Now showing items 1-20 of 209

  • Adaptace na změny v kontextu stárnutí 

   Kaas, Jiří; Kateřina, Ratislavová; Tóthová, Valérie (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2016)
   Předložený příspěvek se zabývá zmapováním charakteru změn a adaptační schopností u lidí starších 50 let. Výzkum byl realizován na základě kvalitativního šetření s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru se zástupci ...
  • Adverse childhood experiences, childhood relationships and associated substance use and mental health in young Europeans 

   Hughes, Karen; Bellis, Mark A.; Sethi, Dinesh; Andrew, Rachel; Yon, Yongjie; Wood, Sara; Ford, Kat; Baban, Adriana; Boderscova, Larisa; Kachaeva, Margarita; Makaruk, Katarzyna; Markovic, Marija; Povilaitis, Robertas; Raleva, Marija; Terzic, Natasa; Velemínský, Miloš; Wlodarczyk, Joanna; Zakhozha, Victoria (Oxford University Press, 2019)
   Adverse childhood experiences (ACEs) can increase risks of health-harming behaviours and poor health throughout life. While increases in risk may be affected by resilience resources such as supportive childhood relationships, ...
  • Adverse events in anaesthesia care 

   Bejvančická, Petra; Brabcová, Iva (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2020)
   The goal of this review study was to summarize research conclusions on reported adverse events in anaesthesia care regarding paediatric and adult patients in the last 10 years. Methods: Relevant sources were found in ...
  • Alokace zdrojů jako manažersko-bezpečnostní riziko na úrovni municipalit 

   Kudlák, Aleš; Hudáková, Mária; Urban, Rudolf (Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2017)
   Článek předkládá analytický pohled na proces alokace zdrojů municipalit k řešení krizových situací v ČR. Prezentovanými daty upozorňuje na manažersko-bezpečnostní rizika v procesu alokace zdrojů. Dále podtrhuje reálnost ...
  • Analysis of Genetic Damage in Lymphocytes of Former Uranium Processing Workers 

   Zölzer, Friedo; Havránková, Renata; Freitinger Skalická, Zuzana; Rössnerová, Andrea; Šrám, Radím (Karger, 2015)
   The frequency of cells containing micronuclei (MN) and the presence of centromeres in these MN were analysed in lymphocytes of 98 men from Southern Bohemia. 46 of them had worked at the uranium processing plant, “MAPE ...
  • Analysis of quality of life in older adults in the Czech Republic and Brazil – a systematic review 

   Corazza, Sara Teresinha; Vacková, Jitka; Costa, Damiana Lima (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2019)
   The objective of this study was to search for original articles that approach the Brazilian and Czech elderly’s quality of life in different dimensions. A systematic review was developed and the searches were carried out ...
  • Analysis of selected cases of falls of hospitalized patients 

   Brabcová, Iva; Hajduchová, Hana; Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Filka, Jozef; Doseděl, Martin; Malý, Josef; Vlček, Jiří (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2018)
   Contemporary state: The falls of hospitalized patients are the most frequent adverse events in the hospital environment that prolong hospitalization and increase treatment costs. Goal: The goal of this study is to identify ...
  • Analysis of the fall‐related risk of pharmacotherapy in Czech hospitals: A case control study 

   Malý, Josef; Doseděl, Martin; Kuběna, Aleš, Antonín; Malá-Ládová, Kateřina; Vosátka, Jan; Brabcová, Iva; Hajduchová, Hana; Bártlová, Sylva; Tóthová, Valérie; Vlček, Jiří (John Wiley & Sons Inc., 2019)
   Falls are among the major problems occurring in hospital setting, when drugs are viewed as important modifiable risk factor of falling. The aim was to analyse the effect of pharmacotherapy on the risk of falls in hospitalized ...
  • Anonymita v dárcovství gamet 

   Konečná, Hana (Medibay, 2019)
   Anonymita mezi dárcem části těla a jeho rodinou a příjemcem a jeho rodinou má svůj historický vývoj, má být ochranou před vznikem nesmírně komplikovaných vztahů vděčnosti, závislosti, vydíráním, atd. Dalším etickoprávním ...
  • Antimicrobial Peptides: Amphibian Host Defense Peptides 

   Patočka, Jiří; Nepovimová, E.; Klímová, B.; Wu, Q.; Kuča, K. (Bentham Science Publishers Ltd., 2019)
   Antimicrobial peptides (AMPs) are one of the most common components of the innate immune system that protect multicellular organisms against microbial invasion. The vast majority of AMPs are isolated from the frog skin. ...
  • Applying the intervention programme in clinical practice 

   Hajduchová, Hana; Brabcová, Iva; Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Doseděl, Martin; Malý, Josef; Vlček, Jiří (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019)
   The goal is to present partial results of the programme which was carried out in order to decrease the incidence of falls of hospitalized patients. Materials and methods: In January 2018, 16 monitored departments in 4 South ...
  • Approach to assessing the preparedness of hospitals to power outages 

   Brehovská, Lenka; Nešporová, Veronika; Řehák, David (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017)
   Within the secondary impacts of electricity blackouts, it is necessary to pay attention to facilities providing medical care for the population, namely the hospitals. Hospitals represent a key position in the provision of ...
  • Areas of health-education of physicians and nurses in care for cardiac patients from the perspective of citizens of the Czech Republic 

   Olišarová, Věra; Šedová, Lenka; Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Chloubová, Iva; Michálková, Helena; Prokešová, Radka; Trešlová, Marie (Maghira and Maaspublications, 2016)
   OBJECTIVES: The goal of this article was to assess the delivery of patient health-education, relative to cardiovascular disease from the perspective of physicians and nurses, as well as from the perspective of citizens ...
  • Aspects of communication in the Romany minority 

   Toumová, Kristýna; Tóthová, Valérie (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019)
   The goal of this study was to map communication in the Romany minority using the ‘model of culturally considerate and adjusted care’ by J. N. Giger and R. E. Davidhizar. The article is focused on verbal and nonverbal ...
  • Aspects of health literacy in the Roma population and the co-operation of nursing 

   Maňhalová, Jana; null, null; Rolantová, Lucie (STEF92 Technology Ltd., 2018)
   Background: Recently, health literacy, in connection with trans-cultural problems and associated cultural competences, has become a hot topic of a number of specialties as a result of the globalized world, where the frontiers ...
  • Assessment of pressure ulcers in physically handicapped patients 

   Neugebauer, Jan; Tóthová, Valérie (Akadémiai Kiadó, 2020)
   Assessment of pressure ulcers is an indicator of nursing care quality. In physically handicapped patients, the risk is elevated, due to the neuropathy and incontinence that frequently accompany paresis and paralysis. We ...
  • Assessment of the Perceived Relationship Between Healthy Nutrition and Cardiovascular Diseases by the Adult Czech Population 

   Olišarová, Věra; Tóthová, Valérie; Šedová, Lenka; Bártlová, Sylva; Chloubová, Iva; Michálková, Helena; Prokešová, Radka; Trešlová, Marie (Adis, 2019)
   Cardiovascular diseases constitute one of the main causes of disability and premature death. The basic pathology consists of atherosclerosis. Therefore, influencing risk factors, including nutrition, is essential for ...
  • Bezpečnost a ochrana měkkých cílů 

   Kudlák, Aleš; Hofreiter, Ladislav; Urban, Rudolf (EDIS-vydavateľské centrum Žilinskej univerzity v Žiline, 2019)
   Článek se zabývá jedním ze současných bezpečnostních fenoménů, kterými jsou měkké cíle. Poukazuje a hledá systémový přístup k akceptaci této bezpečnostní hrozby ve společnosti. Cíleně se soustřeďuje na vymezení základní ...
  • Bezpečnostné vzdelávanie v oblasti prvej pomoci na základných školách v Českej a Slovenskej republike 

   Kavan, Štěpán; Kováčová, Lucia; Pavličíková, Helena (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2017)
   Článok skúma implementáciu vyučovania tém prvej pomoci v základnom vzdelávaní jako významnej formy bezpečnostného vzdelávania. V prvom rade je nevyhnutné, aby školy boli chopné poskytnúť prvé informácie v prípade zdravotných ...
  • Běžné denní činnosti z pohledu pacienta s revmatoidní artritidou 

   Kaas, Jiří; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem práce bylo zjistit subjektivně vnímanou obtížnost konkrétních denních činností pro nemocné s revmatoidní artritidou a odhalit míru používání kompenzačních pomůcek a pomoci druhé osoby při těchto činnostech. Výzkumný ...