Show simple item record

dc.contributor.authorDušičková, Terezacze
dc.contributor.authorBártlová, Sylvacze
dc.date.accessioned2021-03-04T17:47:13Z
dc.date.available2021-03-04T17:47:13Z
dc.date.issued2019eng
dc.identifier.issn1804-1868eng
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/667
dc.description.abstractGoal: The goal of this review study is to map the options of secondary prevention of colorectal cancer.Methods: We used the method of document content analysis. We searched for references using the following keywords: “screening”, “colorectal cancer”, “occult bleeding”, “colonoscopy”, and the Boole operators “AND” and “NOT”. We used the databases of EBSCO, ProQuest and Pubmed between February and April 2019. After the filtering, we included 20 sources. Results: The study shows that if colorectal cancer is treated in the early phase, there is a higher probability of survival. We also confirmed a decreased incidence and mortality using the screening of risk groups. The colorectal carcinoma screening is carried out by testing the stool or colonoscopy. To test the stool, we can use haemoccult (gFOBT), immunochemical techniques (FIT) or DNA mutation testing in the stool. Conclusion: There is not a unanimous recommendation for colorectal carcinoma screening. Some countries have state regulations. This research shows that there is not sufficient proof for using haemoccult tests or immunochemical techniques.eng
dc.formatp. 104-110eng
dc.language.isoengeng
dc.publisherJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultaeng
dc.relation.ispartofJournal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, volume 10, issue: 3-4eng
dc.subjectColorectal tumoreng
dc.subjectDiagnosticseng
dc.subjectNurseeng
dc.subjectScreeningeng
dc.subjectSecondary preventioneng
dc.subjectkolorektální karcinomcze
dc.subjectdiagnostikacze
dc.subjectsestracze
dc.subjectscreeningcze
dc.subjectsekundární prevencecze
dc.titleSecondary prevention of colorectal cancereng
dc.title.alternativeSekundární prevence kolorektálního karcinomucze
dc.typearticleeng
dc.identifier.obd43885357eng
dc.description.abstract-translatedCíl: Cílem předkládané přehledové studie je zmapovat možnosti sekundární prevence kolorektálního karcinomu. Metodika: Pro zpracování této studie byla využita metoda obsahové analýzy dokumentů. Literatura byla vyhledávána pomocí klíčových slov („screening“, „kolorektální karcinom/colorectal cancer“, „okultní krvácení/ occult bleeding“, „kolonoskopie/colonoscopy“), s využitím Booleovských operátorů „AND“ a „NOT“, v databázích EBSCO, ProQuest a Pubmed, v období únor až duben 2019. Filtrováním bylo do výsledné studie zařazeno 20 zdrojů. Výsledky: Z výzkumů vyplývá, že pokud je kolorektální karcinom léčen v počáteční fázi, mají pacienti vyšší pravděpodobnost přežití. Šetření také potvrzují snížení incidence a mortality pomocí screeningu rizikových skupin. Screening kolorektálního karcinomu je prováděn testováním stolice nebo kolonoskopickým vyšetřením. K testování stolice lze využívat testy guajakové (gFOBT), imunochemické (FIT) či testování DNA mutace ve stolici. Závěr: Neexistuje jednotný doporučený postup pro screening kolorektálního karcinomu. V některých zemích jsou však přijímány opatření na státní úrovni. Z výzkumů vyplývá, že není dostatečný důkaz pro použití testů guajakových nebo imunochemických.cze
dc.peerreviewedyeseng
dc.publicationstatuspostprinteng
dc.relation.publisherversionhttp://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/administrace/clankyfile/20200124145710305537.pdfeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record