Recent Submissions

 • Rizikové předměty a plochy z hlediska přenosu infekcí při poskytování zdravotní péče 

  Krause, Martin; Dolák, František (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020)
  Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit nekritické high touch rizikové předměty a plochy používané při poskytování ošetřovatelské péče v nemocničních podmínkách na standardních interních a chirurgických pracovištích. Metody: ...
 • Regulace náhradního mateřství v ČR: expertní názor 

  Konečná, Hana; Charamza, Pavel; Prudil, Lukáš; Rumpík, David; Svatoš, Roman (Ústav státu a práva AV ČR, 2020)
  Zájem o náhradní mateřství ve světě roste geometrickou řadou, téměř vytlačuje zájem o adopce. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o proceduru, k problémům vyplývajícím z neregulace a vzhledem k mezinárodní dimenzi procedury ...
 • Role sestry a sekundární prevence cévní mozkové příhody 

  Šedová, Lenka; Dolák, František; Bártlová, Sylva; Hudáčková, Andrea; Rolantová, Lucie; Ostrý, Svatopluk (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020)
  Článek ukazuje na význam sekundární prevence v komplexní péči o pacienta po cévní mozkové příhodě. Cévní mozková příhoda představuje po nemocech srdce druhou nejčastější příčinu hospitalizace. I přesto, že se za posledních ...
 • Low-carbohydrate diet and its influence on visceral fat and other selected physical parameters 

  Šimková, Simona (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2020)
  Low-carbohydrate diets are often a controversial issue. They are not only currently a popular diet method, but also significantly beneficial for health. The influence on the reduction of the total body weight can be very ...
 • Monitorování a podpora zdravotní gramotnosti v primární péči - u praktických lékařů pro děti a dorost 

  Lískovcová, Ilona; null, null (Solen, s.r.o., 2020)
  V posledních letech se odborná veřejnost shoduje na tom, že včasná podpora zdravotní gramotnosti může být základem pro zlepšení zdravotního stavu a může pozitivně ovlivnit zdraví v průběhu života. Není mnoho důkazů o úrovni ...
 • Problematika tišení bolesti u dětí předškolního věku 

  Abrmanová, Michaela; Olišarová, Věra; Schönbauerová, Andrea; Tóthová, Valérie (Ambit Media, 2020)
  Článek uvádí definici bolesti a zabývá se věkovými odlišnostmi ve vnímání a prožívání bolesti v dětském věku, možnostmi hodnocení bolesti a nefarmakologickými způsoby léčby bolesti u dětí.
 • Obesity in children 

  Šimková, Simona (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2020)
  Obesity is a non-infectious chronic illness which occurs from childhood. Its incidence is caused by many factors (one of them is genetic predisposition). However, the most significant and governable part is lifestyle. ...
 • Pain assessment in surgical patients in the South Bohemia Region 

  Olišarová, Věra; Dvořáková, Vendula; Tóthová, Valérie (Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2020)
  Aim: The aim of the study was to describe the current state of pain assessment in surgical patients in the South Bohemia region. Design: A quantitative descriptive study. Methods: Two sets of questionnaires were used to ...
 • Laktační poradenství - důležitá součást péče o novorozence a kojence 

  Schönbauerová, Andrea; Boledovičová, Mária; Frčová, Beáta (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, 2020)
  Podpora kojení je důležitou součástí strategií WHO pro zvýšení kvality zdraví matek, novorozenců a kojenců. V současné době výlučně kojí v České republice v 6 měsících pouze 13,6 % matek. Důvodem může být nízká podpora od ...
 • Possibilities of documentation management during bladder catheterization 

  Krocová, Jitka; Prokešová, Radka (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2020)
  Together, careful record keeping on bladder catheterization and accepting the indication of bladder catheterization form one area of preventing catheter-associated urinary tract infection – CAUTI. Regarding the prevention ...
 • Vliv farmakoterapie na pády pacientů 

  Horová, Jana; Brabcová, Iva (Slezská univerzita v Opavě, 2020)
  Východiska: Jedním z ovlivnitelných rizikových faktorů v prevenci pádů pacientů je farmakoterapie. Zvyšující se počet pacientů vyšších věkových skupin bývá doprovázen polymorbiditou a s tím související polypragmázií. Cíl: ...
 • Sdílení lůžka s kojencem pohledem laktační poradkyně 

  Schönbauerová, Andrea (Solen, s.r.o., 2020)
  Problematika společného spánku dítěte v lůžku rodičů je v současné době aktuálním tématem. Článek přináší informace o benefitech a rizicích co-sleepingu z vědeckých studií a také osobní zkušenost dětské sestry- laktační ...
 • Manipulační techniky jako prevence rizik poranění a zajištění bezpečné péče 

  Trešlová, Marie; null, null; Svidenská, Tereza; Dolák, František; Rolantová, Lucie; Hudáčková, Andrea; Maňhalová, Jana; Chloubová, Ivana; Stasková, Věra; Belešová, Romana; Filausová, Drahomíra (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020)
  Úvod: Problematika fyzické manipulace s pacientem při poskytování ošetřovatelské péče je dlouhodobě sledovaným fenoménem především v zahraničí. V realizovaném projektu jsme se zaměřili na méně publikované faktory, kterými ...
 • Problematika kojeneckých kolik v primární péči 

  Kratinová, Lucie; Machová, Alena (Solen, s.r.o., 2020)
  Článek seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku kojeneckých kolik z pohledu matek kojenců a dětských sester pracujících v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Z výsledků vyplynulo, že rodiče dětí ...
 • Výsledky revizí acetabulární komponenty TEP kyčle s defekty Paprosky 3a a 3b pomocí trabecular metal tantalových implantátů 2–10 let po operaci 

  Musil, David; Trnka, T; Klouda, Jan; Petrlicek, J; Held, M; Stehlík, Jiří (Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, 2020)
  Autoři považují TMT augmenty a implantáty za vhodné, které rozšiřují portfolio metod umožňující řešit defekty typu Paprosky 3a, 3b a pánevní diskontinuitu.
 • Assessment of pressure ulcers in physically handicapped patients 

  Neugebauer, Jan; Tóthová, Valérie (Akadémiai Kiadó, 2020)
  Assessment of pressure ulcers is an indicator of nursing care quality. In physically handicapped patients, the risk is elevated, due to the neuropathy and incontinence that frequently accompany paresis and paralysis. We ...
 • Health through the Eyes of the Romani minority 

  Toumová, Kristýna; Tóthová, Valérie; Dušičková, Tereza; Kaas, Jiří; Maňhalová, Jana (Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020)
  The aim of this study was to ascertain the subjective view of the Romani community on their own health, in the context of social integration and the effects of the environment, using the Transcultural Assessment Model. ...
 • Dobrovolnictví jako nástroj zlepšování zdraví seniorů 

  Šimek, Jiří; Záškodná, Helena (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019)
  Autoři podávají základní informace o recentním výzkumu v oblasti altruismu a prosociálního chování, který dokládá přínos těchto postojů a chování pro tělesné zdraví. Pozitivní psychologie odhaluje mechanismy, které zvyšují ...
 • Testing the knowledge of nurses regarding the prevention of falls 

  Horová, Jana; Brabcová, Iva; Krocová, Jitka (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2020)
  Objectives: The most frequent adverse events in the institutional medical environment are patient falls. The education of medical workers on this issue is an effective preventative intervention. One of the effective methods ...
 • Adverse events in anaesthesia care 

  Bejvančická, Petra; Brabcová, Iva (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2020)
  The goal of this review study was to summarize research conclusions on reported adverse events in anaesthesia care regarding paediatric and adult patients in the last 10 years. Methods: Relevant sources were found in ...

View more