Now showing items 1-20 of 109

  • Pilot archaeobotanical analysis of the sediment the well 112 in Pyrgi, Santa Severa 

   Kodýdková, Kateřina; Beneš, Jaromír; Komárková, Veronika; Paclíková, Klára (Fabrizio Serra editore, 2013)
   Environmental archaeology today can enrich archaeological research by substantial informational level. In case of Santa Severa studies one recent dataset mapping site potential of archaeobotanical analysis was published ...
  • Medieval and Modern Water Management. An example from the excavation in Písek – Bakaláře-square (Southern Bohemia) 

   Houfková, Petra; Chytráček, M.; Jiřík, J.; Gruber, H; Kovačiková, Lenka; Michálek, J.; Sandner, R.; Pták, Martin; Schmotz, K.; Šálková, Tereza (Verlag Marie Leidorf, 2013)
   This article provides new evidence for water management in the area of the Bakaláře-square in Písek (southern Bohemia). The Latin School in this area is dated to the early modern period, however, its medieval predecessor ...
  • Bioarcheologický výzkum historické městské parcely. Turnov - ulice Antonína Dvořáka čp. 297 

   Prostředník, Jan; null, null; Komárková, Veronika; Kovačiková, Lenka; Myšková, Eva; Novák, Jan; Pavelka, Jaroslav (Státní okresní archiv Semily, 2013)
   V roce 2012 provedlo archeologické oddělení Muzea Českého ráje v Turnově záchranný výzkum v souvislosti se stavbou polyfunkčního domu se sociálním programem Spirála. Lokalita se nachází v městské památkové zóně cca 150 m ...
  • Byl hořec panonský (Gentiana pannonica) v Krkonoších opravdu vysazen? 

   Ekrtová, Ester (Správa Krkonošského národního parku, 2014)
   Dvě krkonošské populace hořce panonského byly součástí molekulárních analýz (AFLP, cpDNA), které se zabývaly studiem genetické struktury 20 populací ve třech různých oblastech výskytu. Kromě Krkonoš (status druhu je zde ...
  • Bryoflóra Novodomského rašeliniště. 

   Štechová, Táňa; Holá, Eva; Košnar, Jiří; Vicherová, Eliška (Muzeum Cheb, 2014)
   Článek přináší výsledky bryologického průzkumu národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště. V území bylo v období července a srpna 2013 zaznamenáno 86 druhů (25 druhů játrovek a 61 druhů mechů). Ve studii jsou ...
  • British Sorbus (Rosaceae): Six new species, two hybrids and a new subgenus. 

   Rich, T.; Green, D.; Houston, L.; Lepší, Martin; Ludwig, S.; Pellicer, J. (Maney Publishing, 2014)
   Six new Sorbus species are described in Sorbus subgenus Aria; S. evansii T.C.G. Rich, sp. nov., S. greenii T.C.G. Rich, sp. nov., S. herefordensis D. Green, sp. nov., S. richii L. Houston, sp. nov., S. sellii T.C.G. Rich, ...
  • Agent Based Simulation of Student Passing through the Network of Study Duties 

   Jelínek, Jiří; Míková, Irena; Přibyl, Vladimír; Svoboda, Petr (Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014)
   The article deals with the one possible area of using the agent based approach to simulations. This method is advantageous for the tasks that can be modeled through the set of the basic building elements - agents and their ...
  • Verification of functional a posteriori error estimates for obstacle problem in 2D 

   Harasim, Petr; Valdman, Jan (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2014)
   We verify functional a posteriori error estimates proposed by S. Repin for a class of obstacle problems in two space dimensions. New benchmarks with known analytical solution are constructed based on one dimensional benchmark ...
  • First record of the genus Tatia (Siluriformes: Auchenipteridae) in freshwaters of Argentina 

   Almirón, Adriana; Casciotta, Jorge; de las Mercedes Azpelicueta, M.; Aichino, Danilo; Benítez, Mauricio; Piálek, Lubomír; Doubnerová, Klára; Říčan, Oldřich (2014)
   The genus Tatia is recorded for the first time from Argentina in Misiones and Corrientes Provinces. Tatia jaracatia was captured only in the arroyo Deseado, río Iguazú basin, and Tatia neivai has been caught in several ...
  • Ensolisation-silylation reaction study of selected steroids. 

   Hehenberger, Anna; null, null; Kotas, Petr; Tříska, Jan (Institute of Analytical Chemistry AS CR, v.v.i., 2014)
   For the purposes of trace analysis of 1,4-androstadiene-3,17-dione (ADD), 1,4-androstadiene-3-one-17β-ol (Boldenone) and 17-β-estradiol in water, waste water, soil and for the further phytosterols transformation studies ...
  • Slunéčko východní ve víně 

   Nedvěd, Oldřich (Česká společnost rostlinolékařská, 2014)
   Na podzim slunéčka mnoha druhů okusují sladké plody, včetně vinné révy. Tak se mohou dostat do moštu a jejich obranné chemické látky se objeví ve výsledném víně. Kombinací repelentů a atraktantů lze jejich negativní dopad ...
  • Dlouhodobý pokles početnosti sýčka obecného (Athene noctua) v jádrové oblasti jeho rozšíření v Čechách 

   Šálek, Martin (Česká společnost ornitologická, 2014)
   Hlavním cílem této studie byl dlouhodobý monitoring sýčka obecného v centru jeho rozšíření v Čechách. V průběhu let 2000–2014 bylo zkontrolováno 261 lokalit na ploše 2677 km2 intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny. ...
  • Attempt at dendrochronological dating of the medieval gold-ore processing mill found in Stará Pazderna near Písek, South Bohemia 

   Pták, Martin; null, null; Stehlíková, Eva; Koppová, Eva; Fröhlich, Jiří; Šálková, Tereza; Jiřík, Jaroslav (Verlag Marie Leidorf, 2014)
   The research of gold-ore processing mill situated on the right side of Otava river at Stará Pazderna was led by Jaroslav Kudrnáč in 1967. The mill was dated to between the second part of the 13th century and the beginning ...
  • Ječmen a ječný slad ve středověku a raném novověku v českých zemích 

   Kočár, Petr; Beneš, Jaromír; Preusz, Michal; Vaněček, Zdeněk (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., 2015)
   Historie využívání ječmene jako sladovnické a pivovarnické suroviny ve středověku a raném novověku byla dosud v prostředí českých zemí konstruována výhradně na základě studia archivních záznamů a dobových vyobrazení. Menší ...
  • Hybriden zwischen Mehlbeere (Sorbus aria) und Elsbeere (Sorbus torminalis) im oberbayerischen Fünfseenland. 

   Keller, Ferdinand; Mayer, Norbert; Gregor, Thomas; Paule, Juraj; Lepší, Martin; Koutecký, Petr; Fussi, Barbara; Hackl, Christopher; Joerg, Ewald (Bayerischen Botanischen Gesellschaft, 2015)
   Zusammenfassung: Ziel der Untersuchung war die Ermittlung, Erfassung und Vermessung von Populationen von Sorbus × decipiens (S. aria × torminalis) im Fünfseenland westlich vonMünchen und die Klärung ihres genetischen und ...
  • Středověká odpadní jímka domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích ve výsledcích rozboru artefaktů a environmentálních analýz 

   Čapek, Ladislav; Chvojka, Ondřej; Kodýdková, Kateřina; Beneš, Jaromír; Houfková, Petra; Myšková, Eva (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015)
   Článek je zaměřen na komplexní vyhodnocení středověkého odpadní jímky domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích na základě archeologických a environmentální nálezů. Výplň jímky přinesla soubory keramiky, skla, ...
  • Raně středověký sídlištní objekt ze Starých Prachatic. Příspěvek k paleoekonomii a absolutnímu datování osídlení 

   Parkman, Marek; Šálková, Tereza; Beneš, Jaromír (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015)
   Článek se věnuje raně středověkému sídlišti ve Starých Prachaticích, které je nachází na okraji staré sídlištní zóny a hornaté části jižních Čech. Na sídlišti bylo do roku 1996 zachyceno několik objektů. Příspěvek se ...
  • Všemyslice – Kozí vrch. Nové poznatky o hradišti z počátku střední doby bronzové, výsledky multidisciplinárního výzkumu 

   Hlásek, Daniel; Houfková, Petra; John, Jan; Novák, Jan; Šálková, Tereza (Západočeské muzeum v Plzni, 2015)
   Dvojdílné hradiště Všemyslice – Kozí vrch je unikátní svým jednofázovým osídlením a zachovalými nadzemními relikty. Výrazné porušení akropole vyvolalo drobný archeologický výzkum uskutečněný v roce 2014, při kterém byl ...
  • Nelesní vegetace české nížiny: reliktní původ a antropogenní transformace 

   Pokorný, Petr; Sádlo, Jiří; Chytrý, Milan; Juřičková, Lucie; Novák, Jan; Ložek, Vojen (Česká botanická společnost, 2015)
   Nelesní vegetace suchých nížin české kotliny vykazuje reliktní znaky staroholocenní lesostepi, je to však relikt transformovaný tradicí kulturní krajiny.
  • Wild chimpanzees are infected by Trypanosoma brucei 

   Jirků, Milan; Votýpka, Jan; Petrželková, Klára J.; Jirků-Pomajbíková, Kateřina; Kriegová, Eva; Vodička, Roman; Lankester, Felix; Leendertz, Siv Aina J.; Wittig, Roman M.; Boesch, Christophe; Modrý, David; Ayala, Francisco J.; Leendertz, Fabian H.; Lukeš, Julius (Elsevier Science BV, 2015)
   sickness, very little is known about their trypanosome infections, mainly due to major difficulties in obtaining their blood samples. In present work, we established a diagnostic ITS1-based PCR assay that allows detection ...