Now showing items 1-20 of 463

  • Slabozraká kniha o vizuální sociologii 

   Šimůnek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Recenze knihy Sztompka, Piotr. 2007. Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. SLON: Praha. 168 s.
  • Fuzzy approach to supply chain management 

   Smolová, Jaroslava; Pech, Martin (2011)
   During recent years, the supply chain performance management has become a key strategic consideration. Many manufacturers seek to collaborate with their suppliers and customers in order to upgrade their competitiveness and ...
  • O technických obrazech v sociálních vědách 

   Šimůnek, Michal (Filozofický ústav AV ČR, 2011)
   Recenzní stať antologie David ČENĚK – Tereza PORYBNÁ (eds.), Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2010, 332 s., postihuje vybrané tendence, které formují postavení technických ...
  • Změny ve stylu ekonomického myšlení – šance pro trvale udržitelný rozvoj společnosti nebo pro zelený ekonomický růst? 

   Cudlínová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Článek poukazuje na některá slabá místa konceptu zelené ekonomiky, pokud jde o praktickou realizaci principů trvale udržitelného rozvoje. Je třeba ještě jasněji specifikovat propojení s principem trvalé udržitelnosti, ...
  • The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest 

   Dvořáková Líšková, Zuzana; Lapka, Miloslav; Cudlínová, Eva; Dvořák, Petr; Škodová Parmová, Dagmar (University of the Aegean, 2012)
   Currently, the continuous expansion of urban areas is forcing people to move further into the countryside in search for open space. This results in decreasing of undisturbed natural areas which are slowly disappearing. ...
  • Shaken Baby Syndrome: Diagnosis, treatment, prevention, through a multidisciplinary approach 

   Průchová, Dominika (Society of Integrated Sciences, 2013)
   The incidence of shaken baby syndrome (SBS) has been mapped in detail in a number of advanced countries throughout the world, with very detailed data being available from the USA, New Zealand, Japan, etc. Unfortunately, ...
  • Czech countryside - strategies of regional development 

   Cudlínová, Eva; Rolínek, Ladislav; Faltová Leitmanová, Ivana; Klufová, Renata; Jílek, Milan (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013)
   Our paper tries to answer the question of the role of internal factors such as characteristics of local governance within the process of rural development. We focused on development of villages within rural areas of the ...
  • Popularizace sociálních věd v kontextu digitálního a dialogického obratu 

   Šimůnek, Michal (Filozofický ústav AV ČR, 2013)
   Přibližně od druhé poloviny devadesátých let můžeme v sociálních vědách rozpoznat řadu tendencí, které nás opravňují hovořit o digitálním obratu v sociálněvědné praxi. Ačkoli důsledky digitalizace jsou pozorovatelné v mnoha ...
  • Poznámky k některým alternativním přístupům v českých sociálních vědách. Fotograficko-esejistická pentalogie o venkovech Drahanské vrchoviny. 

   Šimůnek, Michal (Časopis Biograf (Občanské sdružení), 2013)
   Recenzní stať knih: - Klvač, P., ed. (2006): Kulisy venkovského života/ Scenes of rural life. Drnovice: Občanské sdružení Drnka. - Klvač, P., ed. (2007): Na tom našem dvoře/ In our back yard. Drnovice: Občanské sdružení ...
  • Lessons learned from economic crisis? Environmental and ecological economics in the Czech Republic 

   Vávra, Jan (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013)
   This essay tries to describe the present state of environmental and ecological economics among the economic scholars from the Czech Republic. It is based on the assumption, that recent financial, debt and economic crisis ...
  • Autorská kniha jako prostředek kultivace výtvarně-pedagogických kompetencí budoucích učitelů 1. stupně základních škol. 

   Pospíšil, Aleš; Řepa, Karel (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013)
   Příspěvek shrnuje dvousemestrální projekt ?autorská kniha? realizovaný v rámci tvůrčích seminářů užité grafiky a písma s posluchači učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v ...
  • Jeden den 

   null, null; Filip, Michal (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013)
   Článek přibližuje v našem kulturním okruhu prakticky neznámé dílo význačného mongolského výtvarného umělce začátku 20. století B. Šarava „Jeden den“. Šaravova umělecká tvorba se přes počáteční zobrazení v duchu buddhistického ...
  • Řízení poradenských služeb v agrárním komplexu ČR 

   Škodová Parmová, Dagmar; Suchá, Michaela (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013)
   Příspěvek se zabývá aktuální stavem a využíváním poradenských služeb v zemědělství ČR. Cílem práce bylo zanalyzování aktuálního stavu nabídky poradenských služeb a jejich zhodnocení na bázi potřeb zemědělské podnikatelské ...
  • Skrze knihu - Zeď nářků 

   Vilhelmová, Lenka (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013)
   Autorská kniha není jen výtvarným dílem, ale i výsledkem hlubokého uvažování v mnoha rovinách. Prvotní platformou je filosofie „Hledání ztraceného místa“ v mnoha historických a filosofických komparacích. Tento základ, resp. ...
  • Komparace velikostní struktury obcí v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku 

   Žlábková, Jana (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2013)
   Článek se zaměřuje na vybrané indikátory dvou regionů (Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko), které jsou si velikostně a klimaticky velmi podobné. Zároveň jsou tyto regiony součástí odlišných zemí, ale vzájemně spolu sousedí. ...
  • Pilot archaeobotanical analysis of the sediment the well 112 in Pyrgi, Santa Severa 

   Kodýdková, Kateřina; Beneš, Jaromír; Komárková, Veronika; Paclíková, Klára (Fabrizio Serra editore, 2013)
   Environmental archaeology today can enrich archaeological research by substantial informational level. In case of Santa Severa studies one recent dataset mapping site potential of archaeobotanical analysis was published ...
  • Medieval and Modern Water Management. An example from the excavation in Písek – Bakaláře-square (Southern Bohemia) 

   Houfková, Petra; Chytráček, M.; Jiřík, J.; Gruber, H; Kovačiková, Lenka; Michálek, J.; Sandner, R.; Pták, Martin; Schmotz, K.; Šálková, Tereza (Verlag Marie Leidorf, 2013)
   This article provides new evidence for water management in the area of the Bakaláře-square in Písek (southern Bohemia). The Latin School in this area is dated to the early modern period, however, its medieval predecessor ...
  • Bioarcheologický výzkum historické městské parcely. Turnov - ulice Antonína Dvořáka čp. 297 

   Prostředník, Jan; null, null; Komárková, Veronika; Kovačiková, Lenka; Myšková, Eva; Novák, Jan; Pavelka, Jaroslav (Státní okresní archiv Semily, 2013)
   V roce 2012 provedlo archeologické oddělení Muzea Českého ráje v Turnově záchranný výzkum v souvislosti se stavbou polyfunkčního domu se sociálním programem Spirála. Lokalita se nachází v městské památkové zóně cca 150 m ...
  • Byl hořec panonský (Gentiana pannonica) v Krkonoších opravdu vysazen? 

   Ekrtová, Ester (Správa Krkonošského národního parku, 2014)
   Dvě krkonošské populace hořce panonského byly součástí molekulárních analýz (AFLP, cpDNA), které se zabývaly studiem genetické struktury 20 populací ve třech různých oblastech výskytu. Kromě Krkonoš (status druhu je zde ...
  • Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010 

   Vávra, Jan; Lapka, Miloslav; Dvořáková Líšková, Zuzana; Cudlínová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Náplní tohoto článku je obsahová analýza mediálního zobrazování změn klimatu v českých tištěných denících v letech 1997–2010. Analýza mediálního pokrytí změn klimatu je poměrně častá v zahraničí, v českých podmínkách je k ...