Show simple item record

dc.contributor.advisorBublíková, Irena
dc.contributor.authorChodorová, Alena
dc.date.accessioned2021-11-19T12:28:02Z
dc.date.available2021-11-19T12:28:02Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007-04-28
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/2182
dc.description.abstractPráce srovnává podmínky pro vývoj dítěte v rodině, která má problémy se zvládáním péče s prostředím v dětských domovech, kde děti po odejmutí z původních rodin vyrůstají.Vydefinovala jsem rodinu obecně, její velký význam pro rozvoj jedince. Popsala jsem změny současné rodiny oproti klasickému modelu a s tím související problémy působící při výchově dětí. Dále jsem se zaměřila na možnosti sociální práce s problematickými rodinami při snaze o co nejkvalitnější sanaci rodin. Poukázala jsem na přednosti i problémy náhradní rodinné péče. V další části jsem popsala aspekty ústavní péče.cze
dc.format50 s.
dc.format50 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectrodinacze
dc.subjectdítěcze
dc.subjectprostředícze
dc.subjectcitová vazbacze
dc.subjectvýchovacze
dc.subjectdeprivacecze
dc.subjectzanedbávánícze
dc.subjectnáhradní rodinná péčecze
dc.subjectústavní péčecze
dc.subjectfamilyeng
dc.subjectchildeng
dc.subjectenvironmenteng
dc.subjectemotional linkageeng
dc.subjecteducationeng
dc.subjectdeprivationeng
dc.subjectneglecteng
dc.subjectsurrogate family careeng
dc.subjectinstitutional careeng
dc.titleVýznam a vliv prostředí na formování osobnosti dítětecze
dc.title.alternativeThe Significance and Infuence of the Environment on the Shoping of a Child´s Personalityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag9309
dc.description.abstract-translatedThis paper compares the conditions for the development of the child in a family that has problems with its care and in the children’s homes, where children grow up after being separated from their parents. The family was generally defined - its great significance for the development of the individual. I described the changes of the current family in comparison to a classical type of the family and connected problems that influence the upbringing of children. I further concentrated on the possibilities of the social work with problematic families when trying to get the family rescue in the highest quality. I pointed out the advantages and disadvantages of the surrogated family care. In the other part there are described the aspects of the institutional care.eng
dc.date.accepted2007-06-07
dc.description.departmentTeologická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineSociální a charitativní prácecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Teologická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programSociální péčecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeBauman, Petr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record