Show simple item record

dc.contributor.advisorKvapilová, Renata
dc.contributor.authorMášková, Jana
dc.date.accessioned2021-12-03T09:23:33Z
dc.date.available2021-12-03T09:23:33Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-05-05
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/19239
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je problematika pádů a úrazů pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních Nemocnice Písek, a.s. se zaměřením na jejich prevenci v souvislosti s kvalitou péče. Teoretická část se soustřeďuje na problematiku pádů jako celek. Popisuje příčiny pádů, jejich následky a možnost prevence. Byly stanoveny tři cíle práce. Prvním cílem bylo zmapovat četnost pádů v nemocničním lůžkovém zařízení Nemocnice Písek, a.s. Jako druhý cíl bylo stanoveno zmapovat rizikové faktory pro vznik pádů u hospitalizovaných pacientů v nemocničním lůžkovém zařízení Nemocnice Písek, a.s. Jako poslední cíl bylo zjistit, zda sestry znají preventivní mechanismy předcházení pádu. V praktické části bylo stanoveno šest hypotéz. První hypotéza je formulována: ‚qNa interním oddělení Nemocnice Písek se vyskytuje více pádů než na chirurgickém oddělení.'' Druhá hypotéza zněla,že ‚qNejčastějším rizikovým faktorem pádů a úrazů v Nemocnici Písek je rychlé vstávání z lůžka.'' Třetí hypotéza vycházela z předpokladu, že ‚qSestry znají preventivní mechanismy předcházení pádů u klientů.'' Čtvrtá hypotéza tvrdí, že ‚qU seniorů je riziko pádu a úrazu vyšší než u mladších klientů. Pátá hypotéza zněla: ‚qSestry v Nemocnici Písek pracují dle standardu týkajícího se pádů a úrazů.'' A poslední šestá hypotéza tvrdí, že ‚qV Nemocnici Písek je prováděn audit kvality péče v souvislosti s pády a úrazy.'' V první části výzkumného šetření byla použita kvantitativní metoda a to formou anonymního dotazníku pro všeobecné sestry. V druhé části byla použita kvalitativní metoda rozboru dat o sledování pádů pacientů jako indikátoru kvality v Nemocnici Písek, a.s. Ke sběru dat byla použita dokumentace Nemocnice Písek, a.s. Výsledky šetření jsou zpracovány do 29 procentuálních grafů a 2 tabulek. Diskuze je konfrontována s odbornou literaturou s vyjádřením vlastního názoru autora. V závěru práce jsou uvedeny potvrzené nebo nepotvrzené hypotézy a celková sumarizace práce s návrhy na možnosti zvýšení kvality péče o klienta v riziku pádu.cze
dc.format61 s., 20 s. příloh
dc.format61 s., 20 s. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectkvalitacze
dc.subjectpacientcze
dc.subjectpádcze
dc.subjectprevencecze
dc.subjectsestracze
dc.subjectúrazcze
dc.subjectqualityeng
dc.subjectpatienteng
dc.subjectfalleng
dc.subjectpreventioneng
dc.subjectnurseeng
dc.subjectinjuryeng
dc.titlePády a úrazy pod kontrolou aneb prevence versus kvalitacze
dc.title.alternativeThe falls and the injuries under supervision so prevention contra qualityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag16823
dc.description.abstract-translatedThe problem of in-patients’ falls and injuries, with the view to prevention and care quality at hospitalization units of Nemocnice Písek, a.s., is the theme of my bachelor thesis. The theoretical part of the thesis is focused on the problem of falls in its entirety. It describes causes of falls, effects of falls as well as prevention possibilities against falls. Three targets of the thesis were set down. Firstly, to find out the frequency of falls in hospitalization units of Nemocnice Písek, a.s. Secondly, to find out risk factors connected with falls of in-patients at hospitalization units of Nemocnice Písek, a.s. Thirdly, to find out if nurses know the fall prevention precautionary mechanisms. Six hypotheses were set down in the practical part of the thesis. The first hypothesis is: ''There are more falls in the internal unit of Písek Hospital than in the surgical unit of Písek Hospital.’q The second hypothesis is: ''The most frequent risk factor causing falls and injuries in Písek Hospital is the quick patients’ getting up.’q The third hypothesis stems from the following premise: ''Nurses know the clients related fall prevention precautionary mechanisms’q. The fourth hypothesis predicates: ''The risk of fall and injury of senior patients is higher than the risk of fall and injury of junior patients’q. The fifth hypothesis says: ''Nurses in Písek Hospital follow rules which are related to falls and injuries.’q The last hypothesis predicates: ''The care quality audit which is focused on falls and injuries is carried out in Písek Hospital’q. A quantitative method, in the form of a general nurses’ anonymous questionnaire, was used within the first part of my research work. For monitoring the falls of patients, which is a quality indicator of Nemocnice Písek, a.s., the qualitative method of data analysis was used within the second part of my research work. The documentation belonging to Nemocnice Písek, a.s. was the basic data source. The research results were processed into 29 graphs and two charts. Technical literature is confronted in the Discussion section of the thesis and author’s opinions are pronounced there. Confirmed and unconfirmed hypothesises, thesis summary and author’s suggestions regarding the client’s fall risk and care quality improvement are pointed out in the Conclusion of the thesis.eng
dc.date.accepted2010-06-07
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVšeobecná sestracze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeBrabcová, Iva
dc.description.defenceOtázky: 1/ Ve své práci uvádíte, že od roku 2008 je Nemocnice Písek účastníkem celorepublikového projektu sledování pádu. Víte kolik nemocnic se zapojilo do tohoto projektu a jak se umístnila písecká nemocnice ve srovnání s ostatními. 2/ Proč si myslíte, že pouze 15% sester by uvítalo další doplnění preventivních mechanismů-pomůcek na svém pracovišti? Odpověď: 1/ 34 nemocnic, Nemocnice Písek je na předních místech v prevenci 2/ sestry si myslí, že pomůcek mají dost a nevidí potřebu navýšení, dále jsou pasivní k novinkám Komise: práce má praktický výstup Klasifikace: výborněcze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record