Now showing items 230-249 of 463

  • Na pohřebišti uměleckých děl: Dewey a Adorno o muzeální koncepci umění 

   Dadejík, Ondřej; Paštéková, Michaela; Brezňan, Peter (Slovenská asociácia pre estetiku, 2019)
   Tento článek sleduje dva cíle: Za prvé, načrtnout paradox, který spočívá ve zjevné, ale kontradiktorické přítomnosti dvou aspektu muzeí a galerií. Muzea i galerie jsou místy dvojí transformace. Muzea mění věci z živých ...
  • Na stopě odolnosti českého stravování vůči krizím 

   Zdeňka, Smutná; Barbora, Duží; Vávra, Jan (Český zahrádkářský svaz, 2020)
   Článek, představující změny vztahu k jídlu v Česklu během pandemie Covid-19, první díl.
  • Na stopě odolnosti českého stravování vůči krizím II 

   Barbora, Duží; Zdeňka, Smutná; Vávra, Jan (Český zahrádkářský svaz, 2020)
   Článek, zabývající se změnami vztahu Čechů k potravinám během pandemie Covid-19.
  • Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích 

   Svatoš, Roman; Konečná, Hana (C. H. Beck, 2019)
   Již delší dobu se diskutuje nejenom v odborných kruzích, jak uchopit náhradní mateřství. Především je kritizována současná situace, kdy náhradní mateřství není v České republice právně regulováno a je realizováno „živelně“, ...
  • Nález hrobu v Mikulandské ulici před novým objektem čp. 137/II 

   Starec, Petr; Kuželka, Vítězslav; Světlík, Ivo; Kovačiková, Lenka (Muzeum hlavního města Prahy, 2020)
   Při rekonstrukci povrchů a úpravě automobilového provozu v ulici Národní a v blízkém okolí byl prováděn Muzeem hlavního města Prahy archeologický kontrolní dohled, který se soustředil mj. i na opravy stávajících uličních ...
  • Nález sídlištního objektu kultury nálevkovitých pohárů a eneolitické sekery v Bačalkách, okr. Jičín 

   Novák, Radek; Šída, Petr; Kovačiková, Lenka (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2018)
   Na počátku září 2015 proběhl rozsahem malý záchranný archeologický výzkum, vyvolaný liniovým výkopem pro optický kabel v blízkosti vsi Bačalky v okrese Jičín (obr. 1). Výkop protnul sídlištní objekt kultury nálevkovitých ...
  • Nálezy zvířecích kostí z Jilemnice 

   Kovačiková, Lenka (Státní okresní archiv Semily, 2018)
   Soubor 298 zvířecích kostí a zubů byl získán v roce 2016 při záchranném archeologickém výzkumu ve východní části zámeckého parku v Jilemnici (okr. Semily), v místě tzv. zahradního domu (st. p. 59).1 Vybíraný osteologický ...
  • Následky pádů pacientů 

   Horová, Jana; Brabcová, Iva; Krocová, Jitka (Slezská univerzita v Opavě, 2019)
   Zranění způsobená pádem pacienta jsou závažnou komplikací prodlužující léčbu a hospitalizaci. Cílem práce bylo zjistit výskyt zranění způsobených pády a související faktory u pacientů velkého lůžkového zdravotnického ...
  • Návštěvní služba jako prostředek k posílení mateřských kompetencí 

   Schönbauerová, Andrea; Mikuľáková, Wioletta; Boledovičová, Mária (Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove, 2019)
   Cíl: Zjistit, jaké mají matky požadavky na návštěvní službu tak, aby byly posíleny jejich mateřské kompetence. Metodika: Nestandardizovaný dotazník pro matky batolat ve stáří 12 – 24 měsíců. Počet respondentů 254 z celé ...
  • Nelesní vegetace české nížiny: reliktní původ a antropogenní transformace 

   Pokorný, Petr; Sádlo, Jiří; Chytrý, Milan; Juřičková, Lucie; Novák, Jan; Ložek, Vojen (Česká botanická společnost, 2015)
   Nelesní vegetace suchých nížin české kotliny vykazuje reliktní znaky staroholocenní lesostepi, je to však relikt transformovaný tradicí kulturní krajiny.
  • Nepříznivé faktory ovlivňující ryby v pstruhových vodách 

   Randák, Tomáš (Český rybářský svaz, 2020)
   Článek se zaměřuje na charakteristiku zásadních negativních faktorů, které mohou ovlivňovat rybí populace v pstruhových vodách.
  • NEW APPROACH TO DETERMINING THE ECONOMIC POTENTIAL OF RURAL AREA ON THE EXAMPLE OF THE SOUTH BOHEMIAN REGION OF THE CZECH REPUBLIC 

   Pártlová, Petra; Dvořáková Líšková, Zuzana; Felcan, Miroslav; Straková, Jarmila; Váchal, Ján; Polomský, Jozef (Entrepreneurship and Sustainability Agency, 2020)
   The paper discusses a new approach to determining the economic potential of rural area on the example of the region of South Bohemia in the Czech Republic. The approach is based on a comprehensive economic model, consisting ...
  • NEW APPROACH TO DETERMINING THE ECONOMIC POTENTIAL OF RURAL AREA ON THE EXAMPLE OF THE SOUTH BOHEMIAN REGION OF THE CZECH REPUBLIC 

   Pártlová, Petra; Dvořáková Líšková, Zuzana; Felcan, Miroslav; Straková, Jarmila; Váchal, Ján; Polomský, Jozef (Entrepreneurship and Sustainability Agency, 2020)
   The paper discusses a new approach to determining the economic potential of rural area on the example of the region of South Bohemia in the Czech Republic. The approach is based on a comprehensive economic model, consisting ...
  • A new Epeorus (Caucasiron) (Ephemeroptera: Heptageniidae) species from Turkey based on molecular and morphological evidence 

   Hrivniak, Ľuboš; Sroka, Pavel; Turkmen, Gencer; Godunk, Roman J.; Kazanci, Nilgun (Magnolia Press, 2019)
   Epeorus (Caucasiron) turcicus sp. nov. is described based on larvae from NE Turkey. The new species can be distinguished from other Caucasiron by a unique combination of several diagnostic characters: the presence of a ...
  • New Forms of Land Grabbing Due to the Bioeconomy: The Case of Brazil 

   Cudlínová, Eva; Giacomelli Sobrinho, Valny; Lapka, Miloslav; Salvati, Luca (MDPI AG, 2020)
   The present study discusses new forms of land grabbing related to biofuel production in the light of bioeconomic development. With a specific focus on Brazil, this article debates whether biofuel production is associated ...
  • Non-random mating activity of colour morphs of ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) 

   Awad, Mona Abdel Rahman; Kalushkov, Plamen; Karabüyük, Feray; Nedvěd, Oldřich (Česká společnost zoologická, 2015)
   Ladybird beetles are highly sexually active as they mate often and for a long time. In some of the species that are polymorphic in terms of their elytral colouration there is a high proportion of melanic males in mating ...
  • Nová sídliště z doby bronzové a laténské v katastru obce Skály u Protivína, okr. Písek 

   Michálek, Jan; Pták, Martin; Divišová, Michaela; Komárková, Veronika (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017)
   Článek přináší základní informace o dvou sídlištích (lokalita 1 střední a mladší doba bronzová - BrC2/D a mladší doba železná LT C; lokalita 2 – paleolit/mezolit a mladší doba železná - Lt C), která byly nově identifikována ...
  • Nová stopa raně středověkého osídlení z Litochovic, okr. Strakonice 

   Pták, Martin; Ptáková, Michaela (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020)
   Článek představuje dílčí výsledek záchranného archeologického výzkumu provedeného v obci Litochovice v okrese Strakonice při pokládce kanalizačního systému v roce 2019. Archeologická situace u domu čp. 35 obsahovala soubor ...
  • A Novel Bunyavirus-Like Virus of Trypanosomatid Protist Parasites 

   Akopyants, Natalia S.; Lye, Lon-Fye; Dobson, Deborah E.; Lukeš, Julius; Beverlye, Stephen M. (American Society for Microbiology, 2016)
  • Nové poznatky k pravěku Práchně 

   Pták, Martin; Ptáková, Michaela (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2018)
   Článek představuje nové pravěké nálezy z oblasti raně středověkého hradiště Prácheň u Horažďovic, okres Klatovy. První keramický střep typický pro mladší až pozdní dobu bronzovou byl sice nalezen v roce 1908, ale byl ...