Show simple item record

dc.contributor.advisorUrban, David
dc.contributor.authorZusková, Kateřina
dc.date.accessioned2021-11-19T13:26:21Z
dc.date.available2021-11-19T13:26:21Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-30
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/3380
dc.description.abstractPráce má jak část textovou tak i část praktickou. První část obsahuje základní charakteristiky pojmů (rodina, ohrožená rodina, sociálně právní ochrana dětí, zákon o sociálně právní ochraně dětí, sanace rodiny). Práce se zabývá činností orgánu sociálně právní ochrany dětí při sanaci rodiny, definuje jeho postupy při práci s ohroženou rodinou. Praktická část je provedena formou analýzy spisů, které vede Městský úřad v Písku jako orgán sociálně právní ochrany dětí. Cílem výzkumu je zjistit, jaké kroky a metody práce tento orgán při sanaci rodiny používá, zda jsou v praxi využívány postupy, které jsou uvedeny v novele zákona o sociálně právní ochraně dětí, který vstoupil v platnost 1. 1. 2013.cze
dc.format63 s.
dc.format63 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectrodinacze
dc.subjectohrožená rodinacze
dc.subjectsanace rodinycze
dc.subjectohrožené dítěcze
dc.subjectsociálně právní ochrana dětícze
dc.subjectorgán sociálně právní ochrany dětícze
dc.subjectfamilyeng
dc.subjectrehabilitation of familyeng
dc.subjectvulnerable childeng
dc.subjectchild protectioneng
dc.subjectsocial-legal protection of childreneng
dc.titleSanace rodiny v kontextu činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětícze
dc.title.alternativeRehabilitation of family in the context of body of social and legal protection of Childreneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag41668
dc.description.abstract-translatedBachelor's thesis is divided into text part and practical part. The first part contains the basic characteristics of terms (family, vulnerable family, social and legal protection of children, the law of social and legal protection of children, rehabilitation of family). Bachelor's thesis is focused on the activities of the social and legal protection of children by rehabilitation of the family and defines the procedures for working with vulnerable families. Practical part concerns analyzing of the records of Municipality of town Písek which is body of social and legal protection of children. The aim of the research is to determine what steps and methods that authority uses in rehabilitation of family and whether there are used the procedures which are listed in the amendment to the Law on Child Protection, which entered into force 1. 1. 2013 in practise.eng
dc.date.accepted2015-09-03
dc.description.departmentTeologická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineSociální a charitativní prácecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Teologická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programSociální prácecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record