Now showing items 1-20 of 209

  • Shaken Baby Syndrome: Diagnosis, treatment, prevention, through a multidisciplinary approach 

   Průchová, Dominika (Society of Integrated Sciences, 2013)
   The incidence of shaken baby syndrome (SBS) has been mapped in detail in a number of advanced countries throughout the world, with very detailed data being available from the USA, New Zealand, Japan, etc. Unfortunately, ...
  • Běžné denní činnosti z pohledu pacienta s revmatoidní artritidou 

   Kaas, Jiří; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem práce bylo zjistit subjektivně vnímanou obtížnost konkrétních denních činností pro nemocné s revmatoidní artritidou a odhalit míru používání kompenzačních pomůcek a pomoci druhé osoby při těchto činnostech. Výzkumný ...
  • Socio-cultural environment as a factor influencing perception of overweight and obesity 

   Olišarová, Věra; Tóthová, Valérie; Dolák, František (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 2014)
   The increase of incidence of overweight and obesity is a wolrldwide problem. Its therapy, as well as prevention, require holistic perception of the issue. The results demonstrate that these diseases cannot be perceived ...
  • Ukazatele nadváhy a obezity u seniorské populace 

   Kimmer, David; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Šedová, Lenka; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem příspěvku je zmapovat základní ukazatele nadváhy a obezity u seniorské populace a prezentovat jejich vývoj v letech 2012 a 2013. Příspěvek byl vytvořen na základě dat získaných z aktivit Centra prevence civilizačních ...
  • Problémy matek v prvních měsících po porodu 

   Schönbauerová, Andrea; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Boledovičová, Mária; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem šetření bylo zmapovat, s jakými problémy vyhledávají matky v prvních šesti měsících po porodu poradenské služby. Metodou obsahové analýzy dokumentace Centra pro podporu laktace a rané péče v Prachaticích bylo analyzováno ...
  • Kvalita a kvantita volnočasových pohybových aktivit u české populace 

   Martinek, Lukáš; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem příspěvku je prezentovat skutečný stav kvality a kvantity volnočasových pohybových aktivit u populace v České republice. Ke sběru dat byl použit standardizovaný dotazník „International Physical Activity Questionnaire“. ...
  • Paliativní péče z pohledu transkulturního ošetřovatelství 

   Maňhalová, Jana; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem příspěvku je nastínit problematiku umírání a smrti z pohledu transkulturního ošetřovatelství a zohlednit nezastupitelnou roli paliativní péče v interakci s diverzitou kultur v ošetřovatelské profesi. Jedná se o ...
  • Využití finančních prostředků veřejných rozpočtů a prostředků z fondů EU na výstavbu protipovodňových opatření v Jihočeském kraji 

   Vančurová, Michaela; null, null; Prokešová, Radka; Kudlák, Aleš (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2014)
   Povodně, ke kterým na území České republiky došlo za posledních 15 let, způsobily škody za více než 170 mld. Kč a stávají se tak závažným ekonomickým problémem. Za účelem eliminace či zmírnění dopadu povodní se v České ...
  • Pohybová aktivita ve stáří 

   Maťhová, Lenka; Formánková, Petra (LIEČREH GÚTH s.r.o., 2014)
   Cílem přehledového článku je popsat vhodné pohybové aktivity ve stáří, uvést jejich přínos a zaměřit se na bariéry a důvody bránící pohybové aktivitě ve stáří. Východiska: Pohyb a pohybová aktivita hrají důležitou roli v ...
  • Illegal Drug Use among Female University Students in Slovakia 

   Matejovičová, Barbora; Trandžík, Jozef; Schlarmannová, Janka; Boledovičová, Mária; Velemínský, Miloš (International Scientific Literature, Inc., 2015)
   This study is focused on the issue of illegal drug use among female university students preparing to become teachers. The main aim was to determine the frequency of drug abuse in a group of young women (n=215, mean age ...
  • Vliv únavy na vykonávání každodenních činností u pacientů s revmatoidní artirtidou 

   Kaas, Jiří; Ratislavová, Kateřina; Tóthová, Valérie (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2015)
   Příspěvek se zabývá problematikou únavy u pacientů s revmatoidní artritidou a jejím dopadem na soběstačnost nemocného v oblasti běžných denních činností. Prezentované výsledky byly získány v rámci řešení týmového výzkumného ...
  • Social exclusion among problem drug users 

   Brandová, Nikola; Kajanová, Alena (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2015)
   The survey report presents a summary of the acquired knowledge about social exclusion in the context of problematic drug users. The data are based on a secondary data analysis, in which scientific articles were searched ...
  • Evacuation in case of a nuclear power plant accident - discussion of some ethical questions 

   Zölzer, Friedo (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2015)
   Although the probability of a nuclear power plant accident in the Czech Republic is considered to be extremely low, authorities and citizens have to be prepared. An important part of emergency preparedness is the provision ...
  • The radiological situation around the former uranium processing plant MAPE Mydlovary, Czech Republic 

   Havránková, Renata; Havránek, Jiří; Kaňkovský, Josef; Řepa, Libor; Zölzer, Friedo (Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2015)
   The uranium processing plant MAPE Mydlovary in South Bohemia, Czech Republic, was in operation for about 30 years from 1962 until 1991. Extensive remediation and reclamation work has been done in the area. In the study ...
  • Sedentary life in the context of educational attainment 

   Martinek, Lukáš; Tóthová, Valérie; Zeman, Marek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2015)
   The article deals with the issue of sitting and sedentary lifestyles as a social problem of the healthy adult population of the Czech Republic in relation to the education achieved. The research sample consisted of 1,122 ...
  • Práce a studium v souvislosti s pohybovou aktivitou 

   Martinek, Lukáš; Ratislavová, Kateřina; Tóthová, Valérie (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2015)
   Studium a zaměstnání je v současnosti velmi diskutované téma. Vzhledem k tomu, že člověk v práci tráví téměř 1/3 svého života, je třeba této problematice přikládat důraz i z pohledu rozvoje hromadně vyskytujících se ...
  • Crohn’s disease and dietary recommendations 

   Beňová, Eva; Boledovičová, Mária; Teplá, Kateřina (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2015)
   Crohn’s disease is a chronic non-specific inflammatory bowel disease of any part of the digestive tract, which has a segmental character and digestive tract affects the wall transmurally in all layers. It is a disease of ...
  • Lymphangiogenesis and tumor metastasis 

   Rovenská, Eva; Kovářová, Mária (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2015)
   The review article is focused on lymphangiogenesis and on metastatic spread of tumor cells via the lymphatic vessels. Numerous new lymphatic vessels (especially lymphatic capillaries) are formed in the tumors and in their ...
  • Děti se sluchovým znevýhodněním v nemocnici. 

   Tenklová, Monika; Nováková, Dita (Ambit Media, 2015)
   Článek přináší informace o problematice sluchově znevýhodněných dětí v nemocnici. Záměrem výzkumného šetření bylo zjistit, jak jsou dotazované nemocnice připraveny a vybaveny na hospitalizaci sluchově znevýhodněných dětí. ...
  • Sexualita u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí 

   Maňhalová, Jana; Kimmer, David; Ryba, Antonín; Tóthová, Valérie (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015)
   Cílem předkládaného článku je představit kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí z pohledu sexuální spokojenosti. Metodika: Výzkumné šetření bylo realizováno za pomoci standardizovaného dotazníku ...