Now showing items 40154-40173 of 42268

  • Work-life balance v Místních akčních skupinách 

   Šmídová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2021)
   Rovnováha mezi pracovním a osobním životem se stává velmi důležitým tématem v jakékoli pracovní oblasti. S rostoucím stresem a požadavky ve všech pracovních pozicích je mnohem více ohroženo duševní a fyzické zdraví ...
  • Work-life balance ve vybrané organizaci 

   Pavlová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce se zabývá konceptem "Work-life balance" ve vybrané organizaci. Identifikuje jednotlivé nástroje, které by mohly být užitečné při harmonizaci pracovního a osobního života zaměstnanců. Práce je rozdělena na ...
  • Workflow - oběh a zpracování účetních dokumentů 

   Kovářová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce je zaměřena na oběh a zpracování účetních dokladů. V první části jsou popsány obecně podnikové procesy, jejich definice, klasifikace a způsoby jejich zlepšování. V druhé části je popsána problematika ...
  • Workoholismus a jeho dopady na vztahy lidí 

   Urbánková, Bohumíra (Jihočeská univerzita, 2008)
   Práce se zabývá problematikou závislosti na práci a jejími dopady na fyzické a psychické zdraví člověka. Předmětem práce je také analýza vztahu workoholika ke svému blízkému okolí, a to zejména ke svému partnerovi a rodině. ...
  • Workshop - Monitoring of freshwater fish meat and their products. 

   Honzlová, A.; Čurdová, H.; Šimek, B.; Másílko, J.; Příborský, Josef; Velíšek, Josef; Mráz, Jan; Schebestová, L. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, 2020)
   Článek shrnuje informace z workshopu ,,Sledování kvality masa sladkovodních ryb a výrobků z nich“, který se konal 18. a 19. září 2019 v prostorách zámku Lnáře.
  • World travellers: phylogeny and biogeography of the butterfly genus Leptotes (Lepidoptera: Lycaenidae) 

   Papp Marešová, Jana (Jihočeská univerzita, 2019)
   V této práci jsme se zabývali fylogenetickými a biogeografickými vztahy opomíjených motýlů subtribu Leptotina (Lepidoptera: Lycaenidae), který je široce rozšířen v tropických a subtropických oblastech celého světa. Použili ...
  • Wort und Bild in der Werbung 

   Matoušková, Klára (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato diplomová práce se zabývá tendencemi ve vývoji tištěných reklam jak z jazykového tak obrazového hlediska. V teoretické části je charakterizována reklama jako taková a její obrazová a textová složka. Dále je popsán ...
  • Würdiges Sterben 

   Vollmann, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2005)
  • WWW prezentace firmy Artex K, s. r. o. 

   Kaska, Stanislav (Jihočeská univerzita, 2007)
   V této bakalářské práci popisuji technologie XHTML, CSS, JavaScript, MySQL a PHP. Popisuji je, neboť jsem je využil při vytváření projektu. Projekt je zprovozněn na internetové adrese http://www.babyobchod.cz jako internetový ...
  • WWW prezentace firmy MOLBUD s.r.o. 

   Bartuška, Radek (Jihočeská univerzita, 2007)
   Cílem práce je vytvořit moderní, obsahově bohaté a funkční webové stránky se zaměřením na potencionální zákazníky firmy MOLBUD s.r.o. Pokusit se o vytvoření originálních webových stránek firmy, která se přímo tvorbou ...
  • WWW prezentace firmy SALVETE 

   Čejka, Jindřich (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem této práce je vytvořit oficiální webovou prezentaci s možností upravovat obsah stránek samotným správcem stránek pomocí administrátorské sekce. Práce tedy bude rozdělena do dvou částí, kterým bude předcházet návrh ...
  • WWW prezentace obce Bořetín u Pelhřimova 

   Randl, Milan (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit oficiální stránky obce Bořetín u Pelhřimova (kraj Vysočina) tak, aby splňovali nároky obce a byly zároveň přínosné nejen pro obyvatele této obce, ale i rekreanty a obyvatele okolních obcí. ...
  • WWW prezentace obce Budkov 

   Kapinus, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2007)
   Cílem mé bakalářské práce je vytvořit v rámci společného projektu Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí oficiální internetovou prezentaci obce Budkov a umístit ji pod doménou budkov.cz. ...
  • WWW prezentace obce Kněžíce, HTML editor Golden 

   Bláhová, Dana (Jihočeská univerzita, 2005)
  • WWW prezentace Základní kynologické organizace v Písku 

   Kolář, Petr (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit oficiální dynamickou webovou prezentaci Základní kynologické organizace v Písku a umístit ji na vhodném hostingovém serveru. Prezentace bude vytvořena pomocí technologie PHP a postavena ...
  • WYSIWYG editor pro výuku OOP v Javě 

   Chovanec, Adam (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato práce je o vytvoření výukového programu, který umožní uživateli lépe porozumět principům OOP a Javě samotné. Jedná se spíše o praktickou část práce, kde výstupem bude samotný program. Hlavní složkou tohoto programu ...
  • Xenofobní postoje u studentů Jihočeské univerzity 

   Kročáková, Zdeňka (Jihočeská univerzita, 2005)
  • XML na papír 

   Fencl, Dušan (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce se zabývá XSL-FO technologií a snaží se přiblížit tuto technologii běžným uživatelům. Obsah práce je zaměřen na tvorbu tištěných výstupů ve firmách pomocí různých formátovacích nástrojů. V práci lze nalézt mnoho ...