Now showing items 277-296 of 463

  • Pain assessment in surgical patients in the South Bohemia Region 

   Olišarová, Věra; Dvořáková, Vendula; Tóthová, Valérie (Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2020)
   Aim: The aim of the study was to describe the current state of pain assessment in surgical patients in the South Bohemia region. Design: A quantitative descriptive study. Methods: Two sets of questionnaires were used to ...
  • Paliativní péče z pohledu transkulturního ošetřovatelství 

   Maňhalová, Jana; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem příspěvku je nastínit problematiku umírání a smrti z pohledu transkulturního ošetřovatelství a zohlednit nezastupitelnou roli paliativní péče v interakci s diverzitou kultur v ošetřovatelské profesi. Jedná se o ...
  • Pavel Klvač: Scenes of rural life, In our back yard, Closeness never too close, Rural dwellers and Backyard landscapes 

   Šimůnek, Michal (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2015)
   Review article of the books: Klvač, P., ed. (2006): Kulisy venkovského života/ Scenes of rural life. Drnovice: Občanské sdružení Drnka. - Klvač, P., ed. (2007): Na tom našem dvoře/ In our back yard. Drnovice: Občanské ...
  • Perfluoroisobutene: Poisonous choking gas 

   Patočka, Jiří (Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, 2019)
   Perfluoroisobutene (PFIB) is a colorless toxic gas which can be absorbed into the body by inhalation. The substance irritates the respiratory tract and may be used as a potential chemical warfare agent. Inhalation exposure ...
  • Perspektivy rybářského hospodaření v pstruhových vodách (1) 

   Randák, Tomáš (Český rybářský svaz, 2020)
   Článek se zaměřuje na problematiku rybářského hospodaření na pstruhových vodách včetně možných nových přístupů, které mohou perspektivně stabilizovat či zlepšit situaci na pstruhových vodách.
  • Perspektivy rybářského hospodaření v pstruhových vodách (2) 

   Randák, Tomáš (Český rybářský svaz, 2020)
   Článek se zaměřuje na problematiku rybářského hospodaření na pstruhových vodách včetně možných nových přístupů, které mohou perspektivně stabilizovat či zlepšit situaci na pstruhových vodách.
  • Péče komunitní porodní asistentky o šestinedělku s poporodní depresí 

   Hendrych Lorencová, Eva; Boledovičová, Mária; Kašová, Lucie (Solen, s.r.o., 2016)
   Poporodní deprese patří k závažnému onemocnění, které ovlivňuje jak zdraví ženy, tak dítěte, ale i fungování celé rodiny. Toto onemocnění bývá však paradoxně v praxi často pozdě diagnostikováno a jeho léčbe bývá složitá a ...
  • Pharmacotherapy as major risk factor of falls – analysis of 12 months experience in hospitals in South Bohemia 

   Malý, Josef; Doseděl, Martin; Vosátka, Jan; Malá-Ládová, Kateřina; Kuběna, Aleš Antonín; Brabcová, Iva; Hajduchová, Hana; Bártlová, Sylva; Tóthová, Valérie; Vlček, Jiří (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019)
   This study aimed to analyze the effect of fall risk-increasing drugs (FRIDs) and drug-related factors relative to falls through clinical pharmacy service in hospitalized patients, focusing on the relevance of clinical ...
  • Phenology, distribution and first observation of the larva of the rare stink bug Dybowskyia reticulata (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Europe 

   Hemala, V.; Rindoš, Michal (Česká společnost entomologická, 2018)
   A new and remarkable record of a 5th instar larva of the extremely rare stink bug Dybowskyia reticulata(Dallas, 1851) is presented from Europe. A chronological overview of all European records of the species is provided ...
  • Physical disabilities in nursing – The use of selected tools in monitor physically disabled patien´s needs 

   Neugebauer, Jan; Tóthová, Valérie (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019)
   IntroductionThe multidisciplinary concept of physical disability (in comparison with other disabilities, such as mental or social) is considered less problematic. In nursing, we can point out many variables (incontinence, ...
  • Pilot archaeobotanical analysis of the sediment the well 112 in Pyrgi, Santa Severa 

   Kodýdková, Kateřina; Beneš, Jaromír; Komárková, Veronika; Paclíková, Klára (Fabrizio Serra editore, 2013)
   Environmental archaeology today can enrich archaeological research by substantial informational level. In case of Santa Severa studies one recent dataset mapping site potential of archaeobotanical analysis was published ...
  • Planning and conducting inquiry based mathematics course for future primary school teachers. 

   Samková, Libuše; Novotná, Jarmila; Moraová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   The contribution presents some methodological issues related to a teaching experiment conducted under an educational research aiming at implementation of inquiry based mathematics education into university courses for ...
  • Pocházejí savci z nočních předků? 

   Duda, Pavel (Vesmír s.r.o, 2018)
  • Podpora pohybové aktivity – role sestry 

   Martinek, Lukáš; Kovářová, Mária; Tóthová, Valérie; Kimmer, David; Dvořáčková, Olga (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2016)
   Předkládaná studie se zabývala vlivem edukace v oblasti pohybových aktivit (PA) na modulaci zdraví. Za výzkumnou techniku byl zvolen experiment, do kterého bylo zahrnuto celkem 54 záměrně vybraných probandů ve věkovém ...
  • Podyjí – nejvýznamnější útočiště hnědásků v České republice a návrat divokých koní 

   Vrba, Pavel; Vodičková, Veronika; Sucháčková Bartoňová, Alena; Marešová, Jana; Konvička, Martin (Academia, 2020)
   Národní park Podyjí patří z hlediska motýlů k druhově nejbohatším oblastem republiky. Pro celý řád se odtud uvádí více než 2 200 druhů, což ukazuje jedinečný význam území (Šumpich 2011). Zůstaneme-li u ostře sledované ...
  • Pohybová aktivita ve stáří 

   Maťhová, Lenka; Formánková, Petra (LIEČREH GÚTH s.r.o., 2014)
   Cílem přehledového článku je popsat vhodné pohybové aktivity ve stáří, uvést jejich přínos a zaměřit se na bariéry a důvody bránící pohybové aktivitě ve stáří. Východiska: Pohyb a pohybová aktivita hrají důležitou roli v ...
  • Pohybové aktivity u seniorské populace v České republice 

   Martinek, Lukáš; Madarász, Štefan; Kovářová, Mária; Dvořáčková, Olga; Tóthová, Valérie (ALMIL s.r.o, 2016)
   Cílem příspěvku je zmapovat kvalitu a kvantitu pohybových aktivit u seniorské populace jako součást podpory zdraví a primární prevence nemocí. V tomto kontextu jsme se zaměřili i na preferenci pohybových aktivit. Metodika: ...
  • The political and military aspects of accession of Constantine the Great 

   Doležal, Stanislav (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 2019)
   The article argues that Constantine the Great, until he was recognized by Galerius, the senior Emperor of the Tetrarchy, was an usurper with no right to the imperial power, nothwithstanding his claim that his father, the ...
  • Polyvalentní úlohy v matematice 

   Samková, Libuše (Jednota českých matematiků a fyziků, 2020)
   Příspěvek představuje úlohy otevřené ve smyslu otevřeného přístupu k matematice a jejich podtyp zvaný polyvalentní úlohy. Na základě formálního vymezení obou typů úloh text uvádí několik ilustračních příkladů v podobě ...
  • Popáleninové trauma u dětí. 

   Voloshyn, Tetyana; Nováková, Dita (Ambit Media, 2016)
   V Evropské unii zemře každý týden sto dětí na následky nějakého úrazu. V ČR jsou úrazy dětí třetí nejčastější příčinou úmrtí z celkové populace a u dětí a mladších dospělých (do 40. roku věku) dokonce na místě prvním. ...