Now showing items 3-22 of 463

  • Abjektivní aspekty básnické řeči Jiřího Ortena a Kamila Bednáře 

   Brdek, Zdeněk (Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2014)
   Předkládaná esej se zabývá básnickými diskurzy Jiřího Ortena a Kamila Bednáře okolo přelomu 30. a 40. let 20. století, kdy se skupina mladých literátů, k níž se oba řadili, těšila veřejné pozornosti – zejména v souvislosti ...
  • Adaptace na změny v kontextu stárnutí 

   Kaas, Jiří; Kateřina, Ratislavová; Tóthová, Valérie (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2016)
   Předložený příspěvek se zabývá zmapováním charakteru změn a adaptační schopností u lidí starších 50 let. Výzkum byl realizován na základě kvalitativního šetření s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru se zástupci ...
  • Adverse childhood experiences, childhood relationships and associated substance use and mental health in young Europeans 

   Hughes, Karen; Bellis, Mark A.; Sethi, Dinesh; Andrew, Rachel; Yon, Yongjie; Wood, Sara; Ford, Kat; Baban, Adriana; Boderscova, Larisa; Kachaeva, Margarita; Makaruk, Katarzyna; Markovic, Marija; Povilaitis, Robertas; Raleva, Marija; Terzic, Natasa; Velemínský, Miloš; Wlodarczyk, Joanna; Zakhozha, Victoria (Oxford University Press, 2019)
   Adverse childhood experiences (ACEs) can increase risks of health-harming behaviours and poor health throughout life. While increases in risk may be affected by resilience resources such as supportive childhood relationships, ...
  • Adverse events in anaesthesia care 

   Bejvančická, Petra; Brabcová, Iva (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2020)
   The goal of this review study was to summarize research conclusions on reported adverse events in anaesthesia care regarding paediatric and adult patients in the last 10 years. Methods: Relevant sources were found in ...
  • Age and temperature effects on accumulation of carotenoids in ladybirds. 

   Nedvěd, Oldřich; Aslam, Muhammad; Abdolahi, R.; Sakaki, S.; Soares, A.O. (IOBC, 2019)
   Carotenoids are important pigments of ladybirds providing bright red colouration. We measured the rate of deposition of carotenoids with age in elytra of two ladybird species in ethanol extracts, as well effects of sex and ...
  • Agent Based Simulation of Student Passing through the Network of Study Duties 

   Jelínek, Jiří; Míková, Irena; Přibyl, Vladimír; Svoboda, Petr (Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014)
   The article deals with the one possible area of using the agent based approach to simulations. This method is advantageous for the tasks that can be modeled through the set of the basic building elements - agents and their ...
  • Aktuální výzkum v oblasti ochrany půdy, vody a organismů v zemědělsky využívaných povodích 

   Konečná, J.; Karásek, P.; Sáňka, M.; Zajíček, A.; Adámek, Zdeněk; Velíšek, Josef; Halešová, J.; Vavřina, A. (Ministerstvo zemědělství ČR, 2020)
   Publikace popisuje cíle a metodiku projektu MZe QK1910282 „Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb“.
  • Alokace zdrojů jako manažersko-bezpečnostní riziko na úrovni municipalit 

   Kudlák, Aleš; Hudáková, Mária; Urban, Rudolf (Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2017)
   Článek předkládá analytický pohled na proces alokace zdrojů municipalit k řešení krizových situací v ČR. Prezentovanými daty upozorňuje na manažersko-bezpečnostní rizika v procesu alokace zdrojů. Dále podtrhuje reálnost ...
  • Amurský lysec. Nové plemeno pro chov kapra v měnících se podmínkách 

   Prchal, Martin; Kocour, Martin (Český rybářský svaz, 2020)
   Popularizační článek pojednává o nově vyšlechtěném plemeni lysého kapra tzv. Amurského lysce a jeho využití pro produkční chov v současných podmínkách a dalších možnostech jeho šlechtění.
  • Analysis of Genetic Damage in Lymphocytes of Former Uranium Processing Workers 

   Zölzer, Friedo; Havránková, Renata; Freitinger Skalická, Zuzana; Rössnerová, Andrea; Šrám, Radím (Karger, 2015)
   The frequency of cells containing micronuclei (MN) and the presence of centromeres in these MN were analysed in lymphocytes of 98 men from Southern Bohemia. 46 of them had worked at the uranium processing plant, “MAPE ...
  • Analysis of quality of life in older adults in the Czech Republic and Brazil – a systematic review 

   Corazza, Sara Teresinha; Vacková, Jitka; Costa, Damiana Lima (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2019)
   The objective of this study was to search for original articles that approach the Brazilian and Czech elderly’s quality of life in different dimensions. A systematic review was developed and the searches were carried out ...
  • Analysis of selected cases of falls of hospitalized patients 

   Brabcová, Iva; Hajduchová, Hana; Tóthová, Valérie; Bártlová, Sylva; Filka, Jozef; Doseděl, Martin; Malý, Josef; Vlček, Jiří (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2018)
   Contemporary state: The falls of hospitalized patients are the most frequent adverse events in the hospital environment that prolong hospitalization and increase treatment costs. Goal: The goal of this study is to identify ...
  • Analysis of the fall‐related risk of pharmacotherapy in Czech hospitals: A case control study 

   Malý, Josef; Doseděl, Martin; Kuběna, Aleš, Antonín; Malá-Ládová, Kateřina; Vosátka, Jan; Brabcová, Iva; Hajduchová, Hana; Bártlová, Sylva; Tóthová, Valérie; Vlček, Jiří (John Wiley & Sons Inc., 2019)
   Falls are among the major problems occurring in hospital setting, when drugs are viewed as important modifiable risk factor of falling. The aim was to analyse the effect of pharmacotherapy on the risk of falls in hospitalized ...
  • Analýza archeobotanických vzorků z objektů kultury s vypíchanou keramikou z Dětenic 

   Novák, Jan (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2017)
   Při záchranném výzkumu v Dětenicích (okres Jičín) bylo získáno a následně studováno 22 archeobotanických vzorků z období kultury s vypíchanou keramikou. Lesní vegetaci lze na základě antrakologické analýzy rekonstruovat ...
  • Analýza rostlinných makrozbytků a uhlíků z archeologického výzkumu kostela sv. Alžběty v Jilemnici 

   Novák, Jan (Státní okresní archiv Semily, 2018)
   V sezónách 2016 a 2017 proběhl v areálu jilemnického zámeckého parku archeologický výzkum, při kterém došlo k objevení nejstarší zděné stavby v Jilemnici – gotického kostela sv. Alžběty. Ten se z části nachází v hmotě zdiva ...
  • Annealing of indium tin oxide (ITO) coated optical fibers for optical and electrochemical sensing purposes 

   Dominik, M.; Swatowska, Barbara; Siuzdak, K.; Maziarz, Wojciech; Niedziałkowski, P.; Pisarkiewicz, Tadeusz; Straňák, Vítězslav; Kucewicz, Wojciech; Sezemský, Petr; Sobaszek, M.; Bogdanowicz, R.; Ossowski, T.; Śmietana, M. (Society of Photo-optical Instrumentation Engineers, 2016)
   Glass and fiber structures with Indium Tin Oxide (ITO) coating were subjected to annealing in order to identify impact of the thermal treatment on their optical and electrochemical properties. It is shown that the annealing ...
  • Anomalie morfologiche in alcuni paradigmi verbali del dialetto insubre lombardo nord-orientale (Monte di Brianza) 

   Ripamonti, Fabio (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, 2019)
   Il dialetto della Brianza nord orientale è una variante del dialetto milanese ancora poco studiata; dopo aver delineato le caratteristiche generali, nell’articolo vengono discusse tre anomalie morfologiche del verbo ...
  • Anonymita v dárcovství gamet 

   Konečná, Hana (Medibay, 2019)
   Anonymita mezi dárcem části těla a jeho rodinou a příjemcem a jeho rodinou má svůj historický vývoj, má být ochranou před vznikem nesmírně komplikovaných vztahů vděčnosti, závislosti, vydíráním, atd. Dalším etickoprávním ...
  • Antimicrobial Peptides: Amphibian Host Defense Peptides 

   Patočka, Jiří; Nepovimová, E.; Klímová, B.; Wu, Q.; Kuča, K. (Bentham Science Publishers Ltd., 2019)
   Antimicrobial peptides (AMPs) are one of the most common components of the innate immune system that protect multicellular organisms against microbial invasion. The vast majority of AMPs are isolated from the frog skin. ...
  • Antioxidační potenciál mouk připravených z výlisků vybrané skupiny olejnin 

   Bártová, Veronika; Bárta, Jan; Jarošová, Markéta; Kopecký, Jiří (Profi Press s.r.o., 2019)
   Výliskové mouky čtyř druhů olejnin (len setý, konopí seté, tykev olejná, ostropestřec mariánský) byly analyzovány z hlediska obsahu polyfenolových látek a antioxidační aktivity. Hodnoceny byly rozemleté výlisky a mouky ...