Now showing items 15450-15469 of 36257

  • Numerické simulace MHD vln v koróně s gravitačním polem 

   Šebík, Matěj (Jihočeská univerzita, 2012)
   Cílem této bakalářské práce je numericky simulovat šíření impulzivně generovaných vln a oscilací v plazmatu sluneční koróny pomocí kódu FLASH. Tento program je použit k vytvoření modelu šíření MHD vln v tzv. neutrální ...
  • Numerické simulace MHD vln v neutrální proudové vrstvě 

   Zeman, Zdeněk (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tématem předkládané diplomové práce jsou numerické simulace magnetohydro-dynamických (MHD) vln v neutrální proudové vrstvě. V první části je věnována pozornost základní charakteristice a popisu Slunce. V další části ...
  • Numerické výpočty MHD rovnic ve sluneční fyzice 

   Paraniak, Marek (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tématem této bakalářské práce je seznámení s problematikou historie a používání ?magnetohydrodynamických (MHD)? rovnic pro modelování sluneční atmosféry a její aktivity. Začátek obsahuje úvod do historie a pozadí vývoje ...
  • Numerusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Aula, Pizzeria, Sauna und Schema 

   Slavíková, Irena (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem této bakalářské práce je provést analýzu čtyř německých substantiv s pomocí korpusu DeReKo a jeho programu COSMAS II. Bakalářská práce je rozdělena na 2 části: praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá ...
  • Numerusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Embryo, Konto, Risiko und Torso. 

   Stehlíková, Martina (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této práce je provést analýzu čtyř německých substantiv za pomoci korpusu DeReKo a jeho nástroje COSMAS II (Corpus Search, Management and Analysis System). Teoretická část se věnuje problematice korpusové lingvistiky ...
  • Nurse-performed venous sheath removal in patients undergoing radiofrequency catheter ablation for atrial fibrillation: a randomised study 

   Rolantová, Lucie; Bulava, Alan; Eisenberger, M.; Chloubová, Iva; Tóthová, Valérie; Haniš, J. (Sage Publications Ltd., 2019)
   Background: Catheter ablation procedures have recently become a widely accepted method for treating cardiac arrhythmias, and referrals for these procedures have been steadily increasing. As a result, it is now common that ...
  • Nurses´competences in preventive cardiology 

   Chloubová, Iva; Tóthová, Valérie (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 2019)
   The goal of the article consists in presenting the results of the analysis of the available sources focused on nurse education and the resulting competences in the field of cardiology, as well as in describing the system ...
  • Nurses´s role in identification of hazardous pharmacohterapy as an important factor contributing to fallsof hospitalized patients 

   null, null; Hajduchová, Hana; Brabcová, Iva; Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Malý, Josef (STEF92 Technology Ltd., 2018)
   Pharmacotherapy can play an important role in connection with falls. According to Joint Commission Resources, pharmacotherapy constitutes the fifth most frequent cause of falls in seniors. Falls occur most frequently in ...
  • Nutná obrana 

   Sedlář, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2009)
   Práce vytváří ucelený pohled na problematiku a současné pojetí nutné obrany v České republice, jakožto jedné z okolností vylučující protiprávnost, která je vymezena v § 13 zákona č. 140/1961 sb., trestního zákona. Smyslem ...
  • Nutná obrana - historie, současnost a budoucnost 

   Bajcurová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2012)
   Nutná obrana - historie, současnost a budoucnost Svou prací poskytuji ucelený a v jeden celek sumarizovaný přehled institutu nutné obrany, který laikovi přináší návod na jeho využití v zákonem stanovených mezích. Především, ...
  • Nutraceutický vliv fermentovaných potravin na člověka 

   Korandová, Eliška (Jihočeská univerzita, 2008)
   Tato bakalářská práce se zabývá nutraceutickým vlivem fermentovaných potravin na lidskou imunitu, na stav oxidativního stresu a na kvalitu života. Prezentuje probiotika, prebiotika a synbiotika a jejich předpokládaný vliv ...
  • Nutraceutický vliv fermentovaných produktů na imunitu a obranyschopnost u člověka 

   Eiblová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2008)
   Tato bakalářská práce osvětluje nutraceutický vliv fermentovaných výrobků na imunitu u člověka. Objasňuje vliv probiotik, prebiotik a synbiotik na počet lidských lymfocytů. Zkoumalo se, zda má opakovaného podávání ...
  • Nutraceutika a jejich zdravotní význam. Metaanalytická studie. 

   Marková Chocholová, Jana (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tato bakalářská práce pojednává o nutraceutických produktech a o jejich pozitivním významu na lidský organismus. Klade velký důraz na prastaré fermentační technologie, pomocí kterých vznikají pro dnešní dobu nezbytné ...
  • Nutrice pacientů na chirurgických odděleních 

   Čermáková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce nazvaná Nutrice pacientů na chirurgických odděleních se zabývá výživou chirurgických pacientů, jejich energetickým příjmem a příjmem základních živin během pobytu v nemocnici, tj. bílkovin, tuků a sacharidů. ...
  • Nutriční a technologická kvalita semen konopí setého 

   Půlpytlová, Jaroslava (Jihočeská univerzita, 2011)
   Konopí seté (Cannabis sativa) je tradiční přadná a olejná rostlina. Jeho využití je všestranné. Konopná semena byla už v historii konzumována jako nutričně hodnotná potravina. Cílem práce je shrnout informace o nutriční ...
  • Nutriční péče na dětských klinikách a nemocničních zařízeních 

   Metelcová, Jana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Hlavním cílem bakalářské práce s názvem Nutriční péče na dětských klinikách a v nemocničních zařízeních je zhodnotit, zda jsou realizovány a zároveň kontrolovány nutriční normy, které jsou pro starší dětské pacienty ...
  • Nutriční prevence a léčba dekubitů u seniorů 

   Děkanová, Klára (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce nazvaná Nutriční prevence a léčba dekubitů u seniorů se zabývá stavem výživy klientů v Domově pro seniory Máj České Budějovice a následnou nutriční intervencí u rizikových klientů. Dekubity jsou onemocnění, ...
  • Nutriční screening jako indikátor kvality ošetřovatelské péče 

   Lenková, Klára (Jihočeská univerzita, 2010)
   Správná výživa je nezbytná pro každého člověka, ať už zdravého, či nemocného. Výživa je ale podle docenta Kohouta ve zdravotnických i sociálních zařízeních v České Republice jednou z oblastí, která bývá nejvíce zanedbávána. Ve ...
  • Nutriční screening jako součást ošetřovatelské diagnostiky u dialyzovaných pacientů 

   Stejskalová, Eva (Jihočeská univerzita, 2011)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nutričního screeningu pacientů s chronickým selháním ledvin v terminálním stádiu, kteří se léčí pomocí hemodialýzy. Odpovídající výživa je nedílnou součástí jejich léčby, a proto ...
  • Nutriční stav a příjem potravy u klientů v domově seniorů 

   Zemenová, Pavlína (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce s názvem Nutriční stav a příjem potravy u klientů v domově seniorů se snaží zmapovat celkový stav výživy seniorů. Zaměřuje se na seniory žijící v domově seniorů v Jihočeském kraji, ve kterém chybí ...