji poté v domažlickém regionu. Hlavním cílem práce bylo zjištění dopadů certifikace a možných dalších zlepšení ...
  • Analýza využití regionální značky u vybraných producentů v oblasti Šumava 

   Maršálková, Jitka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce analyzuje využití regionální značky Šumava u vybraných producentů. Hlavním cílem práce je zjistit přínosy pro producenty registrovaných produktů a služeb. Na základě analýzy navrhnout zlepšení v systému ...
  • Analýza využití regionální značky u vybraných producentů v oblasti Šumava 

   Randák, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2010)
   Předmětem bakalářské práce je posouzení přínosů regionálního značení výrobků. V první části je rozebráno regionální značení tradičních výrobků na území České republiky. Následuje popis regionální značky Šumava - originální ...
  • Analýza využití regionální značky u vybraných producentů v oblasti Šumava 

   Švarcová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2010)
   Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat využití regionální značky Šumava originální produkt a dopady u výrobců, kteří se zapojili do systému certifikace. V teoretické části je popsán marketing, marketingové řízení, ...
  • Analýza využití regionální značky u vybraných producentů v oblasti Šumava 

   Řezáčová, Jiřina (Jihočeská univerzita, 2010)
   Hlavním cílem mé práce je provést analýzu využití regionální značky a dopadů u výrobců certifikovaných produktů v regionu Šumava. Konkrétně je výzkum zaměřen na značku Šumava - originální produkt. Součástí mé práce byly ...
  • Analýza využití regionální značky v oblasti Krkonoš 

   Vlášková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu využití regionální značky a dopadů u výrobců certifikovaných produktů v oblasti Krkonoše. Konkrétně byl výzkum zaměřen na značku "Krkonoše - originální produkt."
  • Analýza využití regionální značky vybraných producentů v oblasti Šumava 

   Novák, Jiří (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce pojednává o regionální značce, konkrétně o značce Šumava - originální produkt(R). Práce hodnotí její využití v šumavském regionu.
  • Branding destinací cestovního ruchu v Jihočeském kraji 

   Novák, Jiří (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato diplomová práce pojednává o brandingu destinací v Jihočeském kraji. Zaměřuje se na tři existující organizace destinačního managementu v tomto kraji - Český Krumlov, Písecko a Lipensko.
  • Destinační management Jihlavska 

   Široká, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2009)
   Práce se zabývá analýzou destinačního managementu v oblasti Jihlavska. Je zde navrženo zlepšení činnosti stávajícího destinačního managementu a nastíněny možnosti vzniku nové organizace destinačního managementu.
  • Destinační management Plzeňska 

   Fryčová, Martina (Jihočeská univerzita, 2009)
   Diplomová práce pojednává o destinačním managementu Plzeňského kraje. První část práce popisuje teoretická východiska. Diplomová práce pokračuje sběrem a analýzou primárních a sekundárních dat. V této části lze nalézt ...
  • Destinační management v regionu Střední Morava 

   Huterová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2009)
   Diplomová práce se zabývá problematikou destinačního managementu v turistickém regionu Střední Morava. Tento systém řízení, který v západních evropských zemích funguje více než 50 let, se v České republice začíná postupně ...
  • Marketingová strategie podniku cestovního ruchu 

   Tošnarová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2010)
   Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma Marketingová strategie podniku cestovního ruchu. Jako podnik cestovního ruchu jsem zvolila cestovní kancelář Firotour. FIRO-tour je renomovaná česká cestovní kancelář, která ...
  • Možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu regionu Podblanicko 

   Jordánková, Simona (Jihočeská univerzita, 2010)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi dalšího rozvoje cestovního ruchu regionu Podblanicko. Jsou zde navrženy aktivity ke zlepšení spolupráce a řízení cestovního ruchu a návrh činností v oblasti marketingového mixu. Jedním ...
  • Možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu regionu Sedlčansko 

   Pšeničková, Iva (Jihočeská univerzita, 2010)
   Diplomová práce se věnuje možnostem dalšího rozvoje cestovního ruchu v regionu Sedlčansko. Podkladem pro zpracování byly informace získané od místní příspěvkové organizace Sdružení obcí Sedlčanska a řízené rozhovory zaměřené ...
  • Možnosti rozvoje nevyužitého potenciálu venkovského cestovního ruchu 

   Dalíková, Pavlína (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cestovní ruch je ideální možností, jak rozvíjet venkovské oblasti, do kterých může přinést jak chybějící kapitál, tak i rozvoj souvisejících oblastí. Důležité je však tvořit možnosti rozvoje v souladu s principy udržitelného ...
  • Nevyužitý potenciál cestovního ruchu venkovských regionů 

   Sedláková, Štěpánka (Jihočeská univerzita, 2008)