Show simple item record

dc.contributor.authorKimmer, Davidcze
dc.contributor.authornull, nullcze
dc.contributor.authorŠedová, Lenkacze
dc.contributor.authorMaňhalová, Janacze
dc.contributor.authorKaas, Jiřícze
dc.contributor.authorMartinek, Lukášcze
dc.contributor.authorOlišarová, Věracze
dc.date.accessioned2021-01-18T10:20:42Z
dc.date.available2021-01-18T10:20:42Z
dc.date.issued2016cze
dc.identifier.isbn978-80-261-0617-3cze
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/201
dc.description.abstractV dnešní přetechnizované a neustále se rozvíjející průmyslové výrobě dochází ke kontinuálnímu zvyšování výskytu chorob, ke kterým dochází na základě nevhodného životního stylu. Cílem příspěvku je zmapovat vybrané zdravotní ukazatele na základě dat získaných z aktivit Centra prevence civilizačních chorob. Celkem bylo vyšetřeno 330 klientů, z toho 220 žen a 105 mužů. U klientů byly sledovány celkem čtyři ukazatele, Body Mass Index, systolický a diastolický tlak a celkový obsah tuku v těle. Z výsledků je patrné, že pouze muži do třiceti let věku mají průměrnou hodnotu BMI v oblasti normy (rozhraní 18,5 – 24,9 kg/m2). Muži nad 45 let vykazují vyšší hodnoty tuku v těle, což lze považovat za jeden z možných aspektů rozvoje některé z civilizačních chorob. Ženy do 60 let vykazují nižší hodnoty systolického tlaku než muži. Naopak vyšší hodnotu systolického i diastolického tlaku můžeme pozorovat u žen starších 75 let. Životní styl lidí hraje zásadní roli v prevenci civilizačních chorob.cze
dc.formatp. 14-17cze
dc.language.isoczecze
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studiícze
dc.relation.ispartofCesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII - pohledy sester a studentek ošetřovatelstvícze
dc.subjectZdravotní ukazatelecze
dc.subjectBMIcze
dc.subjecttlak krvecze
dc.subjecttuk v tělecze
dc.subjectcivilizační chorobycze
dc.subjecthealth indicatorseng
dc.subjectBMIeng
dc.subjectblood pressureeng
dc.subjectbody fateng
dc.subjectcivilization diseaseseng
dc.titleVybrané zdravotní ukazatele klientů centra prevence civilizačních chorobcze
dc.title.alternativeSelected health indicators of the Prevention of Non-communicable Diseases Centre´clientseng
dc.typeConferenceObjectcze
dc.identifier.obd43880422cze
dc.description.abstract-translatedThe paper is mapping the selected health indicators based on data obtained from the activities of the Prevention of Non-communicable Diseases Centre. In total 330 clients were examined, out of which were 220 women and 105 men. Four indicators were monitored, i.e. body mass index, systolic and diastolic blood pressure, and total body fat. It was found that only men younger than thirty years of age have an average standard value of BMI (ranging from 18.5 to 24.9 kg/m2).eng
dc.peerreviewedyescze
dc.publicationstatuspostprintcze
dc.eventCesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII - pohledy sester a studentek ošetřovatelství (04.05.2016 - 04.05.2016, Plzeň)cze


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record