Now showing items 11427-11446 of 36253

  • L'exception culturelle face \'a la mondialisation 

   Vondrová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2009)
   Cílem mé bakalářské práce je popsat pozici, jakou zastává kultura v procesu globalizace. Nedříve tato práce představuje revoluci dopravních a komunikačních prostředků, která vedla ke vzniku globalizace. V dalších částech ...
  • La Celestina: Comedia, Tragicomedia, Acto de Traso a přidané postavy 

   Hůlková, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2018)
   Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou nově se objevivších postav v pozdějších verzích díla Comedia de Calisto y Melibea, tj. Tragicomedia a také ve fragmentu označovaném jako Acto de Traso. Nejprve bude charakterizován ...
  • La Celestina: typologie postav 

   Salzerová, Martina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Předložená bakalářská práce se zaměřuje na typologii postav v díle La Celestina. Nejprve bude v práci nastíněn celkový vývoj dramatické tvorby ve Španělsku od počátku do Zlatého věku. Dále bude práce zaměřena pouze na ...
  • La collaboration professionnelle avec les Allemands, source de difficultés et d'attentes ? Analyse qualitative du comportement des Allemands dans un environnement professionnel et interculturel. 

   Jestin, Cédric (Jihočeská univerzita, 2017)
   Malgré le développement des formations interculturelles en Allemagne depuis les années 80 (Erll & Gymnich, 2017, p. 152) et l'importance de la compétence interculturelle comme compétence clé aujourd'hui (Erll & Gymnich, ...
  • La couleur locale, le fantastique et le jeu dans les nouvelles de Prosper Mérimée " La Vénus d'Ille " (1837) et " Lokis " (1868) 

   Černá, Renata (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem této práce je představit dvě fantastické novely francouzského autora Prospera Mériméeho La Vénus d´Ille (1837) a Lokis (1868). Po úvodu a krátkém představení autora následuje stěžejní část práce, jejíž kapitoly jsou ...
  • La démarche réseau Etude de cas d'un projet 

   Le Navenec, Clément (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cette recherche propose d'expliquer comment différents acteurs se sont unis pour changer l'image négative de leur ville, Dresde, provoqué par des mouvements politiques nationalistes tel que Pegida. La premi?re partie de ...
  • La francophonie dans les pays de Visegrad 

   Hanzlíková, Linda (Jihočeská univerzita, 2006)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem frankofonie v zemích Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Cílem je poukázat na organizaci a na systém výuky francouzštiny v těchto zemích, přičemž hlavním ...
  • La interjección y su enseňanza en ELE. 

   Ovejas Martin, Vanesa (Jihočeská univerzita, 2017)
   En la presente tesis se estudian las interjecciones del espańol, con especial atención al grupo de las interjecciones propias, y, de acuerdo a los datos expuestos, se elabora una propuesta didáctica para la enseńanza de ...
  • La stratégie européenne pour l'emploi - son lancement et son application 

   Košťálová, Marcela (Jihočeská univerzita, 2007)
   Cílem mé bakalářské práce je popsání vzniku Evropské strategie zaměstnanosti, její vývoj a cíle, prostředky k dosažení těchto cílů a také dosažené výsledky a pokrok v oblasti zaměstnanosti v Evropské unii v posledních ...
  • La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant 

   Jodlová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2018)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je určit, jakými literárními prostředky zobrazuje Guy de Maupassant (1850 1893) téma šílenství ve svých povídkách. Toto téma je spojené s žánrem fantastické povídky 19. století, ale ...
  • La tía Julia y el escribidor Maria Vargase Llosy 

   Mikotová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2008)
   První část práce informuje o období, které ovlivnilo spisovatele narozené po roce 1930; nastiňuje vznik fenoménu "boom" a "postboom". Ve druhé části je představen spisovatel Mario Vargas Llosa nejen jako úspěšný autor ...
  • La typologie du titre du roman français (du XVIIe au XXe siécles). 

   Dudáková, Klára (Jihočeská univerzita, 2005)
  • Laboratorní diagnostika Clostridium difficile 

   Jandová, Romana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Clostridium difficile s produkcí toxinů je nejčastějším původcem nozokomiálních střevních infekcí. Způsobuje zánětlivé onemocnění tračníku nazývané Clostridium difficile infection (CDI) různé závažnosti - od banálního ...
  • Laboratorní diagnostika Helicobacter pylori 

   Obermajerová, Jana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Helicobacter pylori je gramnegativní zakřivená bakterie, ke svému růstu potřebuje mikroaerofilní prostředí a CO2. Z biochemických vlastností je důležitá produkce ureázy, katalázy, alkalické fosfatázy a fosfolipázy a dalších ...
  • Laboratorní diagnostika hormonů štítné žlázy v klinické medicíně 

   Kavická, Andrea (Jihočeská univerzita, 2015)
   Poruchy štítné žlázy patří hned po diabetu mellitu mezi nejčastější poruchy endokrinního systému. Laboratorní diagnostika má nezastupitelnou úlohu v diagnostice poruch funkce štítné žlázy. První část práce popisuje jednotlivá ...
  • Laboratorní diagnostika infekcí způsobených Campylobacter spp. 

   Mrkvičková, Renáta (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bakteriálních druhů Campylobacter spp., zahrnující jejich rozšíření a zvyšující se rezistenci k antibiotikům. Dále se zabývá prevencí kampylobakteriózy, diagnostikou a identifikací ...
  • Laboratorní diagnostika mykobakterií se zaměřením na bakteriologický průkaz 

   Velková, Martina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Laboratorní metody hrají důležitou roli v diagnostice onemocnění. I když jsou v současné době k dispozici rychlé molekulárně - genetické metody a metody založené na imunitní odpovědi organismu, základní vyšetřovací metodou ...
  • Laboratorní diagnostika poruch fagocytózy 

   Polívková, Ivona (Jihočeská univerzita, 2013)
   Fagocytóza je jeden z nejstarších dějů, podobný pohlcování částic amébami, a patří mezi základní obranné mechanismy imunitního systému při postižení oraganismu infekcí. Porucha fagocytózy se klinicky manifestuje pod obrazem ...
  • Laboratorní markery sepse 

   Ochozková, Šárka (Jihočeská univerzita, 2008)
   Sepse a její komplikace jsou v současné době nejčastější příčinou úmrtí v důsledku multiorgánového selhání na jednotkách intenzívní péče. Cílem práce bylo posoudit nejvhodnější rutinně použitelný marker s dostatečnou ...