Now showing items 143-162 of 463

  • The general mRNA exporters Mex67 and Mtr2 play distinct roles in nuclear export of tRNAs in Trypanosoma brucei 

   Hegedusova, Eva; Kulkarni, Sneha Sunil; Burgman, Brandon; Alfonzo, Juan D.; Paris, Zdeněk (Oxford University Press, 2019)
   Transfer RNAs (tRNAs) are central players in protein synthesis, which in Eukarya need to be delivered from the nucleus to the cytoplasm by specific transport receptors, most of which belong to the evolutionarily conserved ...
  • General public´s approach to health care from the perspective of health professionals 

   Hudáčková, Andrea; Chloubová, Iva; Dolák, František (STEF92 Technology Ltd., 2018)
   The aim of the study was to identify the professional public`s opinion of general public`s health literacy and approach to their own health. A quantitative method using a non-standardized questionnaire was chosen to meet ...
  • Genetické zdroje ryb 

   Flajšhans, Martin (Svaz chovatelů hospodářských zvířat, 2018)
   Popularizační článek shrnuje vznik a vývoj programu uchování a využití genetických zdrojů ryb in situ a ex situ od roku 1993 do současnosti. Zabývá se jejich unikátní domestikační historií, způsoby využití a důvody uchovávání ...
  • Genetika a šlechtění ryb: Možnosti zvyšování užitkovosti kapra selekcí 

   Prchal, Martin; Kocour, Martin (Český rybářský svaz, 2019)
   Popularizační článek se sumarizuje výsledky a praktické informace o možnostech selekčního šlechtění kapra obecného v podmínkách rybniční akvakultury. Zabývá se možností zvyšování hlavních užitkových znaků jako růst, výtěžnost ...
  • The giant that makes do with little: small and easy-to-leave home ranges found in the giant root-rat 

   Šklíba, Jan; Vlasatá, Tereza; Lővy, Matěj; Hrouzková, Ema; Meheretu, Y; Sillero-Zubiri, C; Šumbera, Radim (Wiley-Blackwell, 2020)
   Mammalian space-use patterns are largely determined by the resources utilized as well as by given habitat characteristics, as can be illustrated by rodents displaying predominantly subterranean activity. These rodents are ...
  • Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis? 

   Nousia, Aglaia; Katsoni, Vicky; Sdrolias, Labros; Velander, Kathy; Xyz, Alina; Belias, Dimitrios; Škodová Parmová, Dagmar; Dvořáková Líšková, Zuzana; Rolínek, Ladislav; Koffas, Stefanos; Kyriakou, Dimitrios (Springer International Publishing, 2018)
   Greece is undoubtedly a country with a prominent tourism identity and a long –living tourism tradition. But while it is expected from its tourism sector that by the end of the next decade its total contribution to the ...
  • Greek Small and Medium Size Enterprises (SMEs) and the Importance of Forming Wide and Competitive Dynamic Multinational Business Alliances 

   Sdrolias, Labros; Bitzenis, Aristidis; Aspridis, Georgios; Vlachos, Vasileios; Kakkos, Nikolaos; Škodová Parmová, Dagmar; Kazantzi, Vasiliki (The International Relations and European Integration Research Laboratory - University of Macedonia, 2014)
   The complexity of the roles and the variety of offers deriving from the SMEs are considered as a fundamental factor of the economic and social development of Greece. Its entry in the EU, in combination with the increasing ...
  • Greening the City, Cultivating Community 

   Blanc, Nathalie; Dessein, Joost; Freitas, Raquel; Soini, Katriina; Cadarso, Maria; Fairclough, Graham; Hristova, Svetlana; Horlings, Lummina; Lang, Marion; Chiarini, Roberta; Cudlínová, Eva; Reimer, Mario (Jyväskylä University Press, 2015)
   Since the publication of the Brundtland Report and Agenda 21, interest in urban nature has grown, and for social, cultural as well as environmental reasons. For many decades, nature within cities has been ‘civilised’, ...
  • Guaranteed a posteriori error estimates for obstacle problem for elastic deformation of membrane 

   Harasim, P.; Szarkova, D.; Balko, L.; Valdman, Jan; Richtarikova, D. (Slovak University of Technology in Bratislava, 2015)
   We apply functional a posteriori error estimate proposed by S. Repin for numerical solution of obstacle problem for membrane. Numerical solution of the obstacle problem is obtained by the finite element method using bilinear ...
  • Health literacy and its role in the care for health of the Roma and of persons living poverty line 

   Maňhalová, Jana; null, null; Kajanová, Alena (STEF92 Technology Ltd., 2018)
   Background: Health literacy, which is a part of the fundamental equipment for life and the path to the health of the individual and of the society, has been coming to the foreground of many scientific disciplines in recent ...
  • Health literacy of children and adolescents 

   Machová, Alena; Brabcová, Iva (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2018)
   Health literacy[2TD$DIF] is a person's ability to search for relevant sources regarding health, understand the information, and use it adequately to improve their behaviour in order to support their own health. The goal ...
  • Health through the Eyes of the Romani minority 

   Toumová, Kristýna; Tóthová, Valérie; Dušičková, Tereza; Kaas, Jiří; Maňhalová, Jana (Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020)
   The aim of this study was to ascertain the subjective view of the Romani community on their own health, in the context of social integration and the effects of the environment, using the Transcultural Assessment Model. ...
  • Historický výskyt krysy obecné (Rattus rattus) v jižních Čechách 

   Mikeš, Václav; Kovačiková, Lenka (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2019)
   Příspěvek shrnuje veškeré dostupné archeozoologické i zoologické záznamy výskytu krysy obecné (Rattus rattus) v jižních Čechách. Nejstarší osteologické nálezy tohoto hlodavce pocházejí z konce 14. století z nádvoří radnice ...
  • Historie pediatrie a vzdělávání dětských sester 

   Tručková, Zdeňka; Brabcová, Iva (Solen, s.r.o., 2016)
   Cílem předkládaného příspěvku je popsat historii dětského lékařství a vzdělávání dětských sester v České republice od konce 19. století po současnost. Výzkumná studie je zpracována jako teoretická přehledová práce. K ...
  • HLEDÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ REZISTENCE K NÁDOROVITOSTI KOŠŤÁLOVIN 

   Hejna, Ondřej; Kopecký, Pavel; Čurn, Vladislav (Profi Press s.r.o., 2019)
   Nádorovitost košťálovin je jednou z nejvíce ohrožujících nemocí brukvovitých plodin u nás i ve světě. Původcem této choroby, Plasmodiophora brassicae, je velmi odolný patogen, jehož dlouhodobá perzistence dormantních spor ...
  • Hodnocení rizika pádů 

   Horová, Jana; Brabcová, Iva; Bejvančická, Petra (Solen, s.r.o., 2020)
   Rizikové faktory pádů pacientů bývají často multifaktoriální. V rámci poskytování bezpečné zdravotní péče je nutné tyto faktory včas a správně detekovat. V českém prostředí je doporučeno využívat jako nejefektivnější škály ...
  • How many species of whipworms do we share? Whipworms from man and other primates form two phylogenetic lineages 

   Doležalová, Jana; Oborník, Miroslav; Hajdušková, Eva; Jirků, Milan; Petrželková, Klára J.; Bolechová, Petra; Cutillas, Cristina; Callejón, Rocio; Jaroš, Jozef; Beránková, Zuzana; Modrý, David (Akademie věd ČR, 2015)
   The whipworms, i.e. parasitic nematodes of the genus Trichuris Roederer, 1761, infect a variety of mammals. Apparently low diversity of primate-infecting species of Trichuris strongly contrasts with the high number of ...
  • Hybriden zwischen Mehlbeere (Sorbus aria) und Elsbeere (Sorbus torminalis) im oberbayerischen Fünfseenland. 

   Keller, Ferdinand; Mayer, Norbert; Gregor, Thomas; Paule, Juraj; Lepší, Martin; Koutecký, Petr; Fussi, Barbara; Hackl, Christopher; Joerg, Ewald (Bayerischen Botanischen Gesellschaft, 2015)
   Zusammenfassung: Ziel der Untersuchung war die Ermittlung, Erfassung und Vermessung von Populationen von Sorbus × decipiens (S. aria × torminalis) im Fünfseenland westlich vonMünchen und die Klärung ihres genetischen und ...
  • Hygienic Hand Disinfection in Nursing Practice in Context of Evidence Based Practice 

   Krause, Martin; Dolák, František (Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019)
   Prevention and control of healthcare associated infections is very important for nursing care today. For the transmission of healthcare associated infections, contaminated hands of healthcare workers, including nurses, ...
  • Az idegenhonos tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) helyzete Magyarországon 

   Weiperth, András; Kouba, Antonín; Csányi, Béla; Danyik, Tibor; Farkas, Anna; Gál, Blanka; Józsa, Vilmos; Patoka, Jiří; Juhász, Vera; Pârvulescu, Lucian; Mozsár, Attila; Seprős, Richárd; Staszny, Ádám; Szajbert, Bettina; Ferincz, Árpád (Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft, 2020)
   A tízlábú rákok (Crustacea: Decapoda) a világszerte leingkább veszélyeztetett állatcsoportok közé sorolhatók.