Now showing items 7563-7582 of 42267

  • Finanční analýza podniku 

   Nevšímalová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2021)
   Předmětem této bakalářské práce je vyhodnocení finanční situace zemědělského podniku VOD Zdislavice pomocí aplikace platných metod finanční analýzy za sledované období 2014-2018 za současného porovnání s vytvořeným vzorkem ...
  • Finanční analýza podniku a mezipodnikové srovnání 

   Dešková, Hana (Jihočeská univerzita, 2019)
   Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti Lovato Electric s.r.o. a navrhnout jak eliminovat případné zdroje neefektivnosti. Výsledky společnosti Lovato Electric s.r.o. byly porovnávány s ...
  • Finanční analýza podniku zaměřeného na poskytování služeb 

   Kudláčková, Nikola (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku. Finanční analýza se zabývá finanční situací ve zkoumané společnosti a při správném zpracování dokáže odhalit případné zdroje neefektivnosti a způsob jejich řešení. ...
  • Finanční analýza podniku zaměřeného na poskytování služeb 

   Motyčková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2019)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku zaměřeného na poskytování služeb ve stavebnictví. Cílem je vyhodnotit finanční situaci podniku a posoudit jeho hlavní zdroje neefektivnosti. Bakalářská práce je rozdělena ...
  • Finanční analýza podniku zaměřeného na poskytování služeb 

   Švarcová, Jolana (Jihočeská univerzita, 2020)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku. Jeho hlavní činností podnikání je poskytování služeb v dopravě. Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu podniku, vyhodnotit jeho finanční situaci a zjistit ...
  • Finanční analýza pojišťovny 

   Cinková, Zdeňka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Cílem této práce bylo zpracovat finanční analýzu a prakticky ji využít na vybraných pojišťovacích subjektech. Hodnoceny byly tři největší pojišťovny působící na české trhu. Jednalo se o Českou pojišťovnu, pojišťovnu ...
  • Finanční analýza průmyslového podniku 

   Hřebečková, Darina (Jihočeská univerzita, 2015)
   Finanční analýza je důležitý nástroj posouzení finanční situace podniku na základě účetních výkazů za několik období a slouží pro rozhodování, jak majitelům nebo akcionářům tak i bankám a státním orgánům. Po provedené ...
  • Finanční analýza průmyslového podniku 

   Urbanová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce řeší finanční analýzu průmyslového podniku, který se zabývá výrobou plastových a kovových komponentů. První část bakalářské práce je zpracována pomocí odborných literárních publikací a zdrojů, které ...
  • Finanční analýza průmyslového podniku 

   Houžvičková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2018)
   Cílem této práce je vyhodnotit vývoj finanční situace vybraného podniku, identifikovat případné zdroje neefektivnosti a navrhnout opatření pro jejich eliminaci. V první části jsou uvedena teoretická východiska, ze kterých ...
  • Finanční analýza v zemědělském podniku DMP spol. s r.o. 

   Horejš, Libor (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení finančního zdraví a zhodnocení finanční situace dané firmy. Dále identifikování slabin, ale i vytyčení předností firmy DMP spol. s r. o. co se týká finančního zdraví. Firma byla ...
  • Finanční analýza ve vybraném podniku 

   Smětáková, Pavla (Jihočeská univerzita, 2010)
   Téma této bakalářské práce je finanční analýza ve vybraném podniku. Teoretická část práce se zabývá významem finanční analýzy pro hodnocení podniku, charakterizuje metody finanční analýzy, její uživatele, složky a ukazatele. ...
  • Finanční analýza ve vybraném podniku 

   Chalupová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem finanční analýzy ve vybraném podniku, jehož hlavní činností je pekárenská a cukrárenská výroba a také se zabývá maloobchodem. Cílem této práce je provést finanční analýzu vybraného ...
  • Finanční analýza ve vybraném podniku 

   Doubrava, Dominik (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení analytických operací, zaměřených především na finanční analýzu vybrané obchodní společnosti a analýzu efektivity. Další část této práce se zaměřuje na postupné odvození stavu, s ...
  • Finanční analýza ve vybraném výrobním podniku 

   Švecová, Vladislava (Jihočeská univerzita, 2008)
   Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu vybraného výrobního podniku. Ve své bakalářské práci jsem použila nejen klasické ukazatele, ale také rozklady. K ověření funkčnosti jsem vytvořenou metodiku aplikovala ...
  • Finanční analýza vybraného obchodního podniku 

   Hlaváč, Adam (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy u vybraného obchodního podniku a navržení případných změn. K finanční analýze byla vybrána společnost ESSA, spol. s r.o. sídlící v Českých Budějovicích. Analýza byla ...
  • Finanční analýza vybraného podniku 

   Semrádová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace ve vybraném podniku, za období 2006 a 2007, pomocí ukazatelů finanční analýzy. Společnost je také srovnávána s jinými společnostmi. V práci byl popsán význam ...
  • Finanční analýza vybraného podniku 

   Štegerová, Petra (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Finanční analýza vybraného podniku 

   Bílková, Iva (Jihočeská univerzita, 2007)
   Bakalářská práce byla zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku, za období 2001 - 2005, pomocí jednotlivých ukazatelů Finanční analýzy. V práci byla popsána teorie a pojmy, které s finanční analýzou ...
  • Finanční analýza vybraného podniku 

   Velebová, Anna (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku za období 2005 - 2010. Hodnocení podniku je provedeno na základě ukazatelů finanční analýzy. V práci byla popsána teorie, která s finanční analýzou souvisí ...
  • Finanční analýza vybraného podniku 

   Sysel, Josef (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou ve vybraném podniku. Cílem práce je provést finanční analýzu vybraného podniku, vyhodnotit finanční situaci podniku a posoudit hlavní zdroje neefektivnosti v souvislosti se ...