Now showing items 21-40 of 463

  • Bryoflóra Novodomského rašeliniště. 

   Štechová, Táňa; Holá, Eva; Košnar, Jiří; Vicherová, Eliška (Muzeum Cheb, 2014)
   Článek přináší výsledky bryologického průzkumu národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště. V území bylo v období července a srpna 2013 zaznamenáno 86 druhů (25 druhů játrovek a 61 druhů mechů). Ve studii jsou ...
  • British Sorbus (Rosaceae): Six new species, two hybrids and a new subgenus. 

   Rich, T.; Green, D.; Houston, L.; Lepší, Martin; Ludwig, S.; Pellicer, J. (Maney Publishing, 2014)
   Six new Sorbus species are described in Sorbus subgenus Aria; S. evansii T.C.G. Rich, sp. nov., S. greenii T.C.G. Rich, sp. nov., S. herefordensis D. Green, sp. nov., S. richii L. Houston, sp. nov., S. sellii T.C.G. Rich, ...
  • Běžné denní činnosti z pohledu pacienta s revmatoidní artritidou 

   Kaas, Jiří; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem práce bylo zjistit subjektivně vnímanou obtížnost konkrétních denních činností pro nemocné s revmatoidní artritidou a odhalit míru používání kompenzačních pomůcek a pomoci druhé osoby při těchto činnostech. Výzkumný ...
  • Socio-cultural environment as a factor influencing perception of overweight and obesity 

   Olišarová, Věra; Tóthová, Valérie; Dolák, František (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 2014)
   The increase of incidence of overweight and obesity is a wolrldwide problem. Its therapy, as well as prevention, require holistic perception of the issue. The results demonstrate that these diseases cannot be perceived ...
  • Ukazatele nadváhy a obezity u seniorské populace 

   Kimmer, David; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Šedová, Lenka; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem příspěvku je zmapovat základní ukazatele nadváhy a obezity u seniorské populace a prezentovat jejich vývoj v letech 2012 a 2013. Příspěvek byl vytvořen na základě dat získaných z aktivit Centra prevence civilizačních ...
  • Problémy matek v prvních měsících po porodu 

   Schönbauerová, Andrea; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Boledovičová, Mária; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem šetření bylo zmapovat, s jakými problémy vyhledávají matky v prvních šesti měsících po porodu poradenské služby. Metodou obsahové analýzy dokumentace Centra pro podporu laktace a rané péče v Prachaticích bylo analyzováno ...
  • Abjektivní aspekty básnické řeči Jiřího Ortena a Kamila Bednáře 

   Brdek, Zdeněk (Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2014)
   Předkládaná esej se zabývá básnickými diskurzy Jiřího Ortena a Kamila Bednáře okolo přelomu 30. a 40. let 20. století, kdy se skupina mladých literátů, k níž se oba řadili, těšila veřejné pozornosti – zejména v souvislosti ...
  • Kvalita a kvantita volnočasových pohybových aktivit u české populace 

   Martinek, Lukáš; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem příspěvku je prezentovat skutečný stav kvality a kvantity volnočasových pohybových aktivit u populace v České republice. Ke sběru dat byl použit standardizovaný dotazník „International Physical Activity Questionnaire“. ...
  • Agent Based Simulation of Student Passing through the Network of Study Duties 

   Jelínek, Jiří; Míková, Irena; Přibyl, Vladimír; Svoboda, Petr (Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014)
   The article deals with the one possible area of using the agent based approach to simulations. This method is advantageous for the tasks that can be modeled through the set of the basic building elements - agents and their ...
  • Umění a jeho hodnoty v životě člověka v pojímání Jana Pavla II. 

   Filip, Michal; Lisnik, Anton (Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014)
   Text článku poukazuje na myšlenkový odkaz papeže Jana Pavla II., který se týká oblasti umění a umělecké tvorby. Autor se rovněž zaměřuje na otázky vztahující se k objasnění pojímání klíčových esteticko-uměleckých kategorií ...
  • Selection of indigenous isolates of entomopathogenic soil fungus Metarhizium anisopliae under laboratory conditions 

   Skalický, Aleš; Bohatá, Andrea; Šimková, Jana; Osborne, L.S.; Landa, Zdeněk (Springer Dordrecht, 2014)
   Eight native isolates of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin were obtained by monitoring soils cultivated in a conventional manner. These isolates were compared in three areas: (a) ...
  • Diversity and distribution of entomopathogenic fungi in Czech Republic soils 

   Šimáčková, Kateřina; null, null; Kročáková, Jana; Bohatá, Andrea; Herrero, Noemi (Springer Science+Business Media, 2014)
   A survey of entomopathogenic fungi was carried out in cultivated and uncultivated soil habitats in Czech Republic. A total of 189 soil samples were collected during October 2013. Two different methods of isolation were ...
  • Interaktivní dokument a digitální etnografie. Zpráva ze světa nových technologií a inovativních přístupů v etnografii 

   Šimůnek, Michal (Časopis Biograf (Občanské sdružení), 2014)
   V reakci na prudký rozvoj nových technologií řada sociálních vědců experimentuje s novými možnostmi sběru, analýzy a uchovávání dat a s novými způsoby šíření vědeckého poznání. Tato studie si klade za cíl představit oblast ...
  • Paliativní péče z pohledu transkulturního ošetřovatelství 

   Maňhalová, Jana; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem příspěvku je nastínit problematiku umírání a smrti z pohledu transkulturního ošetřovatelství a zohlednit nezastupitelnou roli paliativní péče v interakci s diverzitou kultur v ošetřovatelské profesi. Jedná se o ...
  • Verification of functional a posteriori error estimates for obstacle problem in 2D 

   Harasim, Petr; Valdman, Jan (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2014)
   We verify functional a posteriori error estimates proposed by S. Repin for a class of obstacle problems in two space dimensions. New benchmarks with known analytical solution are constructed based on one dimensional benchmark ...
  • First record of the genus Tatia (Siluriformes: Auchenipteridae) in freshwaters of Argentina 

   Almirón, Adriana; Casciotta, Jorge; de las Mercedes Azpelicueta, M.; Aichino, Danilo; Benítez, Mauricio; Piálek, Lubomír; Doubnerová, Klára; Říčan, Oldřich (2014)
   The genus Tatia is recorded for the first time from Argentina in Misiones and Corrientes Provinces. Tatia jaracatia was captured only in the arroyo Deseado, río Iguazú basin, and Tatia neivai has been caught in several ...
  • Ensolisation-silylation reaction study of selected steroids. 

   Hehenberger, Anna; null, null; Kotas, Petr; Tříska, Jan (Institute of Analytical Chemistry AS CR, v.v.i., 2014)
   For the purposes of trace analysis of 1,4-androstadiene-3,17-dione (ADD), 1,4-androstadiene-3-one-17β-ol (Boldenone) and 17-β-estradiol in water, waste water, soil and for the further phytosterols transformation studies ...
  • Slunéčko východní ve víně 

   Nedvěd, Oldřich (Česká společnost rostlinolékařská, 2014)
   Na podzim slunéčka mnoha druhů okusují sladké plody, včetně vinné révy. Tak se mohou dostat do moštu a jejich obranné chemické látky se objeví ve výsledném víně. Kombinací repelentů a atraktantů lze jejich negativní dopad ...
  • Využití finančních prostředků veřejných rozpočtů a prostředků z fondů EU na výstavbu protipovodňových opatření v Jihočeském kraji 

   Vančurová, Michaela; null, null; Prokešová, Radka; Kudlák, Aleš (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2014)
   Povodně, ke kterým na území České republiky došlo za posledních 15 let, způsobily škody za více než 170 mld. Kč a stávají se tak závažným ekonomickým problémem. Za účelem eliminace či zmírnění dopadu povodní se v České ...
  • Pohybová aktivita ve stáří 

   Maťhová, Lenka; Formánková, Petra (LIEČREH GÚTH s.r.o., 2014)
   Cílem přehledového článku je popsat vhodné pohybové aktivity ve stáří, uvést jejich přínos a zaměřit se na bariéry a důvody bránící pohybové aktivitě ve stáří. Východiska: Pohyb a pohybová aktivita hrají důležitou roli v ...