Now showing items 43-62 of 463

  • Badatelsky orientované vyučování matematice v přípravě budoucích prvostupňových učitelů 

   Uhlířová, Martina; Samková, Libuše (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2016)
   Příspěvek představuje pedagogický výzkum zaměřený na implementaci badatelsky orientovaného vyučování do univerzitních kurzů matematiky pro budoucí prvostupňové učitele. V hlavní části se věnujeme otázkám souvisejícím s ...
  • Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů 

   Tichá, Marie; Uhlířová, Martina; Samková, Libuše (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2016)
   Příspěvek je zaměřen na badatelsky orientované vzdělávání jako možnou cestu rozvíjení a zkvalitňování profesionality v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. Vzhledem k tomu, že proces bádání vede k domněnkám, hypotetickým ...
  • Better understanding of exchange rate effects in destination marketing: Cases of the Czech Republic and Croatia 

   Vojtko, Viktor; Štumpf, Petr; Kovačič, Mirjana; Janeček, Petr (Institute for Tourism, 2018)
   Exchange rates can be considered as one of the important determinants in tourism demand analysis especially at the national level, although sensitivity of demand to exchange rate changes may also vary by destination. The ...
  • Bezpečnost a ochrana měkkých cílů 

   Kudlák, Aleš; Hofreiter, Ladislav; Urban, Rudolf (EDIS-vydavateľské centrum Žilinskej univerzity v Žiline, 2019)
   Článek se zabývá jedním ze současných bezpečnostních fenoménů, kterými jsou měkké cíle. Poukazuje a hledá systémový přístup k akceptaci této bezpečnostní hrozby ve společnosti. Cíleně se soustřeďuje na vymezení základní ...
  • Bezpečnostné vzdelávanie v oblasti prvej pomoci na základných školách v Českej a Slovenskej republike 

   Kavan, Štěpán; Kováčová, Lucia; Pavličíková, Helena (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2017)
   Článok skúma implementáciu vyučovania tém prvej pomoci v základnom vzdelávaní jako významnej formy bezpečnostného vzdelávania. V prvom rade je nevyhnutné, aby školy boli chopné poskytnúť prvé informácie v prípade zdravotných ...
  • Běžné denní činnosti z pohledu pacienta s revmatoidní artritidou 

   Kaas, Jiří; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem práce bylo zjistit subjektivně vnímanou obtížnost konkrétních denních činností pro nemocné s revmatoidní artritidou a odhalit míru používání kompenzačních pomůcek a pomoci druhé osoby při těchto činnostech. Výzkumný ...
  • Bioarcheologická analýza polykulturní lokality Písek – AISIN II (okr. Písek) z roku 2014 

   Šálková, Tereza; Hiltscher, Tomáš; Novák, Jan; Houfková, Petra; Kovačiková, Lenka (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017)
   V příspěvku jsou prezentovány výsledky bioarchaeologických analýz (analýza rostlinných makrozbytků, antrakologická analýza, analýza pylu a archeozoologická analýza), které byly provedeny na vzorcích odebraných z výplní ...
  • Bioarcheologický výzkum historické městské parcely. Turnov - ulice Antonína Dvořáka čp. 297 

   Prostředník, Jan; null, null; Komárková, Veronika; Kovačiková, Lenka; Myšková, Eva; Novák, Jan; Pavelka, Jaroslav (Státní okresní archiv Semily, 2013)
   V roce 2012 provedlo archeologické oddělení Muzea Českého ráje v Turnově záchranný výzkum v souvislosti se stavbou polyfunkčního domu se sociálním programem Spirála. Lokalita se nachází v městské památkové zóně cca 150 m ...
  • The Bohemian Illustrated Life of Christ. Artistic provenance, iconography and commission of Cod. 485 (Vienna, Austrian National Library) 

   Studničková, Milada; Horníčková, Kateřina; Theisen, Maria; Theisen, Maria (Artefactum, 2018)
   Codex ÖNB 485 is a unique manuscript whose picture cycle is accompanied by short excerpts from the Czech New Testament. The study seeks to present a stylistic, iconographic analysis, and questions possible recipients’ use, ...
  • British Sorbus (Rosaceae): Six new species, two hybrids and a new subgenus. 

   Rich, T.; Green, D.; Houston, L.; Lepší, Martin; Ludwig, S.; Pellicer, J. (Maney Publishing, 2014)
   Six new Sorbus species are described in Sorbus subgenus Aria; S. evansii T.C.G. Rich, sp. nov., S. greenii T.C.G. Rich, sp. nov., S. herefordensis D. Green, sp. nov., S. richii L. Houston, sp. nov., S. sellii T.C.G. Rich, ...
  • Brownfields, Positive - Negative Element of Regional Development 

   Dvořáková Líšková, Zuzana; Dušek, Jiří; Mezerová, Adéla; Dvořák, Petr; Vejvodíková, B (Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014)
   Brownfields in the South Bohemian Region are mostly connected with previous agricultural activities, timber and mining industry, and military premises. The regeneration of rural brownfields is often complicated by pending ...
  • Bryoflóra Novodomského rašeliniště. 

   Štechová, Táňa; Holá, Eva; Košnar, Jiří; Vicherová, Eliška (Muzeum Cheb, 2014)
   Článek přináší výsledky bryologického průzkumu národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště. V území bylo v období července a srpna 2013 zaznamenáno 86 druhů (25 druhů játrovek a 61 druhů mechů). Ve studii jsou ...
  • Byl hořec panonský (Gentiana pannonica) v Krkonoších opravdu vysazen? 

   Ekrtová, Ester (Správa Krkonošského národního parku, 2014)
   Dvě krkonošské populace hořce panonského byly součástí molekulárních analýz (AFLP, cpDNA), které se zabývaly studiem genetické struktury 20 populací ve třech různých oblastech výskytu. Kromě Krkonoš (status druhu je zde ...
  • Canisterapie v domovech pro seniory 

   Boušová, Jana; Motlová, Lenka (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2016)
   Aktivity a terapie za asistence zvířat jsou v posledních letech v České republice čím dál tím častěji nabízeny a využívány v oblasti komplexní péče o seniory. Canisterapie (aktivity a terapie s asistencí psů) patří mezi ...
  • Case study: Czech service quality system - a tool for raising quality in services 

   Novotná, Jana; Chlopčík, Tomáš; Škodová Parmová, Dagmar (Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2019)
   Services represent an important source of economic growth. The essence of services is based on the fact, that services should be provided at the best possible level - with the highest quality. In the most general sense, ...
  • Catalase and Ascorbate Peroxidase in Euglenozoan Protists 

   Skodova-Sverakova, Ingrid; Zahonova, Kristina; Buckova, Barbora; Fussy, Zoltan; Yurchenko, Vyacheslav; Lukeš, Julius (MDPI AG, 2020)
   In this work, we studied the biochemical properties and evolutionary histories of catalase (CAT) and ascorbate peroxidase (APX), two central enzymes of reactive oxygen species detoxification, across the highly diverse clade ...
  • Changes of coat cover in primitive horses living on a reserve 

   Stachurska, A.; Robovský, Jan; Bocian, K.; Janczarek, I. (American Society of Animal Science, 2015)
   Changes in the coat cover are important for mammalian thermoregulation. This is especially true where variable environmental conditions exist throughout the seasons. Coat cover shedding is the replacement of old coat hair ...
  • Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia 

   Tóth, Attila; Duží, Barbora; Vávra, Jan; Supuka, Ján; Bihuňová, Mária; Halajová, Denisa; Martinát, Stanislav; Nováková, Eva (Berghahn Journals, 2018)
   Allotment gardens have played a significant role in Czech and Slovak society for decades, building upon a rich history of gardening. This article elaborates on Czech and Slovak allotments in the European context and ...
  • Choice of purchase currency by Czech exporters sourcing abroad 

   Krásnická, Martina; Kantarelis, Demetri; Bergami, Roberto; Vojtko, Viktor (Business & Economics Society International, 2016)
   A scoping study on the choice of purchase currency, particularly with the use of the Euro, was conducted with Czech exporters, largely SMEs, during the latter part of 2013. Data was gathered by means of an anonymous voluntary ...
  • Cievnaté rastliny zaznamenané v záujmovom území Floristického kurzu Ružomberok 2015 

   Dítě, Daniel; Kochjarová, Edita; Eliáš, Pavol; Grulich, Vít; Hodálová, Iva; Hrouda, Lubomír; Kaplan, Zdeněk; Kliment, Ján; Kochjarová, Judita; Koutecký, Petr; Lippl, Leoš; Májeková, Jana; Mereďa, Pavol; Slezák, Michal; Štech, Milan; Trávníček, Bohumil; Ujházy, Karol; Valachovič, Milan (Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2020)
   Článek shrnuje výsledky letního floristického kurzu konaného během července 2015 v okolí Ružomberoku. Článek obsahuje seznam 345 navštívených lokalit a 1105 zaznamenaných druhů cévnatých rostlin.