Show simple item record

dc.contributor.advisorŘepa, Karel
dc.contributor.authorKaprálová, Miroslava
dc.date.accessioned2024-03-12T07:31:09Z
dc.date.available2024-03-12T07:31:09Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-05-14
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/42307
dc.description.abstractPráce se zabývá možnostmi a způsoby propojení environmentální a výtvarné výchovy v teoretické i praktické rovině. Vstupní teoretická část přibližuje environmentální problematiku z hlediska obecného vztahu člověka ke krajině při reflektování současných ekologických výzev. Na tuto rámcovou charakteristiku navazuje rešerše přírodních proudů a koncepcí environmentálního umění, vztažená jakožto nosný ideový a inspirační zdroj pro oblast výtvarné edukace. Práce pokračuje rozborem kurikulárních dokumentů a hledáním společných cílů a námětových platforem pro aplikaci environmentálních a ekologických témat do výuky výtvarné výchovy. Projektová část práce pak dokumentuje přípravu a realizaci vlastní výtvarné řady s environmentální tematikou, realizované s žáky pátého ročníku ZŠ.cze
dc.format139 s.
dc.format139 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectkrajinacze
dc.subjectenvironmentální uměnícze
dc.subjectenvironmentální výchovacze
dc.subjectvýtvarná výchovacze
dc.subjectprojektová výukacze
dc.subjectlandscapeeng
dc.subjectenvironmental arteng
dc.subjectenvironmental educationeng
dc.subjectart educationeng
dc.subjectproject teachingeng
dc.title"Z přírody do ateliéru". Využití enviromentální tematiky ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ.cze
dc.title.alternative"From Nature to the Studio". Use of Environmental Themes in Art Education at Primary School.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag56303
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the possibilities and ways of connecting environmental and art education in the theoretical and the practical level. The introductory theoretical part approaches the environmental issues in terms of the general relationship of human to the landscape while reflecting the current environmental challenges. This general characteristic is followed by a search of natural currents and concepts of the environmental art, related as a key source of ideas and inspiration for the field of art education. The thesis continues with the analysis of the curricular documents and searching for the common goals and the thematic platforms for the application of the environmental and the ecological topics in the teaching of art education. The project part of the thesis documents the preparation and the realization of own art series with the environmental theme, realized with the pupils of the fifth class of primary school.eng
dc.date.accepted2020-06-10
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních školcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereePospíšil, Aleš


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record